Den tredje PsykoterapiMässan är precis avslutad

Mässledningen vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som deltagit på olika sätt och gjort PsykoterapiMässan till den framgång som den blev. Av de utvärderingar som inkommit framgår klart och tydligt att PsykoterapiMässan blev en dynamisk mötesplats och ett fantastiskt tillfälle till kunskapsutbyte. Detta är oerhört glädjande och stämmer väl överens med Psykoterapistiftelsens och mässledningens intentioner med PsykoterapiMässan.

Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Psykoterapistiftelsen är redan igång med planerna för nästa PsykoterapiMässa — 2006. För att få ytterligare synpunkter om förbättringar, kommer vi inom kort skicka ut ett frågeformulär till utställare och till dem som deltagit med semiarier/föreläsningar, miniseminarier och paneler. Vi är mycket tacksamma om ni som berörs vill ta er tid och svara på denna enkät. Vi hoppas på stor respons!

Eftersom alla som var med på PsykoterapiMässan inte fick tillgång till utvärderingsblanketten, blir vi naturligtvis extra glada om ni som lyssnade på det som bjöds, och/eller besökte Mässans utställning, hör av er till oss med alla tänkbara synpunkter och idéer.

   Här finns webbformulär med frågorna till
   medverkande/utställare...  »»

   ...och ett  webbformulär för er som besökte
   PsykoterapiMässan »»

 
Det framkom en del kritiska synpunkter kring restaurangerna på Stockholmsmässan och det som där erbjöds i form av luncher och kaffe. Mässledningen har tagit fasta på denna kritik och i våra diskussioner med Stockholmsmässan har vi redan fått förståelse för kritiken och också fått löfte om ett helt annat upplägg till nästa gång.

Mässledningen och PsykoterapiStiftelsen önskar nu alla er som på olika sätt bidragit till att göra denna tredje PsykoterapiMässan möjlig, en riktigt skön sommar!

Ulla Grebo

ordförande

Margareta Mörner

vice ordförande

Maria Backlund

kassör

Mikael Westrell

styrelseledamot


PsykoterapiStiftelsen planerar redan nu

18–20 maj 2006

Victoriahallen, Stockholmsmässan
Älvsjö

Anmälan att delta med monter och föreläsningar
senast den 30 september 2005

och för deltagarna att anmäla föreläsningar/seminarier/miniseminarier
senast den 17 oktober 2005

och Din anmälan till mässan senast den 31 mars 2006,
därefter efteranmälningar i mån av plats.

Givetvis hittar Du all information och anmälningsblanketter här på
hemsidan, www.psykoterapimassan.se, i god tid!

På återseende!

 


PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 08-722 70 52

Internet: www.psykoterapi.st www.psykoterapistiftelsen.se
E-post: info@psykoterapistiftelsen.nu
Copyright © 2003 PsykoterapiStiftelsen