Program

Gå direkt till:
Dag 1 | Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | Pass 4 | Pass 5 | Pass 6
Dag 2 | Pass 7 | Pass 8 | Pass 9 | Pass 10 | Pass 11 | Pass 12

Föreläsningsspår X delas med Socionomdagarna.

Tisdag 15 november 2016

08:00-09:00Morgonkaffe och tid att besöka utställarna
09:00Välkommen till PsykoterapiMässan 2016!

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
Sigmund Soback, ordförande, PsykoterapiStiftelsen.
Åsa Lindhagen, socialborgarråd, Stockholms stad.
Annika Gritti, senior projektledare, Insight Events Sweden

09:30-10:30 VALBART PASS 1

1A: Limited reparenting - Ett utmanande redskap för schematerapeuten. OBS! Passet fullbokat!

Ylva Elvin-Nowak är fil dr. i psykologi, leg. psykoterapeut, certifierad schematerapeut, organisationskonsult Provins fem AB.
1B: Att övervinna motstånd hos patienter med tortyroch traumabakgrund genom att integrera ISTDP samt traumafokuserat KBT med uttryckande konstterapi. OBS! Passet fullbokat.

Reza Emdad, leg. psykoterapeut, PhD, Associate Professor i medicinsk psykologi Röda Korsets Center för torterade flyktingar.
Caroline Ramzy, leg. psykoterapeut, magisterexamen i fri konst, Kungliga Konsthögskolan Röda Korsets Center för torterade flyktingar.
1C: Extending the mentalizing approach to so-called “difficult” patients with persistent somatic complaints. OBS! Passet fullbokat!

Patients with persistent somatic complaints are often considered to be “difficult-to-treat” patients. This workshop will introduce a mentalization-based approach to the understanding and treatment of these patients. The first reviews our evolving understanding of patients with such complaints rooted in attachment and mentalizing approaches. This is then followed by an introduction to Dynamic Interpersonal Therapy (DIT), an integrative manualized psychodynamic treatment that has recently been adapted for patients with persistent somatic complaints. Basic principles, interventions and phases in DIT will be outlined using role play. The focus will be on the participants’ own clinical cases, so participants are invited to bring their own clinical material in the workshop.

Prof. Dr. Patrick Luyten, Faculty of Psychology & Educational Sciences, University of Leuven, Belgium & Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, UK

Föreläsningen hålls på engelska

Detta pass fortsätter över 2C. OBS! Passet fullbokat!
1D: Psykoterapi på riktigt - förutsättningar för en faktisk och varaktig förändring. Obs! Passet fullbokat!

Gunnar Bohman är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och med. dr. univ. lektor vid Stockholms universitet
1X: Tungt medicinerad, suicidal och knappast motiverad
- en resa från kroniker till ganska vanlig


Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri.
10:30-11:00Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

11:00-12:00 VALBART PASS 2


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 2. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
2A: Terapeuters relationskompetens

Björn Philips är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet, samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
2B: Acceptance and Commitment Therapy: Var och en kan bli sin egen lyckas smed

JoAnne Dahl Knights, PhD och professor i psykologi, leg psykoterapeut, leg psykolog samt Recognised ACT Trainer.
2C: Fortsättning från Pass 1C. OBS! Passet fullbokat!
2D: Handledning – ett område mellan psykoterapi och utbildning

Pia Litzell Berg är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Redaktör för Psykoterapi - teori och metod i Tidskriften Socionomen
2X: KBT i utveckling – nya perspektiv med känslor och bildminnen i fokus

Anna Kåver är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare. Verksam på Uppsala KBT-mottagning. Centrum för evidensbaserad praktik, samt på Uppsala universitet.

12:10-13:10 VALBART PASS 3


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 3. OBS! Lunchpasset fullbokat! Lättare lunch serveras i utställarhallen.
3A: Empathy and empathize – the link between neuropsychology and psychodynamic psychotherapy

Elsa Ronningstam, psychoanalyst, Ph.D. Associate Professor (PT) vid Harvard Medical School, Clinical Psychologist, McLean Hospital.

