Psykoterapimässan hösten 2018

Välkommen till Sveriges mötesplats för leg. psykoterapeuter!

Befolkningen mår allt sämre och efterfrågan på psykoterapi ökar. Behovet av att informera om psykoterapi och diskutera är viktigare än någonsin. Här får du de senaste forskningsrönen, metoderna och debatterna. Stort utrymme ges både till formella och informella möten med leg. psykoterapeuter, inom en bredd discipliner, för att lära, dela erfarenheter och utvecklas.

Du möter ledande representanter med olika teoretisk bakgrund, inriktning och specialitet, såsom socionomer, psykologer och läkare och andra som i sitt yrke kommer i kontakt med psykoterapi, ifrån hela landet, vilket gör den här mötesplatsen unik i sitt slag.

Varmt välkomna!

Programmet för 2018 är under uppbyggnad och kommer uppdateras fortlöpande här på hemsidan.

Christine Angerman, projektledare, Insight Events Sweden

Akademikerförbundet SSR och Psykoterapistiftelsen

Bland talarna 2016

Suzette Boon • Gerhard Andersson • Anna Gerge • Anna Kåver • Åsa Nilsonne • Poul Perris • Susanna Alakoski • Ann Heberlein • Reza Emdad • Mats Wretås • Anna Norlén • Elsa Ronningstam • Diana Fosha • Erik Blennberger • Katja Bergsten • Ylva Elvin-Nowak • Ullakarin Nyberg • Karin Ovefelt • Björn Wrangsjö • Rolf Holmqvist • Maj-Britt Nilsson • JoAnne Dahl • Pia Litzell Berg


Insamlingsmål 2016

Vi på Röda Korsets Center för torterade flyktingar är glada och stolta över att få mottaga Psykoterapistiftelsens insamlade medel för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar är en psykiatrisk och psykoterapeutisk specialistmottagning för svårt traumatiserade flyktingar. Vi har avtal med SLL och tar emot 250 nya patienter/år. Vi arbetar i team och anpassar behandlingen till varje individs behov. Vi erbjuder individuell psykoterapi, såsom traumafokuserad KBT, Psykodynamisk psykoterapi, Intensiv psykodynamisk korttidsterapi, EMDR, Hypnos, ACT och kreativa metoder i grupp, såsom trauma-sensitiv yoga, dans/rörelse, bild, foto. Vi arbetar med yttre och inre stabilitet genom psykosociala och nätverksstärkande interventioner.

Vi värnar om ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i mottagandet av patienten och genom hela behandlingen.

För mer info se www.redcross.se/rkcstockholm. Lämna gärna ett bidrag, litet eller stort, till vårt bg 5651-0860