PsykoterapiStiftelsen PsykoterapiMässan 2004 RPC Samrådsforum Snabbsökning
 Nyheter
 Praktisk information
 Seminarier
 Kvällsprogram
 Miniseminarier
 Panelsamtal
 Medverkande föreläsare
 Programkatalogen i pdf-format 
 Programöversikt i pdf-format
 Om PsykoterapiMässorna

PsykoterapiMässan 2004: Panelprogram
 

PANELPROGRAM

Flera spännande panelsamtal kommer att hållas vid slutet av varje dag.
OBS! tillträdeskortet gäller till panelerna
Antalet medverkande är inte komplett och ytterligare paneler kan tillkomma.
Programmet presenteras här på hemsidan vartefter det blir klart samt i Mässkatalogen i maj

Torsdag den 13 maj                      Panelsamtal

Kl 17.00–19.30
Om psykiatrin och tillgängligheten till psykoterapi och psykologiskt stöd i Sverige idag
Två sammanhängande seminarier om psykiatrin i Sverige idag samt tillgängligheten till psykoterapi och psykologiskt stöd.
Första delen arrangeras av bokförlaget Natur och Kultur och andra delen arrangeras av de två intresseföreningarna Svenska föreningen för psykisk hälsa, sfph och Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH.

Del I kl 17.00–18.15
Natur och Kultur
Vilka problem står psykiatrin inför idag och hur ska de lösas - organisatoriskt, vårdstrategiskt och resursmässigt
Välkomna till ett seminarium om psykiatrisk vård i dag och i framtiden. Medverkar gör:
Anders Milton, nationell samordnare för psykiatrin
Ulla Grebo, ordf i PsykoterapiStiftelsen
Jan-Otto Ottosson, professor emeritus och författare till Psykiatrin i Sverige (Natur och Kultur, 2003)
Alain Topor, chef för FoUenheten vid SPO, Sthlms läns landsting och forskningschef på inst för socialt arbete, Stockholms universitet 
samt representanter från psykiatrisk vård idag.
Moderator: Ingemar Färm, internationell generalsekreterare i HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan.

Del II kl 18.30–19.30
Svenska föreningen för psykisk hälsa - sfph 
och Riksförbundet för Social och Mental hälsa - RSMH

Rätten till psykoterapi och psykologisk hjälp
En utfrågning och diskussion om psykoterapins ställning och tillgänglighet i dagens samhälle 1. synen på psykoterapi 
    – som metod att behandla, stödja och hjälpa
    – dess effektivitet/kostnadseffektivitet
2. Olika användningsområden – nytänkande
3. Hur förbättrar vi tillgänglighet och anpassar utbudet till människors/samhällets behov. Hur marknadsför vi metoderna i konkurrens med läkemedelsindustrin – medialt och politiskt Medverkande:
Anders Milton, nationell samordnare för psykiatrin
Torgny Danielsson, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund
Marie Åsberg, professor i psykiatri, KI
Ulla Grebo, leg psykoterapeut, ordf i PsykoterapiStiftelsen
Alain Topor, chef för FoU-enheten, Psykiatrin Södra, fil dr
Birgitta Sevefjord, sjukvårdslandstingsråd (v)
Helena Silfverhielm, ansvarig för psykiatrifrågor, Socialstyrelsen
Kjell Broström, intressepolitiskt ansvarig, RSMH
m fl
Moderator: Ingemar Färm, internationell generalsekreterare i HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykoterapi på vårt sätt - klinisk mötesplats. En patients problem diskuteras av psykoterapeuter med olika inriktningar
Möte mellan några psykoterapeuter med olika inriktningar som samtalar om hur de tänker och skulle arbeta med en patient med ett problem som kortfattat presenteras. Olika patientproblem presenteras för olika psykoterapeuter varje dag. Vad skiljer – vilka likheter finns – och vad kan vara det bästa för den aktuella patienten?
Medverkande: Erik Abrahamsson, socionom, leg psykoterapeut, familjeterapi,
m fl
Moderator: Ej klart

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Varför fick dom förstöra mitt liv och mitt land?
Panelsamtal om hur psykoterapeuten kan möta människor som levt i krig, hotats, torterats och varit utsatta för extrem mänsklig grymhet. Kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa? Vad händer i mötet?
Medverkande: 
Evalena Lindholm, sjuksköterska, leg psykoterapeut
Sigurd Moe, sjukgymnast, leg psykoterapeut
Luis Ramos-Ruggiero, psykolog, leg psykoterapeut
Hans-Peter Söndergard, spec psykiater, med dr, leg psykoterapeut
Moderator: Ylva Novak, psykolog, leg psykoterapeut

