Allmänhet     |     Student     |     Kontakta     |     Press     |     Tidigare mässor     |     Länkar

 

Key note speakers

Speciellt inbjudna gästföreläsare 2010

Jon Kabat-Zinn

Torsdag 7 maj, Invigning kl 12.30 och Föreläsning kl 13.45–15.00

Professor emeritus i medicin vid University Hospital i Massachusetts. Var den förste att systematiskt inlemma medveten närvaro i modern västerländsk medicin. Redan vid slutet av 1970-talet började han intressera sig för hur man kan använda mindfulness vid stressrelaterade problem och vid svåra sjukdomstillstånd. I dag används mindfulness framgångsrikt inom psykiatri och medicin över hela världen och som en viktig komponent inom en rad olika behandlingsmetoder så som dbt, act mbsr och mbkt. På svenska har Kabat- Zinn bl a givit ut böckerna Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen och Hitta hem till dig själv: 108 lektioner i mindfulness. Kabat-Zinn föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Bokförlaget Natur & Kultur.   

Föreläsning: Mindfulness-Based Intervention Strategies in Medicine, Psychology, and Psychotherapy

Dr Kabat-Zinn will describe the rationale and clinical relevance of utilizing mindfulness meditation practices from the Buddhist tradition within the mainstream of medicine and psychotherapy, and present a number of lines of evidence for its effectiveness. The talk will focus on the work of mindfulness-based stress reduction (mbsr) and mindfulness-based cognitive therapy (mbct) and discuss a range of benefits, including cost effectiveness, from training medical patients and psychotherapy clients in self-regulatory practices grounded in self-awareness and self-compassion.

Emmy van Deurzen

Fredag 7 maj, kl 17.00–18.45

Förgrundsgestalt inom existentiell psykoterapi och filosofi. Professor vid Schiller International University och verksam som utbildare, handledare och forskare vid Sheffield University i England och vid nscp (New School of Counselling and Psychotherapy) i London. Hon är en av världens nu ledande existentiellt inriktade teoretiker och har publicerat artiklar och böcker som haft stor betydelse för dagens humanistiska psykoterapi. Emmy van Deurzen har författat ett flertal internationellt uppmärksammade böcker som översatts till många språk. Bland böcker på svenska kan nämnas: Det existentiella samtalet samt Vardagens Mysterier. Van Deurzen föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Sällskapet för Existentiell Psykoterapi.

Föreläsning: Paradox and Passion – Existential Therapy and the Human Dilemma

Existential therapists address the taboo subject of the moral role of psychotherapists and counsellors. They do not shy away from asking searching questions about the meaning of life, seeking to define what a good life consists of and how therapists might help their clients to live well in relation to the paradoxes, conflicts and dilemmas of human existence. In an age where old values have been eroded, people need clarity and mindfulness in order to find the understanding and courage to face their lives. Therapists are in a unique position to address these issues with clarity and without moralizing, allowing clients to rediscover passion and full engagement in their lives, when this was lost.

Anthony Bateman

Fredag 7 maj, kl 8.45–10.30

Professor vid University College i London som tillsammans med Peter Fonagy utvecklat den mentaliseringsbaserade terapimetoden, mbt, för behandling av personlighets-störningar. Som en integrativ behandlingsmetod som påvisats ha starkt vetenskapligt stöd har mbt väckt stort internationellt erkännande. Bateman har publicerat ett stort antal artiklar och flera böcker bl a Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization Based Treatment, Integration in psychotherapy: models and methods och Introduction to Psychotherapy – an outline of psychodynamic principles and practice.Bateman föreläser på psykoterapimässan i samarbete med Beroendecentrum Stockholm.

Föreläsning: Integrating Mentalization Based Treatment (mbt) for borderline personality with other therapies – ‘lethal cocktail’ or ‘super therapy’?

Mentalization is the process where we interpret the actions of ourselves and others as meaningful on the basis of intentional mental states (desires and needs). This talk will outline theoretical aspects of mentalizing that are useful for the clinician in clinical work. The talk will also address that MBT integrates techniques from other models. This integration could lead to a more efficacious therapy if the danger of unfettered eclecticism is avoided. The result of the integration has the potential to be a ‘super therapy’ whilst the latter could become a ‘lethal cocktail’.

Leigh McCullough

Lördag 8 maj, kl 10.45–12.30

Pionjär inom affektforskning och grundare av Affektfobi-modellen. Metoden har sin utgångspunkt i Malan och Davanloos psykodynamiska korttidsterapi men integrerar kognitiva och beteendeterapeutiska interventioner. Affektfobi-modellen har rönt stort internationellt intresse och är evidensbaserad. McCullough har bl a författat böckerna Changing Character (1997) och Treating Affect Phobia (2002), som är en manual till affektfobiterapi. McCullough är professor vid Harvard Medical School i Boston samt även gästprofessor vid Modum Bad utanför Oslo. McCullough föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, sapu.

Föreläsning: Affect Phobias and the Art of Authentic Living

Emotions are vital to healthy functioning, yet cultures world-wide repress feelings. This lecture will discuss the evolutionary significance of fears of feelings or ‘Affect Phobias,’ but will show, in examples drawn from different cultures, how overly inhibited emotional responses block natural self expression and connection to others and can lead to psychopathology and problems in daily life. Research from a variety of therapies will be presented that demonstrate how the resolution of affect phobias is essential for a healthy ‘Affective Capacity,’ lasting relationships and authentic living.

 

Allt material Copyright © 2009-2010 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.
 
www.psykoterapimässan.se     Sidansvarig: webmaster

 

 

banners

 

 

 

 

 

 

Leigh McCullough, och
Anthony Bateman,
diskuterar

Likheter och olikheter mellan Affektfokuserad psykoterapi (APT) och Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT)
 

Moderator: Leif Havnesköld,

Tid: Fredagen 7 maj kl.10:45
Plats: Caféet i Ljusgården, entréplan.
Välkommen!
sfrp

 

 

Uppdaterad 2010-05-03