KONTAKT

Har du några frågor om PsykoterapiMässan, vänligen kontakta oss via mail eller telefon

E-post: info@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 00.

Pernilla Magnusson, PsykoterapiStiftelsen
e-post: pernilla.magnusson@sll.se

Jenny Grenander, Akademikerförbundet SSR
e-post: jenny.grenander@akademssr.se

Christine Angerman, projektledare, Insight Events Sweden
e-post: christine.angerman@insightevents.se

Linda Forsberg, Sponsrings- och utställningsansvarig, Insight Events Sweden
e-post: linda.forsberg@insightevents.se

#PSYKOTERAPIMASSAN