PsykoterapiStiftelsen PsykoterapiMässan 2004 RPC Samrådsforum Snabbsökning
 Nyheter
 Praktisk information
 Seminarier
 Kvällsprogram
 Miniseminarier
 Panelsamtal
 Medverkande föreläsare
 Programkatalogen i pdf-format 
 Programöversikt i pdf-format
 Om PsykoterapiMässorna

PsykoterapiMässan 2004: Allmän praktisk information
 

PRAKTISK INFORMATION

Tid och plats
PsykoterapiMässan äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö den 13–15 maj 2004.

Så här kommer du till Stockholmsmässan
Pendeltåg från Stockholm C avgår 8–12 ggr/timme och når Älvsjö station efter bara 9 minuter. Med bil kör du enklast E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/Älvsjö. Det finns 4 000 parkeringsplatser, avgift 20 kr/timme eller 60 kr/dygn. Åker du taxi, har de större taxibolagen fasta priser till Stockholmsmässan från såväl Arlanda, Bromma som City.

Anmälan
Enklast anmäler du dig direkt på www.psykoterapimassan.se eller posta/faxa den bifogade anmälningsblanketten till Stockholm Convention Bureau. Samma blankett används när du bokar seminarier (OBS! Rangordna två alternativ med siffrorna 1 och 2), kvällsaktiviteter, SL-kort och hotellrum. 

Vi välkomnar din anmälan snarast – innan fler föreläsningar/seminarier blir fullbokade! 

Betalning sker mot faktura med momsen specificerad.

1. Avgiften för ett 3-dagars mässkort är 2 200 kr och berättigar entré till utställningen och samtliga föreläsningar/seminarier efter förbokning av plats samt på övriga sådana i mån av plats. Dagkort kostar 1 000 kr per dag och berättigar entré till den valda dagens utställning och föreläsningar/seminarier efter förbokning av plats samt på övriga sådana i mån av plats.

2. Föreläsare/medverkande, erhåller 50% rabatt på ovanstående avgifter, max två personer per programpunkt. I övrigt enligt punkt 1 ovan.

3. Föreläsare/medverkande som enbart deltar på eget seminarium erhåller ett tillträdeskort till utställningen under den egna seminariedagen.

4. För heltidsstuderande på universitet och högskolor kostar ett 3-dagars mässkort 500 kr och dagkort 200 kr per dag. OBS! Var vänlig bifoga studentintyg/bevis tillsammans med din anmälan. I övrigt enligt punkt 1 ovan.

5. Utställares kontaktperson samt föranmälda medarbetare som bemannar montern erhåller tillträdeskort till utställningen.

Mässkort 3-dagar = entré till valda dagars föreläsningar/seminarier samt utställningen och miniseminarier (speakers corner)

Mässkort, dagkort = entré till vald dags föreläsningar/seminarier samt utställningen och miniseminarier (speakers corner)

Tillträdeskort = entré till utställningen och miniseminarier (speakers corner) och från kl 17.00 till panelerna.

Hotellbokning
De förbokade hotellen (förutom Hotel Älvsjö som ligger vid Stockholmsmässan) är centralt belägna inom gångavstånd från centralstationen, flygbussterminalen och pendeltågen. Rum bokas i den ordning beställningarna kommer StoCon tillhanda. För att vi skall kunna tillgodose önskemål, bör du boka ditt rum så tidigt som möjligt dock senast den 13 april, 2004. Logikostnaden betalas direkt till hotellet. Önskar du bli fakturerad för ditt hotellrum måste du skriftligen informera 

hotellet tidigast två veckor före ankomst. För att undvika kostnader i samband med avbeställning av hotellrum bör detta ske skriftligen dock senas den 22 april 2004. Därefter förbehåller sig StoCon rätten att fakturera för avbeställda nätter.

SL-kort
Du har möjlighet att köpa SL-kort till ett mycket förmånligt pris. SL-kort gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och pendeltåg (ej flygbussar) i Stockholmsregionen under hela eller delar av mässans dagar. Beställ SL-kort på anmälningsblanketten. SL-kortet skickas till dig tillsammans med övriga biljetter. Pris för 24-timmars kort är 38 kr och för 48-timmar 76 kr, priserna är inklusive 6 % moms.

Bekräftelse
Stockholm Convention Bureau (StoCon), skickar en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande och eventuell hotellbokning i god tid före mässan. Ditt mässkort, seminariebiljetter etc inkluderas i försändelsen och skickas till den adress du uppger på anmälningsblanketten.

Avbokning
Vid avbokning som görs fram t o m den 15 april debiteras en expeditionsavgift på 25% på deltagaravgiften. Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift motsvarande hela deltagaravgiften.

Registrerings- och informationsbyrå på Stockholmsmässan
Byrån är öppen under följande tider:
Torsdag den 13/5 från kl 08.30–19.00.
Fredag den 14/5 till lördag den 15/5 från kl 08.30–17.30 

Försäkring
Deltagaravgiften inkluderar inte någon försäkring. Varken organisationskommittén eller Stockholm Convention Bureau kan hållas ansvariga för skador under eller som ett resultat av mässan.

Behandling av personuppgifter
Mässdeltagarnas personuppgifter enligt PUL-lagen (som lämnas via anmälningsblanketten) kommer att behövas även efter mässans genomförande för redovisning av vad som framkommit under mässan. Det gäller bl a för statistiska ändamål och för utskick av information om framtida nya mässor inom ämnesområdet. Om du inte vill att dina personuppgifter ska publiceras kan du meddela detta till StoCon i samband med anmälan eller senare.

Utställningen är öppen för besökare
Torsdag den 13/5 från kl 08.30–19.00. Fredag den 14/5 och lördag den 15/5 från kl 08.30–17.30
Tilllträdeskort till utställningen kostar 75 kr/dag exklusive moms. Dessa kort säljes på plats i registreringsbyrån.

Information om Mässan
Mässledningen, PsykoterapiStiftelsen: 
Ulla Grebo grebo.ostrand@swipnet.se,  
Margareta Mörner mk.morner@telia.com 

Information om anmälan, betalning och hotellbokning
Stockholm Convention Bureau (StoCon), Box 6911, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-546 515 00. Fax: 08-546 515 99. E-post: confirmation@stocon.se 

 

  Utskriftsversion denna sida Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2006-04-03
www.psykoterapimassan.se — www.psykoterapimassan.nu