TALARE 2018

Talarlistan för 2018 är under bearbetning och publiceras snart!

Tills vidare kan du se 2016 års talare.

Anders Klingström, socionom och leg psykoterapeut.Pass 9A
Anette Birgersson Thell är socionom, leg. psykoterapeut och metodutvecklare, terapeut och handledare på Off.Clinic.Pass 3X
Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet och författare till flera böcker, bl a "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva" talar om hur det är att leva med diagnosen bipolär, det som tidigare kallades manodepressiv.Pass 7X
Anna Christina Sundgren, M. A. leg. psykoterapeut, handledare. Certifierad AEDP-terapeut Animare Psykoterapi och Konsultation, Stockholm.Pass 12D
Moderator: Annika Medbo, leg. psykoterapeut och certifierad AEDP-terapeut.Pass 8D och 9D
Agneta Öjehagen, professor, Institutionen kliniska vetenskaper, psykiatri, Lunds universitet. Agneta är leg. psykoterapeut och socionom i grunden.Pass 5D
Anna Gerge, PhD-student, fil. mag, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, EMDR-handledare, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Anna arbetar som psykoterapeut i egen mottagning och handleder på flera enheter specialiserade på komplex psykisk traumatisering runt om i Sverige.Pass 5A och 6A
Anna Kåver är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare. Verksam på Uppsala KBT-mottagning. Centrum för evidensbaserad praktik, samt på Uppsala universitet.Pass 2X
Anna Norlén är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn och unga som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Anna är nu verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm.Pass 9X
Annika Strandhäll, socialförsäkringsministerPass 11C
Anna Törnquist, SAPU AB, är rektor och leg. psykoterapeut, lärare och handledare/MSc.Pass 8B
Annika Wassberg är socionom, utbildad inom psykoterapi och numera verksamhetsutvecklare och utredare på Off.Clinic.Pass 3X
Björn Philips är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet, samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut.Pass 2A
Bo Blåvarg är leg. psykolog och verksamhetschef Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni. Bo är ordförande SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi.Pass 11X
Caroline Ramzy, leg. psykoterapeut, magisterexamen i fri konst, Kungliga Konsthögskolan Röda Korsets Center för torterade flyktingar.Pass 1B
Catharina Strid, doktorand, verksamhetschef med handledarkompetens för psykoterapimottagningen, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.Pass 5D
Charlotta Björklind är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Psykoanalytiker (IPA, Svenska Psykoanalytiska Föreningen) Lärare vid Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet.Pass 7D
Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, MA, PhD cand, Stockholm Stadsmission.Pass 10B
David Clinton är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet och är forskningschef vid Institutt for spieseforstyrrelser (Villa Sult) i Oslo.Pass 2C
Diana Fosha, Ph.D., clinical psychologist and psychotherapist, Director of the AEDP Institute, New York City. Diana is the renowned developer of Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP), and founder and current director of the AEDP Institute, an internationally recognized school that specializes in training therapists in a healing-oriented transformational approach to the treatment of attachment trauma.Pass 8D och 9D
Elsa Ronningstam, psychoanalyst, Ph.D. Associate Professor (PT) vid Harvard Medical School, Clinical Psychologist, McLean Hospital.Pass 3A, 4B och 6D
Erik Blennberger är teol dr och professor i etik vid Ersta Sköndal högskola. Han har bl a skrivit boken Bemötandets etik och lett arbetet med att utveckla en etisk kod för psykoterapeuter. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.Pass 5B
Eva Strömvall är filosofie magister i socialt arbete, medicine magister samt tidigare universitetsadjunkt. Socionom, leg. psykoterapeut, ledamot i styrelsen för Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för psykoterapeuter och handledare.Pass 8B
Eva Wikman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, och specialist i klinisk psykologi.Pass 10C
Fanny Marell är socionom och leg. psykoterapeut. Hon är verksam som privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och föreläsare. Fanny är redaktionsmedlem i den skandinaviska tidskriften Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid.Pass 3C
Gerhard Andersson, PhD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping University, Linköping.Pass 4A
Gunnar Bohman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och med. dr. univ. lektor vid Stockholms universitet.Pass 1D och 9A
Teaterföreställning:
Manus: Gunilla Boëthius, regi: Stephen Rappaport, Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg, producent: Ulrika Ragnar Borell
Pass 6X
Göran Parment, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Certifierad terapeut MCT, Level 1. Specialist i klinisk psykologi och psykoterapihandledare från föreningen Metakognitiv terapi i Sverige, MCT-SE.Pass 11B
Hans Kaatari är fil. dr., leg. psykolog med specialistbehörighet som klinisk psykolog samt leg. psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi.Pass 12C
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
Helene Ohlsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Psykoterapimottagningen, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.Pass 4C
Håkan Thorsén, docent, Örebro universitet.Pass 9C
Inger Ekbom, leg psykoterapeut, Christina Lloyd, leg psykoterapeut, MA, PhD cand och Jan Löwdin, leg psykoterapeut från Stockholm Stadsmission.Pass 9B
Jan Löwdin, leg. psykoterapeut, Stockholm Stadsmission.Pass 10B
JoAnne Dahl Knights, PhD och professor i psykologi, leg psykoterapeut, leg psykolog samt Recognised ACT Trainer.Pass 2B
