Kontakt

Har du några frågor om PsykoterapiMässan, vänligen kontakta oss via mail eller telefon:
E-post: info@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 00.

Pernilla Magnusson, PsykoterapiStiftelsen
e-post: pernilla.magnusson@sll.se

Jenny Grenander, Akademikerförbundet SSR
e-post: jenny.grenander@akademssr.se

Annika Gritti, projektledare, Insight Events Sweden
e-post: annika.gritti@insightevents.se

Linda Forsberg, Sponsrings- och utställningsansvarig, Insight Events Sweden
e-post: linda.forsberg@insightevents.se