PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

PsykoterapiMässan 2004
anordnades den 13–15 maj år 2004 på Stockholmsmässan i Älvsjö
En tillbakablick! »

Bilder från 2004 »

Om PsykoterapiMässan

Om PsykoterapiMässan

PsykoterapiMässan är unik i världen inom sitt område. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media, människor som arbetar med vård, omsorg och mänskliga problem av olika slag, personlig utveckling och utveckling av samhället, företag och organisationer vad gäller psykisk hälso- och sjukvård.

Samtidigt finns ett omfattande program med föreläsningar/seminarier som erbjuder kvalificerad fortbildning för yrkesutövare inom ovan nämnda områden och tillfällen till kontakter där tankar kan utvecklas och idéer och planer för utveckling inom området kan komma vidare och nya uppstå i mötet mellan olika kunskaper och erfarenheter. Slutligen arrangeras paneler för samtal i aktuella frågor och ämnen.

Världens första PsykoterapiMässa hölls den 18–20 maj år 2000 i Stockholm på Södermalm

Föreläsningar, workshops och seminarier hölls i huvudsak på Psykoterapiinstitutet och Nürnberghuset där också utställningen fanns. Många lokaler inom gångavstånd användes för det omfattande programmet med 50 utställare och 150 föreläsningar. Det krävdes mycket ideellt arbete för att kunna genomföra mässan, som väckte ett enormt intresse och blev flera gånger större än väntat. Mässan hade runt 2000 deltagare. Evalueringarna från deltagare och medverkande var överväldigande entusiastiska.

Arrangör var Riksföreningen PsykoterapiCentrum och Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting.

Den andra PsykoterapiMässan hölls den 30 maj–1 juni år 2002 i Stockholm på Södermalm

PsykoterapiMässan hölls också nu på Södermalm. För utställningen och en stor del av föreläsningarna hyrdes Münchenbryggeriet och därutöver Nürnberghuset samt flera föreläsningslokaler i närheten. Antalet utställare blev nära 100 och antalet föreläsningar omkring 300, dvs omkring dubbelt så många som på den första mässan. Genom mycket ideellt arbete och en liten stab av anställda kunde mässan genomföras. Drygt 3000 personer besökte mässan. Evalueringarna från deltagare och medverkande var lika positiva som efter den första mässan.

Arrangör var Riksföreningen PsykoterapiCentrum i samarbete med Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting.

Den tredje PsykoterapiMässan hölls den 13–15 maj år 2004 på Stockholmsmässan i Älvsjö

PsykoterapiMässan samlades nu under ett tak i Victoriahallen på Stockholmsmässan i Älvsjö, med anslutna föreläsningslokaler. Mässan arrangerades av en ny fristående stiftelse, PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi, som bildats bla för detta ändamål då Riksföreningen PsykoterapiCentrums resurser inte längre räckte för det stora arrangemanget.

En mässledning med erfarenhet från de tidigare mässorna utvecklade och administrerade den tredje mässan med hjälp av Stockholm Convention Bureau och Stockholmsmässan.

Den tidigare mässan blev så stor att den med nöd kunde genomföras praktiskt i de lokaler som kunde uppbringas på Söder. Enda alternativet för den tredje mässan var att ta plats på Stockholmsmässan och samtidigt göra olika insatser för att ta med den charm och goda stämning som de två tidigare mässorna haft och att fortsätta hålla kostnaderna för mässan nere så att många kan komma.

Vi gläder oss mycket åt att intresset för psykoterapi och psykologiskt samtalsstöd är så stort att vi flera gånger om växt ur vår ursprungliga planering när vi började med den första mässan i slutet av 1990-talet. Utställarna på den tredje PsykoterapiMässan var c:a 100 och föreläsningar/seminarier/paneler är c:a 270 – mer fick inte plats i de lokaler vi disponerade.

Välkommen till PsykoterapiMässan 2006!

Välkommen till det mycket spännande programmet i mitten på maj 2006! Vi ser fram emot att återse många och att träffa nya mässdeltagare både under de intensiva dagarna och på kvällsevenemangen!

 

PsykoterapiStiftelsens mässledning

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se