Allmänhet     |     Student     |     Kontakta     |     Press     |     Tidigare mässor     |     Länkar

 

Klinisk mötesplats

Kliniska mötesplatser 2010, program och deltagare

En panel med företrädare för olika terapiinriktningar diskuterar terapeutiska metoder, med frågor från brukarföreningar och intresseorganisationer. Vad skiljer terapiformer åt från patientens synvinkel, och vad kan de lära av varandra? Vad är det viktigaste för patienten i det terapeutiska bemötandet? Vilka är de bortglömda sidorna i den terapeutiska praktiken idag som behöver uppmärksammas? Genom att föra upp frågor som är aktuella för brukarna så sätts det psykoterapeutiska rummet i en annan belysning och en plats skapas för ett ömsesidigt utbyte kring psykoterapins möjligheter.

 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (402b)

Tid: lördag 8/5, 09:15–10:30, sal 359.

Moderator: Joakim Löf, leg psykolog

Deltagare:

Malin Bruhn, Beteendeterapeutiska föreningen
Lars-Henry Gunstle, Svenska föreningen för familjeterapi
Magnus Ringborg, Svenska föreningen för familjeterapi
Anders Jacobsson, Erikastiftelsen
Fredrik Odhammar, Erikastiftelsen
Göran Parment, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Johanna Krook, Anorexi-/bulimikontakt
Ami Rohnitz, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Rosie Skoog, Barnens rätt i samhället
Pauline Östner, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa

 

Depressioner, utmattningssyndrom och kriser (433b)

Tid: lördag 8/5, 11:00–12:15, sal 352.

Moderator: Meddelas senare.

Deltagare:

Solweig Linde, Svenska föreningen för dansterapi
Sigbritt Nordlund, Svenska föreningen för symboldrama
Magnus Ringborg, Svenska föreningen för familjeterapi
Christer Sandahl, Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling
Dan Stiwne, Sällskapet för existentiell terapi
Cecilia Svanborg, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Erik Trygg, Riksföreningen Psykoterapicentrum
Sara Widén, Beteendeterapeutiska föreningen
Torsten Kindström, Föreningen Balans
Ami Rohnitz, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

 

Ångestsyndrom och post-traumatisk stress (472b)

Tid: lördag 8/5, 13:30–14:45, sal 451.

Moderator: Joakim Löf, leg psykolog

Deltagare:

Kerstin Bergh-Johannesson, EMDR-föreningen
Anna Gerge, Svenska föreningen för klinisk hypnos
Pia Litzell-Berg, Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling
Lilli Ann Rabé-Lyttkens, Svenska föreningen för Relationell psykoterapi
Ann Rotthaus, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Liv Svirsky, Beteendeterapeutiska föreningen
Lisa Jobson-Drews, Svenska Riksförbundet för bildterapeuter
Ami Rohnitz, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

 

Personlighetsstörningar, ätstörningar, psykoser och missbruk (503b)

Tid: lördag 8/5, 15:15–16:30, sal 451.

Moderator: Joakim Löf, leg psykolog

Deltagare:

Paul Benér, Riksföreningen Psykoterapicentrum
Marianne Borgengren, Svenska föreningen för familjeterapi
Liria Ortiz, Beteendeterapeutiska föreningen/Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Poul Perris, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Lilli Ann Rabé-Lyttkens, Svenska föreningen för Relationell psykoterapi
Niki Sundström, Borderlineteamet Huddinge/mentaliseringsbaserad terapi
Inge Widlund, Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling
Ingela Al-Qawasmi, Riksförbundet Attention
Torsten Kindström, Föreningen Balans
Ami Rohnitz, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Nike Linn Säfvenberg, Anorexi-/bulimikontakt
Agneta Petz-Webjörn, Svenska psykoanalytiska föreningen

 

 

 

Allt material Copyright © 2009-2010 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.
 
www.psykoterapimässan.se     Sidansvarig: webmaster

 

 

banners

 

 

Uppdaterad 2014-10-15