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykisk hälsa och utveckling för personal och företag
Rundabordssamtal om hur personal och företag kan utvecklas och komma fram till lösningar på problem med hjälp av kunniga konsulter. Men hur vet företaget vad man kan behöva och hur väljer man det som är bra och effektivt – och hur förstår man vad som är god kvalitet till skillnad från vad som mest är skicklig marknadsföring eller någons personliga tycke och smak.
Medverkande:
Kicki Andersson Herlitz, leg psykolog
Marika Brandt-Brune, leg psykolog, leg psykoterapeut
Claes Hjörne, VD
Marika Lindbom-Jakobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Marianne Lindell-Fjaestad, leg psykolog, leg psykoterapeut
Erik Menckel, marknads- och försäljningschef
Ingegerd Nyberg, leg psykolog
m fl
Moderator: Liv Hök, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Vad vet vi idag om psykoterapi vid behandling av missbruk?
Erfarenheter, forskning och morgondagens behandling

Hur ser ansvarsfördelningen och samarbetet ut mellan landsting och kommun, psykiatrin – beroendesjukvården – socialtjänsten? Var bedrivs psykoterapi med missbrukare? Var kommer psykoterapin in i behandlingsprocessen? Hur vet man vilken behandling som passar bäst för vilken patient? Hur ser resurserna ut och framtiden för missbruksvården? Medverkande:
Lars Forsberg, med dr, leg psykoterapeut
Paula Liljeberg, överläkare
Christer Sandahl, docent i klinisk psykologi
Helena Örn, socionom, leg psykoterapeut
m fl
Moderator: Ulla Bertling, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut

Fredag den 14 maj                      Panelsamtal

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykoterapeuten och facket
Fackförbundet – ett kreativt stöd eller en bromskloss för psykoterapins utveckling?

Patienterna behöver och önskar större tillgång till psykoterapi och till legitimerade psykoterapeuter med olika inriktning och bakgrund. Hjälper eller stjälper facken sina medlemmar i vidareutvecklingen av detta arbete? Panelsamtal om hur fackförbunden ser på sin uppgift som representanter för psykoterapeuter i frågor om löner, tjänster, arbetsmiljö och att verka för en ökad utbildning av psykoterapeuter.
Medverkande:
Örjan Salling, professionsansvarig, Sveriges Psykologförbund
Eva Fagerberg, förhandlingschef, 
Titti Fränkel
, utvecklingschef, Akademikerförbundet SSR
Ej klart med representant från Sveriges läkarförbund
m fl representanter för övriga aktuella fackförbund
Representanter för psykoterapeuter med olika facktillhörighet
Moderator: Margareta Mörner, PsykoterapiStiftelsen

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Morgondagens psykoterapiforskning
Ett rundabordssamtal mellan psykoterapiforskare med olika metoder och forskningsfält. Vad vet vi och hur ska vi gå vidare nu? Vilka forskningsuppgifter är angelägnast – och varför? Vad är angelägnast för patienternas behov, för samhällsekonomin - och vilken grundforskning behövs nu?
Medverkande:
Siv Boalt Boëthius, professor
Rolf Sandell, professor, psykoanalytiker
Lars-Göran Öst, professor, leg psykoterapeut
Andrzej Werbart, docent, psykoanalytiker
m fl
Moderator: Ulla Grebo, PsykoterapiStiftelsen

Kl 17.00–18.15
Svenska Föreningen för Familjeterapi – SFF
Svensk familjeterapi idag – vad är det?
Familjeterapi är en systemisk terapiform som började lanseras i Sverige under 1970-talet och sedan dess har nått en allmän spridning. Familjeterapi fokuserar på människors relationer men även kontakten mellan terapeuten och de som blir hjälpta. Genom ett möte mellan familjen och terapeuten utbyts information så att familjen kan få förslag som innebär att medlemmarnas hälsa kan ökas eller problem minskas. Detta uppnås genom att familjens egna resurser används på ett nytt sätt. Vad som ovan sagts om familjen gäller vilken annan grupp som är aktuell för den systemiska terapin eller förändringsarbetet.
Medverkande:
Anna Torbiörnsson, leg psykolog, familjeterapeut
m fl
Moderator: Ej klart

