Allmänhet     |     Student     |     Kontakta     |     Press     |     Tidigare mässor     |     Länkar

 

Allmänhetsprogrammet

Nyhet för årets mässa!

Hämta programmet för utskrift - pdf

Ett av PsykoterapiMässans mål har alltid varit att sprida kunskap om psykoterapi. Vi har under åren därför fokuserat på att skapa en mötesplats för kliniskt verksamma psykoterapeuter.

På PsykoterapiMässan 2010 har vi dessutom gjort en särskild satsning för att nå ut till dem som är intresserade av psykoterapi men som inte nödvändigtvis arbetar inom fältet.

Vi kallar denna satsning för Allmänhetsprogrammet.

Inträdesbiljetter som ger tillträde till mässområdet och hela Allmänhetsprogrammet kostar 150 kronor kan inte förköpas utan säljs på plats. Obs! Endast kontant betalning.

 

Lördagen 8 maj

--------------------------------- 9.30–10.15 ------------------------------------------

Poul Perris: Lev som du vill och inte som du lärt dig

”Tänker du mer på andras behov än dina egna?
”Är du rädd för att inte bli omtyckt om du visar vem du egentligen är?”
Jeffrey Youngs självhjälpsklassiker ”Lev som du vill och inte som du lärt dig”, nu översatt till svenska, ger konkret vägledning hur man kan förstå, hantera och förändra långdragen problematik. Boken presenteras här av Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut. Poul är nära vän och kollega till författaren och en förgrundsfigur i Sverige för den typ av behandlingsform boken vilar på (schematerapi).
 

--------------------------------- 10.30–11.15 -----------------------------------------

Kate Bradshaw Tauvon: Prova på psykodrama!

Psykodrama är en psykodynamisk terapiform och ett arbetssätt inom organisations- och ledarskapsutveckling. Här finns stora möjligheter att träna nya roller i en trygg miljö! En roll är den fungerande form vi tar i ett specifikt ögonblick. Den psykodramatiska utgångspunkten är att vi alla har medfödda förutsättningar att utveckla vilken roller vi vill och att ju större rollrepertoar vi har, desto större möjligheter har vi att komma till fullt utryck. Kognition sker när vi agerar utifrån vad vi vet. Vi kommer att i aktion i dramatisk presens aktivera kropp och sinnen för att fånga det implicita.
 

Åke Pålshammar: I huvudet på en tonåring: hjärnans förändring och mognad och dess konsekvenser

Resultat från hjärnstudier det senaste decenniet har ökat förståelsen för hur drifter och affekter får orimligt kraftigt genomslag i tonåringens ageranden trots normalt utvecklade förståndsmässiga och intellektuella kapaciteter. Obalansen är en följd av olika mognadstakt i hjärnans delar. Hjärnforskningen ger även belägg för könsskillnader i utvecklingstakt och ökad förståelse för tonåringens stegrade sårbarhet och de ökade riskerna för psykopatologisk utveckling. Ungdomars "obegripliga" beteenden blir lättare att förstå med dessa nya kunskaper.
 

--------------------------------- 11.30–12.15 -----------------------------------------

Sofia Åkerman och Anna Kåver: För att överleva – vad behövs?

Författaren och sjuksköterskan Sofia Åkerman och psykologen Anna Kåver samtalar kring självskadeproblematiken. Sofia har egna erfarenheter och Anna lång erfarenhet från behandling av personer med självskadebeteende. Går det att bli frisk? Och hur ser vägen dit ut? Moderator: Maria Gerlofson, chefredaktör Tidningen PS!
 

Lance Cederström: Kärleken – ett existentiellt perspektiv

Seminariet är en gemensam reflektion kring kärleken. Vad innebär det t.ex. att:
• Kärleken blir till när du går tilliten till mötes – och döden innebär att du låter tilliten gå dig till mötes • Kärleken är dig given och inväntar dig • Kärleken öppnar sig, när du underordnar dig dess lagar • Älska sitt öde • Leva kärleksfullt är att leva naket sårbart utan garantier • Bli blott en halv människa, men aldrig en hel
• Fruktan är kärlekens följeslagare • Att kärlek förutsätter Jag-Du-relation • Att människan blir till när hon låter sig beröras av kärlek En möjlig definition på ohälsa: Allt som hindrar kärlek att bli till?
 

--------------------------------- 12.30–13.15 -----------------------------------------

Ata Ghaderi och Thomas Parling: Lev med din kropp

Lev det liv du drömmer om MED den kropp du har idag. Kanske är det inte ditt utseende som framför allt hindrar dig, utan den betydelse du fäster vid eller tror att andra fäster vid ditt utseende? Boken öppnar ögonen för dig som tycker att tankar på ditt utseende börjar ta för stor plats. Medverkande: Psykologerna och författarna Thomas Parling och Ata Ghaderi.
 

Eva Rusz: Relationskoden. De sex viktigaste koderna för ett bättre relations- och sexliv

Eva Rusz är känd för allmänheten för sina relationsråd i media och sina bestsäljande relationsböcker. I detta föredrag kommer du att ta del av de evolutionärt viktiga ”koder” som vi den moderna människan fortfarande har inom oss. Är du medveten om vilka strategier du använder i ditt vardagliga liv, vilka som hjälper dig och vilka som stjälper dig? Detta är ett spännande föredrag som du garanterat kommer att få god behållning av!
 