Föreläsning på engelska.
3B: Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade och suicidförsöksungdomar baserat på svenska erfarenheter

Magnus Ringborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Lärare och handledare i familjeterapi. Föreläser om ABFT på universiteten i Umeå, Ersta-Sköndal, Karolinska, Linköping, Växjö och Lund.
3C: En kritisk granskning av DSM:s inverkan på psykiatrin och vårt samhälle

Fanny Marell är socionom och leg. psykoterapeut. Hon är verksam som privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och föreläsare. Fanny är redaktionsmedlem i den skandinaviska tidskriften Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid.
3D: Att möta psykisk ohälsa hos nyanlända flyktingar

Sofie Bäärnhielm är med. dr. psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation.
3X: Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Anette Birgersson Thell är socionom, leg. psykoterapeut och metodutvecklare, terapeut och handledare på Off.Clinic. Annika Wassberg är socionom, utbildad inom psykoterapi och numera verksamhetsutvecklare och utredare på Off.Clinic.

13:20-14:20 VALBART PASS 4


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 4. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
4A: Vad säger forskningen om religionens betydelse för psykoterapi?

Gerhard Andersson, PhD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping University, Linköping.
4B: Hur tänkande kan gestalta sig hos en psykotisk patient i psykoterapi och diskussion av den kliniska beskrivningen utifrån teoretiska aspekter av Elsa Ronningstam.

Hur den bristande differentieringen mellan olika delar i personligheten och bristande åtskillnad mellan jaget och den andre påverkar och gestaltas i tänkandet. Tankarna kan ta formen av förtingligande och blir då tidvis extremt konkreta, omväxlande med mer adekvat tänkande. Elsa Ronningstam diskuterar den kliniska beskrivningen med fokus på växlingar mellan agentskap och konkret tänkande.

Ullabritt Bodlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och EMDR certifierad psykoterapeut. Ulla har varit anställd på Psykoterapienheten, Psykiatri Södra Stockholm och är nu senior. Hon är även medlem i EMDR-föreningen.

Elsa Ronningstam, Ph.D, Klinisk psykolog vid McLean Hospital i Boston, USA, psykoanalytiker och Associate Professor vid Harward Medical School.
4C: Affekt- och Compassiongrupp – en psykoterapeutisk gruppbehandling

Marie Nordlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.
Helene Ohlsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Psykoterapimottagningen, Psykiatriska kliniken, Norrlands
universitetssjukhus.
4D: Våld i nära relationer – gruppterapi för våldsamma män

Magnus von Campenhausen, leg. psykolog och familjeterapeut vid Manscentrum i Stockholm.
Mats Wiman, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Manscentrum i Stockholm
4X. Att hjälpa den som inte orkar leva – prevention genom acceptans och balans. Om interpersonell behandling via problemlösning och existentiellt fokus.

Ullakarin Nyberg är överläkare och psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Hon arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet.

14:30-15:30 VALBART PASS 5

5A: Hypnos och andra psykoterapimetoder baserade i förändrade medvetandetillstånd

Anna Gerge PhD-student, fil. mag, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, EMDR-handledare, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Anna arbetar som psykoterapeut i egen mottagning och handleder på flera enheter specialiserade på komplex psykisk traumatisering runt om i Sverige.
5B: Etik och psykoterapi – Vilka etiska värden och normer aktualiseras i psykoterapi? Vilka etiska personegenskaper bör psykoterapeuter ha och vilka etiska risker och problem kan aktualiseras i arbetet?

Erik Blennberger är teol dr och professor i etik vid Ersta Sköndal högskola. Han har bl a skrivit boken Bemötandets etik och lett arbetet med att utveckla en etisk kod för psykoterapeuter. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.
5C: Det osynliga traumat – om läkande samtal. OBS! Passet fullbokat!

Maj-Britt Nilssons föreläsning handlar om läkande erfarenheter utifrån mötet med människor vars existentiella ensamhet och isolering bottnar i djupa och tidiga känslomässiga bristtillstånd, desorienterad anknytning. Föreläsningen bygger på hennes bok ” Det osynliga traumat. Om läkande samtal”

Maj-Britt Nilsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare. Hon har bland annat skrivit 3 böcker som privatpraktiserande psykoterapeut och följer det genomgående temat ”att lära av patienten”.
5D: Hur kan vi behandla samsjuklighet mellan beroende och psykisk sjukdom?