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykos och psykoterapi idag
Deltagarna i panelen har alla lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med personer med psykosproblematik. Vad som kommer att diskuteras är bl a: Synen på psykotikernas inre belägenhet och på hur en psykos utvecklas. Vad händer med familjedynamiken – vilka mönster skapas? Vad är centralt för ett gott bemötande i det akuta skedet och för en god behandling i ett långsiktigt perspektiv? Vad säger forskningen om dessa frågor?
Medverkande:
Daniel Bruchfeld, överläkare, leg psykoterapeut
Jaakko Seikkula, Ph D, professor
Håkan Selberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Agneta Sjöman, leg psykolog, leg psykoterapeut
Susanne Harder, psykolog och forskare, Köpenhamns universitet.
Moderator: Sonja Levander, psykoanalytiker, fil lic.

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykoterapi på vårt sätt – klinisk mötesplats. En patients problem diskuteras av psykoterapeuter med olika inriktningar
Möte mellan några psykoterapeuter med olika inriktningar som samtalar om hur de tänker och skulle arbeta med en patient med ett problem som kortfattat presenteras. Olika patientproblem presenteras för olika psykoterapeuter varje dag. Vad skiljer - vilka likheter finns - och vad kan vara det bästa för den aktuella patienten?
Medverkande:
Anita Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, kognitiv beteendeterapi
Anita Häggmark, leg läkare, leg psykoterapeut, psykoanalys
m fl
Moderator: Ej klart

Kl 17.00–18.15
Svenska C G Jung Stiftelsen
Drömmar – magiska nycklar i terapins dialog
Citat: "Jag drömmer ibland om spårvagnar" sa Mats 55, som gör en radiointervju om sömn. Hade han berättat drömmen för en Jungian skulle tolkningen nog ha kommit in på att spårvagnar följer givna spår. Har man väl klivit på hör vissa stationer till livsresan. Man mognar, älskar, åldras. Vilken rutt gick den spårvagn Mats åkte med? Kyrkan, bron, slottet.. Talar Mats med en ortodox psykoanalytiker får han en annan vinkling. Spårvagnen är ett slutet rum kring resenären, som livmodern om fostret. Utifrån är den ett långt objekt som kör fram. En fallossymbol, en skrämmande faderskraft. Har drömmaren en olöst oidipal konflikt? Önskar han sig månne tillbaka i ett passivt tillstånd där andra styr honom genom livet? Men Mats spårvagnsdröm var främst en personlig kod. På fem minuter delade vi en värld, som inte tillhörde mig, terapeuten, utan Mats som fått drömmen. Seminariet skall handla om drömmar, sanndrömmar och drömmar i samtal med invandrare som har svårt med svenskan, om nobelpristagarens dröm om en slända i spinn och om en björndröm jag fick.
Medverkande:
Rigmor Robert, leg läkare, leg psykoterapeut, dipl Küsnacht-Zürich IAAP

Lördag den 15 maj                      Panelsamtal

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Barn- och ungdomspsykiatrin – hur ser den ut idag och vad händer i morgon?
Samhällets behov av barn- och ungdomspsykiatrins kunskaper är enormt. Var, när och hur utnyttjas resurserna – och hur och var fattas besluten som styr utvecklingen? Går utvecklingen i en riktning som bäst tar vara på våra barns och ungdomars behov och möjligheter?
Medverkande:
Olav Bengtsson, divisionschef, BUP, Sthlms läns landsting
Birgitta Sevefjord, sjukvårdslandstingsråd (v)
samt representanter från olika BUP verksamheter idag
Moderator: Margareta Carlberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Socialstyrelsen

Kl 17.00–18.15
PsykoterapiStiftelsen
Psykoterapi på vårt sätt – klinisk mötesplats. En patients problem diskuteras av psykoterapeuter med olika inriktningar
Möte mellan några psykoterapeuter med olika inriktningar som samtalar om hur de tänker och skulle arbeta med en patient med ett problem som kortfattat presenteras. Olika patientproblem presenteras för olika psykoterapeuter varje dag. Vad skiljer - vilka likheter finns - och vad kan vara det bästa för den aktuella patienten?
Medverkande:
Psykoterapeuter med olika inriktningar
Moderator: Ej klart

Med reservation för ändringar

  Utskriftsversion denna sida Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2006-04-03
www.psykoterapimassan.se — www.psykoterapimassan.nu