Klicka här för utskrift av sidan!
Har du en bra idé om hur psykoterapeutisk/psykologisk behandling och kunskap kan användas på ett lättillgängligt sätt i samhället?

Välkommen att tävla om PsykoterapiStiftelsens psykopolitiska guldplakett!

Goda idéer om hur psykoterapeutiska/psykologiska kunskaper kan användas behöver spridas och tydliggöras för beslutsfattare, politiker och alla berörda.

I arbetet med PsykoterapiMässan har PsykoterapiStiftelsen mött många inspirerande idéer fyllda av nytänkande vad gäller verksamheters innehåll, organisation och samarbetsformer. Problemet är att idéer har svårt att få fäste och ofta stöter på onödiga organisatoriska hinder.

Numera vet vi att psykoterapi är en effektiv behandling vid psykisk ohälsa. Samhället har helt enkelt inte råd att fortsätta att underutnyttja psykoterapeutiska/psykologiska kunskaper när det gäller förebyggande arbete, behandling och rehabilitering. Maktstrukturer, värderingar och fördomar behöver förändras radikalt inom det psykiska området.

PsykoterapiStiftelsen utlyser därför för andra gången en tävling om det bästa förslaget till hur psykoterapeutisk/psykologisk behandling och kunskap kan användas på ett lättillgängligt sätt i samhället.

Förslaget som vinner den psykopolitiska guldplaketten kommer skickas till dagspressen, publiceras i facktidningar och presenteras för berörda politiker och beslutsfattare. Guldplaketten kommer att utdelas under PsykoterapiMässan lördagen den 20 maj kl 11.00. Vinnaren får då kort presentera sitt förslag och därpå följer en paneldiskussion om förslaget med inbjudna beslutsfattare och experter.

Förslaget, på högst en A4 sida, ska innehålla:

Skicka ditt bidrag senast den 31 mars 2006 till:

PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
eller via e-post: info@psykoterapistiftelsen.nu

Obs! För att juryn skall kunna göra en opartisk bedömning skall förslaget skickas in anonymt och förslagsställarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress skall bifogas i ett separat slutet kuvert. Juryn kommer att bestå av representanter från patientorganisationer, aktuella frivillig-organisationer, politiska partier och PsykoterapiStiftelsen. Vinnaren meddelas under april månad.

Välkommen med ditt förslag!

PsykoterapiStiftelsens styrelse


Vad har hänt med förslaget som vann guldplaketten på PsykoterapiMässan 2004?

Vinnare av den psykopolitiska guldplaketten år 2004 var Iréne Altschul, leg psykolog, leg psykoterapeut. Irénes förslag handlade om att skapa ett system, som liknar det sjukgymnasterna har, nämligen fri tillgång till psykoterapi utan remisskrav upp till åtta besök och därefter remisstvång från och med den nionde gången. Kontakt har tagits i flera omgångar med berörda politiker angående förslaget. Alla har varit mycket positiva till förslaget, men ingen har tagit tag i frågan. För att skynda på processen kommer vi på PsykoterapiMässan 2006 anordna en Primärvårdspanel som skall diskutera hur det kommer sig att man på många ställen i landet har kommit långt i fråga om psykoterapeutisk/psykologisk kompetens inom primärvården medan det på andra håll står nästan still. Panelen kommer att bestå av politiker, representant från Försäkringskassan, psykoterapeuter, primärvårdsläkare och psykiater.

 

PsykoterapiMässan 2008 arrangeras av PsykoterapiStiftelsen

PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 08-722 70 52
Internet: www.psykoterapistiftelsen.se
E-post: info@psykoterapistiftelsen.nu
Copyright © 2005 PsykoterapiStiftelsen