PsykoterapiStiftelsen PsykoterapiMässan 2004 RPC Samrådsforum Snabbsökning

  PsykoterapiStiftelsen 
  bildades i januari 2003 
  med syfte att främja psykisk hälsa
  genom psykoterapi

 

  PsykoterapiMässan 2006
  anordnas 18–20 maj 
  på Stockholmsmässan
  av PsykoterapiStiftelsen

 

  Riksföreningen PsykoterapiCentrum
  har bildat PsykoterapiStiftelsen
  
 

 

  Samrådsforum för psykoterapi
  samlar alla intresseföreningar
  för de psykoterapiinriktningar
  som godkänts för legitimation.

 

  PsykoterapiStiftelsen
  gratulerar Irene Söder Altschul

  till vinsten av Psykopolitisk guldplakett!

 

I samband med PsykoterapiMässan 2004 delade
PsykoterapiStiftelsen ut en Psykopolitisk guld-
plakett
till det bästa förslaget för att
dra nytta av psykoterapeutiska och psykologiska
kunskaper i samhället så att de kommer fler till
godo och bidrar till en bättre samhällsekonomi.
Läs mer »»

 

 Nyheter
 Praktisk information
 Seminarier
 Kvällsprogram
 Miniseminarier
 Panelsamtal
 Medverkande föreläsare
 Programkatalogen i pdf-format 
 Programöversikt i pdf-format
 Om PsykoterapiMässorna

 

 

 

Senaste nytt om PsykoterapiMässan 2004

 
Den tredje PsykoterapiMässan är avslutad

Mässledningen vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som deltagit på olika sätt och gjort PsykoterapiMässan till den framgång som den blev. Av de utvärderingar som inkommit framgår klart och tydligt att PsykoterapiMässan blev en dynamisk mötesplats och ett fantastiskt tillfälle till kunskapsutbyte. Detta är oerhört glädjande och stämmer väl överens med Psykoterapistiftelsens och mässledningens intentioner med PsykoterapiMässan.

Mässledningen och PsykoterapiStiftelsen önskar nu alla er som på olika sätt bidragit till att göra denna tredje PsykoterapiMässan möjlig, en riktigt skön sommar!

 

Ulla Grebo

ordförande

Margareta Mörner

vice ordförande

Maria Backlund

kassör

Mikael Westrell

styrelseledamot


Bilder från PsykoterapiMässan 2004

En tillbakablick i bilder »»


Cornelia Krause-Girth: Om PsykoterapiMässan

Detta kan vi lära oss av våra svenska kollegor »»

  Utskriftsversion denna sida Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2006-06-18
www.psykoterapimassan.se — www.psykoterapimassan.nu