Utställare på PsykoterapiMässan 2016

På Psykoterapimässan ges du en unik möjlighet att marknadsföra ert företag och företagets tjänster mot landets leg. psykoterapeuter. Samtidigt som du personligen möter potentiella kunder och knyter nya affärskontakter uppdateras du i det ladda-hem-hallskissensenaste inom forskning, metoder och erfarenheter från fältet. På Psykoterapimässan möts ledande representanter från olika teoretisk bakgrund, inriktning och specialitet. Här presenteras nya forskningsrön, här förs de aktuella debatterna och här ges utrymme för informella möten. Intensiva diskussioner kring evidens, kvalitet, offentlig finansiering samt legitimerings- och utbildningsfrågor pågår i oförminskad omfattning. Behovet av att diskutera och informera om psykoterapi är viktigare än någonsin. Missa inte möjligheten att profilera ert företag på Sveriges mötesplats för leg. psykoterapeuter!

Deltagarprofil: Leg. Psykoterapeuter med olika bakgrunder såsom socionomer, psykologer och läkare samt andra som i sitt yrke kommer i kontakt med psykoterapi från hela landet.

Kontakt för information om vad som ingår i utställningspaketer och bokning:
Utställningsansvarig Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Utställare:

sfh

natur-och-kultur

rpc

Hogrefe

sept

Stockholms Stadsmission

SAPU

PsykoterapiStiftelsen

studentlitteratur

mind

modern-psykologi

Samtalskort

Akademikerförbundet SSR

pearson

Divan - utställare på PsykoterapiMässan

fsum-original

agada

umu_logo_pos

logo-2

mondian

Actavita RehabDialog AB

Lämna gärna en intresseanmälan!

Ladda hem hallskissen!

Ladda hem en översiktbild över Stockholmsmässan!