Agneta Öjehagen, professor, Institutionen kliniska vetenskaper, psykiatri, Lunds universitet. Agneta är leg. psykoterapeut och socionom i grunden.
Catharina Strid, doktorand, verksamhetschef med handledarkompetens för psykoterapimottagningen, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet.
5X: Schematerapi – Just when I thought I was out, they pull me back in!

Poul Perris, läkare och leg. psykoterapeut, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi.
15:30-16:00Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

16:00-17:00 VALBART PASS 6

6A: Hypnosbaserad Ego state-terapi – introduktion till att adressera och hjälpa delar av personligheten att integreras och mogna

Anna Gerge, PhD-student, fil. mag, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, EMDR-handledare, handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Författare till flera kliniska böcker, om bland annat klinisk hypnos och dissociation.
6B: Lära ut färdigheter när de saknas – om DBT:s nya färdighetsmanual. OBS! Passet fullbokat!

Karin Ovefelt, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Många års erfarenhet av arbete med DBT, kliniskt, utbildning, handledning.
6C: Compassionfokuserad terapi (CFT) – att utveckla medkänsla och trygghet. OBS! Passet är fullbokat.

Sofia Viotti är leg. psykolog och utbildad av CFT:s grundare Paul Gilbert. Sofia är en av författarna till boken Compassionfokuserad terapi, N&K. Hon driver utbildningsföretaget Compassionfocus och psykologmottagningen Compassionmottagningen
6D: Patients with pathological narcissism in psychotherapy - integration of research with therapeutic interventions. OBS! Passet fullbokat.

Elsa Ronningstam, psychoanalyst, Ph.D. Associate Professor (PT) vid Harvard Medical School, Clinical Psychologist, McLean Hospital.
TEATERFÖRESTÄLLNING
6X: Alla hästar hemma


Pjäsen Alla hästar hemma – när vissa med diagnos inte jobbar alls, bränner andra ut sig. Och om arbetsplatserna som tänker nytt. Och tänker rätt.

Manus: Gunilla Boëthius, regi: Stephen Rappaport, Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg, producent: Ulrika Ragnar Borell
17:00-18:30Mingel med vin/alkoholfritt alternativ och tilltugg.

Ta tillfället i akt och nätverka med psykoterapeuter från hela landet!

Onsdag 16 november 2016

07:30-08:30Morgonkaffe och tid att besöka utställarna

08:30-09:30 VALBART PASS 7

KEYNOTE
7A: An overview of phase-oriented treatment for patients with complex trauma-related disorders. OBS! Passet är fullbokat.


Suzette Boon, PhD, is a clinical psychologist and psychotherapist. She has more than thirty years of experience working in mental health institutions. She is a trainer and supervisor for the Dutch Society for Family Therapy and the Dutch Society for Hypnosis. Since the late eighties, she has specialized in the diagnosis and treatment of complex dissociative disorders.
7B: Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn. OBS! Passet fullbokat!

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 2009 fick hon Brottsoffermyndighetens årliga utmärkelse och 2010 Stora Psykologpriset för sitt arbete.
7C: Tankar kring utveckling av identitet och identitetsproblem. OBS! Passet fullbokat!

Sophie Steijer är överläkare, Psykoanalytiker IPA, Leg psykoterapeut. Verksam på Psykiatri Sydväst Karolinska sjukhuset Huddinge
7D: Psykoanalys och KBT – krock eller komplement? Om kulturkrock och den svåra dialogen mellan terapiinriktningar. OBS! Passet fullbokat!

Charlotta Björklind är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Psykoanalytiker (IPA, Svenska Psykoanalytiska Föreningen) Lärare vid Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet.
7X: Mina två liv – om bipolär sjukdom.

Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet och författare till flera böcker, bl a "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva" talar om hur det är att leva med diagnosen bipolär, det som tidigare kallades manodepressiv.
09:30-10:00Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

10:00-11:00 VALBART PASS 8

KEYNOTE
8A: Long term consequences of chronic childhood abuse: Assessment of dissociative disorders and Complex PTSD; an overview. OBS! Passet fullbokat!


Suzette Boon PhD, is a clinical psychologist and psychotherapist

Föreläsning på engelska
8B: Psykoterapi, verksamhetshandledning och företagshälsa. OBS! Passet fullbokat!

Eva Strömvall är filosofie magister i socialt arbete, medicine magister samt tidigare universitetsadjunkt. Socionom, leg. psykoterapeut, ledamot i styrelsen för Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för psykoterapeuter och handledare.

Anna Törnquist, SAPU AB, är rektor och leg. psykoterapeut, lärare och handledare/MSc.
8C: Kan vi integrera olika behandlingstekniker och synsätt i behandlingen av ätstörningar?

David Clinton är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet och är forskningschef vid Institutt for spieseforstyrrelser (Villa Sult) i Oslo.
WEBINARIUM
8D: AEDP: Undoing Aloneness: The Dyadic Repair of Attachment Trauma. OBS! Passet fullbokat.


Diana Fosha, Ph.D., clinical psychologist and psychotherapist, Director of the AEDP Institute, New York City. Diana is the renowned developer of Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP), and founder and current director of the AEDP Institute, an internationally recognized school that specializes in training therapists in a healing-oriented transformational approach to the treatment of attachment trauma.

Moderator: Annika Medbo, leg. psykoterapeut och certifierad AEDP-terapeut

Endast valbar med 9D
8X: April i anhörigsverige

Susanna om anhörighelvetet. En föreläsning utifrån essäboken April i anhörigsverige, som är en sorgesång om otrygghet och panik, förvirring och kaos.

Susanna Alakoski gjorde författardebut 2006 med romanen Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Susanna är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

11:10-12:10 VALBART PASS 9


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 9. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
9A: Paneldiskussion om Socialstyrelsens riktlinjearbete för lindrig psykisk ohälsa. OBS! Passet inställt!

Anders Klingström, socionom och leg psykoterapeut.
Gunnar Bohman är med. dr. univ. lektor vid Stockholms universitet.
9B: En beskrivning av Stockholm Stadsmissions Ung Hälsa för unga upp till 25 år.

En unik verksamhet bestående av Terapicenter för unga, Mottagning för unga män och Ungdomsmottagning.

Inger Ekbom, leg psykoterapeut, Christina Lloyd, leg psykoterapeut, MA, PhD cand och Jan Löwdin, leg psykoterapeut från Stockholm Stadsmission.


Presentation av Stockholm Stadsmissions ungdomsrapport kring psykisk ohälsa
Inger Ekbom, leg psykoterapeut, Stockholm Stadsmission
9C: Varför behöver psykoterapeuter veta något om filosofi?
Filosofi är viktigt för att:
  • Den ger ett språk för etiska konflikter i terapikontexten
  • Den ger möjlighet till en vetenskapsteoretisk kritisk hållning till teorier inom psykoterapi
  • Den ger en referensram till de existentiella frågeställningar som nödvändigtvis uppkommer i terapikontexten
  • Den tydliggör skillnaden mellan rationell påverkan och icke-rationell påverkan i terapikontexten
  • Den tydliggör den ideologiska makten hos terapeuten

Håkan Thorsén, docent, Örebro universitet
WEBINARIUM
9D: Fortsättning på föreläsning 8D AEDP: Undoing Aloneness: The Dyadic Repair of Attachment Trauma. OBS! Passet fullbokat.


Diana Fosha, Ph.D., Director of the AEDP Institute, New York City. Diana is the renowned developer of Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP), and founder and current director of the AEDP Institute, an internationally recognized school that specializes in training therapists in a healing-oriented transformational approach to the treatment of attachment trauma.

Moderator: Annika Medbo, leg psykoterapeut och certifierad AEDP-terapeut.
Endast valbar med 8D
9X: Att möta, stödja och behandla barn och unga efter svåra påfrestningar och traumatiserande händelser

Anna Norlén är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn och unga som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Anna är nu verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm.

