PsykoterapiMässan 2016 – mer aktuell än någonsin!

broschyrbild-psykoterapimassan

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren

Vi har samlat landets absolut främsta talare, samt en rad utländska gästföreläsare som ger dig nya användbara verktyg samt inspirerande tips som kommer lyfta dig i ditt dagliga arbete.

Vi har nöjet att erbjuda dig en mässa fylld med det senaste inom det psykoterapeutiska fältet. Du kan välja mellan fem parallella seminarier och sätta ihop ditt eget konferensprogram utifrån vad som är mest inspirerande för dig. Nytt för denna omgång är att PsykoterapiMässan delar ett gemensamt valbart föreläsningspass med Socionomdagarna. Under de fullspäckade dagarna ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap från olika terapeutiska inriktningar, nätverka med kollegor och att bredda ditt nätverk, både inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet.

Årets program har givetvis färgats av de omvälvande händelserna omkring oss och den ökande psykiska ohälsan hos barn, unga och vuxna, men går även in på ämnen såsom dissociation, PTSD, AEDP, traumafokuserat KBT, mindfulness, ACT, MCT, handledning, CFT, hypnos, empati, samsjuklighet, schematerapi och mycket mer.

Missa inte heller paneldiskussionerna om Socialstyrelsens riktlinjearbete för lindrig psykisk ohälsa och om Rehabgarantins övergång till Stimulansersättning – vad har hänt under 2016?

Varmt välkommen till årets viktigaste sammankomst för psykoterapi inom det psykoterapeutiska fältet!

Heike ErkersHeike Erkers
Förbundsordförande
Akademikerförbundet SSR
sigmund-sobackSigmund Soback
Ordförande
PsykoterapiStiftelsen

Bland talarna

Suzette Boon • Gerhard Andersson • Anna Gerge • Anna Kåver • Åsa Nilsonne • Poul Perris • Susanna Alakoski • Ann Heberlein • Reza Emdad • Mats Wretås • Anna Norlén • Elsa Ronningstam • Diana Fosha • Erik Blennberger • Katja Bergsten • Ylva Elvin-Nowak • Ullakarin Nyberg • Karin Ovefelt • Björn Wrangsjö • Rolf Holmqvist • Maj-Britt Nilsson • JoAnne Dahl • Pia Litzell Berg


Insamlingsmål

Vi på Röda Korsets Center för torterade flyktingar är glada och stolta över att få mottaga Psykoterapistiftelsens insamlade medel för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar är en psykiatrisk och psykoterapeutisk specialistmottagning för svårt traumatiserade flyktingar. Vi har avtal med SLL och tar emot 250 nya patienter/år. Vi arbetar i team och anpassar behandlingen till varje individs behov. Vi erbjuder individuell psykoterapi, såsom traumafokuserad KBT, Psykodynamisk psykoterapi, Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, EMDR, Hypnos, ACT och kreativa metoder i grupp, såsom trauma-sensitiv yoga, dans/rörelse, bild, foto. Vi arbetar med yttre och inre stabilitet genom psykosociala och nätverksstärkande interventioner.

Vi värnar om ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i mottagandet av patienten och genom hela behandlingen.

För mer info se www.redcross.se/rkcstockholm. Lämna gärna ett bidrag, litet eller stort, till vårt bg 5651-0860