Allmänhet     |     Student     |     Kontakta     |     Press     |     Tidigare mässor     |     Länkar

 

Tidigare PsykoterapiMässor

 

PsykoterapiMässan är unik i världen inom sitt område. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media, människor som arbetar med vård, omsorg och mänskliga problem av olika slag, personlig utveckling och utveckling av samhället, företag och organisationer vad gäller psykisk hälso- och sjukvård.

Samtidigt finns ett omfattande program med föreläsningar/seminarier som erbjuder kvalificerad fortbildning för yrkesutövare inom ovan nämnda områden och tillfällen till kontakter där tankar kan utvecklas och idéer och planer för utveckling inom området kan komma vidare och nya uppstå i mötet mellan olika kunskaper och erfarenheter. Slutligen arrangeras paneler för samtal i aktuella frågor och ämnen.

Världens första PsykoterapiMässa hölls den 18–20 maj år 2000 i Stockholm på Södermalm

Föreläsningar, workshops och seminarier hölls i huvudsak på Psykoterapiinstitutet och Nürnberghuset där också utställningen fanns. Många lokaler inom gångavstånd användes för det omfattande programmet med 50 utställare och 150 föreläsningar. Det krävdes mycket ideellt arbete för att kunna genomföra mässan, som väckte ett enormt intresse och blev flera gånger större än väntat. Mässan hade runt 2000 deltagare. Evalueringarna från deltagare och medverkande var överväldigande entusiastiska.

Arrangör var Riksföreningen PsykoterapiCentrum och Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting.

Den andra PsykoterapiMässan hölls den 30 maj–1 juni år 2002 i Stockholm på Södermalm

PsykoterapiMässan hölls också nu på Södermalm. För utställningen och en stor del av föreläsningarna hyrdes Münchenbryggeriet och därutöver Nürnberghuset samt flera föreläsningslokaler i närheten. Antalet utställare blev nära 100 och antalet föreläsningar omkring 300, dvs omkring dubbelt så många som på den första mässan. Genom mycket ideellt arbete och en liten stab av anställda kunde mässan genomföras. Drygt 3000 personer besökte mässan. Evalueringarna från deltagare och medverkande var lika positiva som efter den första mässan.

Arrangör var Riksföreningen PsykoterapiCentrum i samarbete med Psykoterapi-institutet, Stockholms läns landsting.

Bilder från
Psykoterapi-
Mässan 2004

Den tredje PsykoterapiMässan hölls den 13–15 maj år 2004 på Stockholmsmässan i Älvsjö

PsykoterapiMässan samlades nu under ett tak i Victoriahallen på Stockholms-mässan i Älvsjö, med anslutna föreläsningslokaler. Mässan arrangerades av en ny fristående stiftelse, PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi, som bildats bl a för detta ändamål då Riksföreningen PsykoterapiCentrums resurser inte längre räckte för det stora arrangemanget.

En mässledning med erfarenhet från de tidigare mässorna utvecklade och administrerade den tredje mässan med hjälp av Stockholm Convention Bureau och Stockholmsmässan.

Den tidigare mässan blev så stor att den med nöd kunde genomföras praktiskt i de lokaler som kunde uppbringas på Söder. Enda alternativet för den tredje mässan var att ta plats på Stockholmsmässan och samtidigt göra olika insatser för att ta med den charm och goda stämning som de två tidigare mässorna haft och att fortsätta hålla kostnaderna för mässan nere så att många kan komma.

Vi gläder oss mycket åt att intresset för psykoterapi och psykologiskt samtalsstöd är så stort att vi flera gånger om växt ur vår ursprungliga planering när vi började med den första mässan i slutet av 1990-talet. Utställarna på den tredje PsykoterapiMässan var c:a 100 och föreläsningar/seminarier/paneler är c:a 270 – mer fick inte plats i de lokaler vi disponerade.

Bilder från
Psykoterapi-
Mässan 2006

Den fjärde PsykoterapiMässan hölls den 18–20 maj år 2006 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Den fjärde PsykoterapiMässan samlade ett 90-tal utställare – vilka representerade legitimerade psykoterapeuter, deras organisationer, arbetsplatser och institutioner. Särskilt inbjudna utställare var patientföreningar, aktuella fackförbund, bokförlag, politiker och forskare samt organisationer och enskilda personer som arbetar för psykisk hälsa och psykoterapeutiskt/psykologiskt samtalsstöd.

I föreläsningar, seminarier, miniseminarier och paneler gavs tillfälle till fördjupning och diskussion om psykoterapier med olika teoretisk bakgrund. Legitimerade psykoterapeuters arbete inom nyskapande psykoterapeutiska verksamheter, forskning, utbildning och utveckling presenterades.

Som vid tidigare PsykoterapiMässor erbjöds även detta år ett kvällsprogram – filmvisning och ett konstnärligt möte i bild, dans och musik! Ett 90-tal utställare deltog med cirka 250 föreläsningar med över 330 medverkande. Drygt 2000 besökare kom.

Den femte PsykoterapiMässan hölls 10–12 april 2008, Stockholmsmässan, Älvsjö

På den femte PsykoterapiMässan medverkade legitimerade psykoterapeuter med föreläsningar, seminarier och paneler om aktuell utveckling inom psykoterapi och psykoterapiforskning på olika psykoterapiområden. Forskningsresultat, evidens och vad som är verksamt i olika psykoterapier belystes speciellt i flera paneler och föredrag. Särskilt inbjudna utställare och medverkande var som vanligt patient- och anhörigföreningar, aktuella fackförbund, bokförlag samt organisationer och enskilda personer som arbetar för psykisk hälsa, psykoterapi och psykologiskt samtalsstöd.

Politikernas medverkan hade en ny form. Fjorton politiker varav sex från riksdag/ regering och åtta från Stockholms läns landsting – hälften från regeringspartierna och hälften från oppositionen – besökte var sin halvtimme mässan vid Psykoterapi-Stiftelsens monter för samtal med mässbesökarna. Varje politiker välkomnades av en värd/värdinna och en mindre grupp av psykoterapeuter som frågade och samtalade om psykoterapi och psykisk hälsa.

Flera andra förändringar genomfördes på den femte PsykoterapiMässan. Mässan pågick 2½ dagar istället för 3 dagar som tidigare mässor. Kvällsaktiviteterna begränsades till mingel en kväll då det också bjöds ett litterärt-musikaliskt program, Orfeus och Eurydike. Mässan annonserades för första gången i T-banan och fler besökare från allmänheten kom. En tidningshörna för tidskrifter inom psykoterapi och angränsande områden anordnades och blev mycket populär. Det fanns också en fotoutställning och en möjlighet att prova på Taichi/qigong.

C:a 75 utställare deltog med monter. 180 föreläsningar, seminarier och paneler hölls av c:a 240 medverkande. Omkring 2000 personer närvarade. Besökarna gav PsykoterapiMässan mycket goda evalueringar.

Till hemsidan

 

PsykoterapiStiftelsens mässledning

 

Allt material Copyright © 2009-2010 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.
 
www.psykoterapimässan.se     Sidansvarig: webmaster

Uppdaterad 2010-01-17