12:20-13:20 VALBART PASS 10


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 10. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
10A: Relationella perspektiv på handledning

Rolf Holmqvist är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
10B Existentiell sårbarhet och meningsskapande hos unga med psykisk ohälsa – utifrån forskning vid Terapicenter för unga.

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, MA, PhD cand, Stockholm Stadsmission

Bättre fly än illa fäkta – erfarenheter från Mottagningen för unga män

Jan Löwdin, leg. psykoterapeut, Stockholm Stadsmission
10C: Psykologisk behandling vid tandvårdsrädsla – samarbete mellan tandvårdsteam och psykolog

Eva Wikman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, och specialist i klinisk psykologi.
Margaretha Forsberg, leg. tandläkare, treårig utbildning i hypnos psykoterapi
10D: PEGASUS kurs för vuxna med ADHD och deras närstående – för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte

Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, SLSO, samt forskare/docent vid Center för Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND).
10X: Mindfulness 2016 – Mindfulness har blivit en mötesplats för olika sätt att utforska vårt medvetande: här möts äntligen introspektionen och neuropsykologin

Åsa Nilsonne är psykiater, leg. psykoterapeut och senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

13:30-14:30 VALBART PASS 11


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 11. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
11A: Nu handlar det om oss! Självmedkänsla för yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling

Katja Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil. dr. inom psykologi. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Som psykoterapeut är hon verksam vid S:t Olofmottagningen i Uppsala.
11B: Metakognitiv terapi, MCT

Peter Myhr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Certifierad terapeut MCT, Level 1 och 2 och psykoterapihandledare från föreningen Metakognitiv terapi i Sverige, MCT-SE.
Göran Parment, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Certifierad terapeut MCT, Level 1. Specialist i klinisk psykologi och psykoterapihandledare från föreningen Metakognitiv terapi i Sverige, MCT-SE.
11C: Paneldiskussion: Rehabgarantins övergång till Stimulansersättning – vad har hänt under 2016?

Rolf Holmqvist, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.

Gunnar Bohman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och med. dr. univ. lektor vid Stockholms universitet.

Kersti Ejeby verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral, leg läkare, specialist i allmänmedicin och doktorand.


Moderator: EvaMari Eneroth-Säll, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.
11D: Det meningsfulla samtalet i familjerådgivning/parterapi – Om arbetet med par inspirerat av bland annan Heidegger

Mats Wretås är leg. psykoterapeut, socionom och familjerådgivare. Mats är även ledamot i Styrelsen för SSRs Yrkesförening för psykoterapeuter.
11X: När livet blir verkligt – existentiell terapi och medberoende.

Bo Blåvarg är leg. psykolog och verksamhetschef Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni. Bo är ordförande SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi.
14:30-15:00Eftermiddagskaffe och tid att besöka
utställarna

15:00-16:00 VALBART PASS 12

12A: Metodstyrd eller resultatstyrd psykoterapi? OBS! Passet fullbokat.

Rolf Holmqvist är leg. psykolog, psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.
12B: Handledning utifrån ett KBT-perspektiv – Ett hantverk med både svårigheter och möjligheter

Lis Johles är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och doktorand
12C: Om vad som är utmärkande för psykiskt lidande och psykoterapi. OBS! Passet fullbokat.

Hans Kaatari är fil. dr., leg. psykolog med specialistbehörighet som klinisk psykolog samt leg. psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi
12D: AEDP – Att utforska den emotionella upplevelsen av en ny erfarenhet tillsammans – en läkande process

Anna Christina Sundgren, M. A. leg. psykoterapeut, handledare. Certifierad AEDP-terapeut Animare Psykoterapi och Konsultation, Stockholm.
12X: Det svåra samtalet på nätet – mötet med sexuellt våldsutsatta flickor i ideell stödverksamhet

Maria Munkesjö, stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen. Maria är musikterapeut (fil. mag. RMT-SAM) på Tjejzonen där hon sedan 10 år har arbetat med verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och stöd
16:00Psykoterapimässan 2016 avslutas