--------------------------------- 13.30–14.15 -----------------------------------------

Olle Wadström: KBT och beteendeanalys av ältande – hur ältande fungerar och hur man kan komma tillrätta med det

Människor ältar och grubblar trots att de inte vill göra det. Vi ältar såväl dagar som sömnlösa nätter. Ska jag skilja mig? Varför fick jag inte det där jobbet? Varför fick han större lönelyft? Ältandet är ofta en betydande del ångestsyndrom som tvångssyndrom och social fobi. Välmenta råd till och med från terapeuter, om hur vi ska sluta älta är ibland direkt olämpliga. Ofta bidrar de till att öka och försvåra ältandet. Beteendeanalys av ältandet visar drivkraften i det och ger också öppningar för behandling av det, vilka verktyg som finns att tillgå och varför man ska göra just så.
 

Tomas Böhm: Hämnd i parrelationer

Hämndaspekten är välkänd när det gäller reaktioner på upptäckt otrohet, men kanske kan otrohetshandlingen i sig kan ses som en omedveten hämndhandling? Kanske finns det också andra exempel på omedvetna hämndhandlingar i parrelationer och hur kan man i så fall arbeta och förändra dessa. Hör Tomas Böhm berätta utifrån sin hyllade bok ”Hämnd eller upprättelse”.
 

Clarence Crafoord: Självbiografin, ett vanskligt framträdande

Alla människor uttrycker sig hela tiden i det dagliga umgänget och vi får snabba inblickar i andras liv och problem. En del samlar sig till framställning av sina upplevelser och reflexioner i dagboksform och brev. Ett fåtal ger offentlighet åt sin levnad i en publicerad livsskildring. Clarence Crafoord har gett ut självbiografin “Kärleksförsök och svek”. Tillsammans med Björn Linell från Natur och Kultur diskuterar han vad det innebär att lämna ut sitt livslopp i en bok. Vad kan man visa upp av sitt liv, vad måste man dölja? Vilka förklädnader och gömslen blir oundvikliga?
 

--------------------------------- 14.30–15.15 -----------------------------------------

Speed Shrink Experiment
Svårt att veta VAR och VEM du ska vända dig till? Du får träffa 10 terapeuter samtidigt. Alla med olika inriktningar och perspektiv på hur man ska kunna hjälpa dig. Under Speed Shrink Experimentet får du en möjlighet att snabbt testa vad som du tror kan passa dig bäst. Hör av dig om du har frågor om detta till: Svenska Terapiförmedlingen, info@hittaterapi.se.
 

Thomas Larsson och Sanne Sulanko: Ditt beteende – framgångsfaktor eller fälla?

För att vara effektiv i samspel med andra är det viktigt att veta hur man uppfattas av andra, men det är inte alltid så lätt att få reda på det. Vill du aktivt använda dina unika styrkor och undvika att de blir till hinder i samarbete krävs att du blir medveten om hur andra ser på dig och ditt beteende i olika situationer. Här presenteras beteendeinstrumentet IDI som till skillnad från många personlighetsinstrument låter sex andra människor beskriva dig. Under seminariet bjuder vi på en ”snabbskattning” av ditt beteende.
 

Anna Frostin: Våga förändra ditt liv med KBT

En av de viktigaste orsakerna till att vi mår dåligt och drabbas av ohälsa är stress. Det handlar om prestations- och uppgivenhetsstress. Många av våra tankemönster och handlingsstrategier hindra i stället för att hjälpa oss. Föreläsningen visar på några effektiva metoder från KBT som kan hjälpa oss att öka vårt välbefinnande. Det går att vända minus till plus. Det visar Anna Frostin i sin bok och genom att hon själv använt metoden och kommit tillbaka till hälsa efter en allvarlig sjukdom. Anna Frostin är leg. psykoterapeut och har varit verksam i snart tjugo år inom KBT, studierektor för Karolinska Institutets Psykoterapeutexamen, kursledare för steg-1 och steg-2 utbildningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 

--------------------------------- 15.30–16.15 -----------------------------------------

Liv Svirsky: Föräldrahjälpen. Förändra familjelivet med KBT

Med kognitiv beteendeterapi kan man på ett strukturerat sätt komma till rätta med familjeproblem. Metoden är enkel, påtaglig och tydlig men det viktiga är att den verkligen fungerar. Genom att låta olika beteenden få olika konsekvenser får man barn och tonåringar att göra saker på annorlunda sätt. Sätt upp mål och se till att steg för steg nå fram till målet, till exempel genom att införa olika typer av poängsystem. Som förälder är det aldrig för sent att göra rätt! Liv Svirsky är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med utbildning i kognitiv beteendeterapi.
 

Göran Gyllenswärd och Lars Björklund: Vägar i sorgen

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Prästen Lars Björklund och psykologen Göran Gyllenswärd diskuterar kring vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. Deras bok Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap.
 

--------------------------------- 16.30–18.30 -----------------------------------------

Psykologer tittar på film: Behandlingen

Som avslutning på lördagen gästas PsykoterapiMässan av Psykologer tittar på film, filmklubben som tagit psykologivärlden med storm. Entusiasten och psykologstudenten Jonas Mosskin visar filmen Behandlingen av Johan Jonason och bjuder in till diskussion tillsammans med publiken och gästerna Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker och författare samt Poul Perris, läkare, psykoterapeut och rektor för Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi.

 

 

Allt material Copyright © 2009-2010 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.
 
www.psykoterapimässan.se     Sidansvarig: webmaster

 

 

banners

 

 

Uppdaterad 2010-04-15