PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Kontaktinformation PsykoterpaiMässan 2006

Webbadress

www.psykoterapimassan.se, www.psykoterapimässan.se

E-post information

info@psykoterapimassan.se

PsykoterapiStiftelsens mässledning

Ulla Grebo, ulla.grebo@psykoterapimassan.se

Margareta Mörner, margareta.morner@psykoterapimassan.se

Mikael Westrell, mikael.westrell@psykoterapimassan.se

PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm

Telefon: 08-722 70 52

Organisationsnummer: 80 24 13-0323

PlusGiro: 101 44 34-3

Styrelse »

Webbmaster
Magnus Bjurhammar  

Feedbackformulär »

Allt material Copyright © 2003-2005 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.         

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se