PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Omslag av Marta Coronel

Mässkatalog v.5.12   (pdf 1,1mb)

Innehållet finns även här på hemsidan:

  Praktisk information
  Anmälningsformulär
  Invigningsprogram
  Seminarier torsdag 18 maj
  Seminarier fredag 19 maj
  Seminarier lördag 20 maj
  Programöversikt (pdf)
  Paneler
  Kliniska mötesplatser
  Miniseminarier
  Medverkande
  Kvällsprogram
  Psykopolitisk guldplakett
  Mässkatalog (pdf)

 

 

 

 


 
  PsykoterapiStiftelsen
bildades i januari 2003 med syfte att främja psykisk hälsa genom psykoterapi

 


 
  Riksföreningen PsykoterapiCentrum
är en av initiativtagarna till bildandet av PsykoterapiStiftelsen

 


 
  Samrådsforum för psykoterapi
för de psykoterapiinriktningar som godkänts för legitimation

 


 
  PsykoterapiMässan 2004
anordnades den 13–15 maj år 2004 på Stockholmsmässan i Älvsjö
En tillbakablick! »

 

 

 

 

Nu kan du även nå hemsidan via www.psykoterapimässan.se
– dvs med svenskt ä!

Men det krävs – än så länge – ett insticksprogram.
Det kan du hämta här »»

Välkomna till den fjärde PsykoterapiMässan! Öppnar folder...

 

Bilder från
Psykoterapi-
Mässan 2006

PsykoterapiMässan har blivit ett forum för information, kunskapsspridning, utvecklande samtal och informella träffar för alla som är verksamma inom och intresserade av det psykoterapeutiska och psykologiska fältets mångfald.

Den fjärde PsykoterapiMässan har samlat ett 80-tal utställare – vilka representerar legitimerade psykoterapeuter, deras organisationer, arbetsplatser och institutioner. Särskilt inbjudna utställare är patientföreningar, aktuella fackförbund, bokförlag, politiker och forskare samt organisationer och enskilda personer som arbetar för psykisk hälsa och psykoterapeutiskt/ psykologiskt samtalsstöd.

I föreläsningar, seminarier, miniseminarier och paneler ges tillfälle till fördjupning och diskussion om psykoterapier med olika teoretisk bakgrund. Legitimerade psykoterapeuters arbete inom nyskapande psykoterapeutiska verksamheter, forskning, utbildning och utveckling kommer att presenteras.

Som vid tidigare PsykoterapiMässor erbjuds även i år ett kvällsprogram – filmvisning, psykoterapeutisk salong, mässfest med middag samt ett konstnärligt möte i bild, dans och musik!

Nytt för PsykoterapiMässan 2006:

  • Invigningen kommer ske som första programpunkt torsdagen den 18 maj kl 9.00–10.15 och vara gemensam för alla närvarande.
  • Det vanliga tillträdeskortet till utställningen, paneler och miniseminarier ger även tillträde till de föreläsningar som är markerade med grått i programmet.

Arrangör av PsykoterapiMässan är PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psykisk hälsa genom psykoterapi. Till hjälp att arrangera PsykoterapiMässan 2006 har stiftelsen haft Stockholm Convention Bureau och Stockholmsmässan. PsykoterapiMässan stöds även i år av afa sjukförsäkring.

PsykoterapiStiftelsens mässledning önskar alla deltagare vid 2006 års PsykoterapiMässa välkomna till tre inspirerande dagar tillsammans med kollegor, åhörare och andra verksamma inom det psykoterapeutiska området!

PsykoterapiStiftelsens mässledning

Ulla Grebo     Margareta Mörner     Mikael Westrell

PsykoterapiStiftelsens Psykopolitiska Guldplakett 2006

PsykoterapiStiftelsens Psykopolitiska Guldplakett 2006

Vinnare denna gång är Kersti Jormfeldt, leg psykolog, leg psykoterapeut, med förslaget "Psykologbedömning på primärvårdsnivå".

Psykoterapistiftelsen gratulerar Kersti och kommer nu att sprida förslaget bland politiker samt skicka det till facktidningar. Läs det vinnande förslaget »»
 

PsykoterapiMässans seminarier på CD

 
 
En stor del av mässans seminarier har spelats in och finns att köpa på CD. Klicka här för beställningsinformation och förteckning över tillgängliga föreläsningar
           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2007-04-23
www.psykoterapimässan.se