Karin Ovefelt, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Många års erfarenhet av arbete med DBT, kliniskt, utbildning, handledning.Pass 6B
Katja Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil. dr. inom psykologi. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Som psykoterapeut är hon verksam vid S:t Olofmottagningen i Uppsala.Pass 11A
Kersti Ejeby,verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral, leg läkare, specialist i allmänmedicin och doktorand.11C
Lis Johles är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och doktorand.Pass 12B
Magnus von Campenhausen, leg. psykolog och familjeterapeut vid Manscentrum i Stockholm.Pass 4D
Magnus Ringborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Lärare och handledare i familjeterapi. Föreläser om ABFT på universiteten i Umeå, Ersta-Sköndal, Karolinska, Linköping, Växjö och Lund.Pass 3B
Maj-Britt Nilsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare.Pass 5C
Margaretha Forsberg, leg. tandläkare, treårig utbildning i hypnos psykoterapi.Pass 10C
Maria Munkesjö, stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen. Maria är musikterapeut (fil. mag. RMT-SAM) på Tjejzonen där hon sedan 10 år har arbetat med verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och stöd.Pass 12X
Marie Nordlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.Pass 4C
Mats Wiman, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Manscentrum i Stockholm.Pass 4D
Mats Wretås är leg. psykoterapeut, socionom och familjerådgivare. Mats är även ledamot i Styrelsen för SSRs Yrkesförening för psykoterapeuter.Pass 11D
Patrick Luyten, PhD is Associate Professor and Director of the Psychoanalysis Unit at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Leuven (Belgium) and Reader at the Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London (UK). His main research interest focuses on the role of personality, stress and interpersonal processes in depression, chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. In this context, he is also interested in the processes involved in the intergenerational transmission of these disorders, and in the role of early adversity in particular. He is currently also involved in studies on mentalization based treatment of patients with borderline personality disorder. He serves on the editorial board of several scientific journals, including Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Psychoanalytic Psychotherapy, Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, the Bulletin of the Menninger Clinic, Journal of Social and Clinical Psychology, Journal of Personality Assessment and Current Medical Research and Opinion. He is also the recipient of the 2009 Psychoanalytic Research Exceptional Contributions Award from the International Psychoanalytical Association. He heads a treatment service for patients with depression and functional somatic disorders in PraxisP, the treatment center of the Faculty of Psychology and Educational Sciences from the KU Leuven, Belgium.Pass 1C och 2C
Peter Myhr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Certifierad terapeut MCT, Level 1 och 2 och psykoterapihandledare från föreningen Metakognitiv terapi i Sverige, MCT-SE.Pass 11B
Pia Litzell Berg är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Redaktör för Psykoterapi - teori och metod i Tidskriften Socionomen.Pass 2D
Poul Perris, läkare och leg. psykoterapeut, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi.Pass 5X
Reza Emdad, leg. psykoterapeut, PhD, Associate Professor i medicinsk psykologi Röda Korsets Center för torterade flyktingar.Pass 1B
Rolf Holmqvist är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.Pass 10A och 12A
Sigmund Soback, ordförande, PsykoterapiStiftelsen.
Sofia Viotti är leg. psykolog och utbildad av CFT:s grundare Paul Gilbert. Sofia är en av författarna till boken Compassionfokuserad terapi, N&K. Hon driver utbildningsföretaget Compassionfocus och psykologmottagningen Compassionmottagningen.Pass 6C
Sofie Bäärnhielm är med. dr. psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation.Pass 3D
Sophie Steijer är överläkare, Psykoanalytiker IPA, Leg psykoterapeut. Verksam på Psykiatri Sydväst Karolinska sjukhuset HuddingePass 7C
Susanna Alakoski gjorde författardebut 2006 med romanen Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Susanna är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.Pass 8X
Suzette Boon, PhD, is a clinical psychologist and psychotherapist. She has more than thirty years of experience working in mental health institutions. She is a trainer and supervisor for the Dutch Society for Family Therapy and the Dutch Society for Hypnosis. Since the late eighties, she has specialized in the diagnosis and treatment of complex dissociative disorders.Pass 7A och 8A
Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, SLSO, samt forskare/docent vid Center för Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND).Pass 10D
Ullabritt Bodlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och EMDR certifierad psykoterapeut. Ullabritt har varit anställd på Psykoterapienheten, Psykiatri Södra Stockholm och är nu senior.Pass 4B
Ullakarin Nyberg är överläkare och psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Hon arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet.Pass 4X
Ylva Elvin-Nowak är fil dr. i psykologi, leg. psykoterapeut, certifierad schematerapeut, organisationskonsult Provins fem AB.Pass 1A
Åsa Nilsonne är psykiater, leg. psykoterapeut och senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.Pass 10X
Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 2009 fick hon Brottsoffermyndighetens årliga utmärkelse och 2010 Stora Psykologpriset för sitt arbete.Pass 7B
Åsa Lindhagen, socialborgarråd, Stockholms stad.
Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri.Pass 1X

#PSYKOTERAPIMASSAN