Klicka här för utskrift av sidan!

Välkommen till PsykoterapiMässans hemsida! (Lättläst utskriftsversion)

Välkomna till den fjärde PsykoterapiMässan! Öppnar folder...

 

PsykoterapiMässan har blivit ett forum för information, kunskapsspridning, utvecklande samtal och informella träffar för alla som är verksamma inom och intresserade av det psykoterapeutiska och psykologiska fältets mångfald.

Den fjärde PsykoterapiMässan har samlat ett 80-tal utställare – vilka representerar legitimerade psykoterapeuter, deras organisationer, arbetsplatser och institutioner. Särskilt inbjudna utställare är patientföreningar, aktuella fackförbund, bokförlag, politiker och forskare samt organisationer och enskilda personer som arbetar för psykisk hälsa och psykoterapeutiskt/ psykologiskt samtalsstöd.

I föreläsningar, seminarier, miniseminarier och paneler ges tillfälle till fördjupning och diskussion om psykoterapier med olika teoretisk bakgrund. Legitimerade psykoterapeuters arbete inom nyskapande psykoterapeutiska verksamheter, forskning, utbildning och utveckling kommer att presenteras.

Som vid tidigare PsykoterapiMässor erbjuds även i år ett kvällsprogram – filmvisning psykoterapeutisk salong, mässfest med middag samt ett konstnärligt möte i bild, dans och musik!

Nytt för PsykoterapiMässan 2006:

Arrangör av PsykoterapiMässan är PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psykisk hälsa genom psykoterapi. Till hjälp att arrangera PsykoterapiMässan 2006 har stiftelsen haft Stockholm Convention Bureau och Stockholmsmässan. PsykoterapiMässan stöds även i år av AFA sjukförsäkring.

PsykoterapiStiftelsens mässledning önskar alla deltagare vid 2006 års PsykoterapiMässa välkomna till tre inspirerande dagar tillsammans med kollegor, åhörare och andra verksamma inom det psykoterapeutiska området!

PsykoterapiStiftelsens mässledning

Ulla Grebo     Margareta Mörner     Mikael Westrell

 

PsykoterapiMässan 2008 arrangeras av PsykoterapiStiftelsen

PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 08-722 70 52
Internet: www.psykoterapistiftelsen.se
E-post: info@psykoterapistiftelsen.nu
Copyright © 2005 PsykoterapiStiftelsen