PROGRAM 2020

Programmet för 2022 är under bearbetning och presenteras inom kort.
Program dag 1 – Tisdag 6 oktober 2020

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


09:00
Välkomna till PsykoterapiMässan 2020!

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen


09:10
Paneldiskussion: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt

Moderator: Lis Johles, PsykoterapiStiftelsen 

Malin Fors, psykologspecialist, Finnmarkssykehuset

Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet

Björn Philips, docent, universitetslektor, Stockholms universitet


10:00
Klimatångest – hur vi hanterar känslorna och samtidigt förändrar världen

 • Känslorna är en sund reaktion på en allvarlig situation, och ska inte patologiseras
 • Hur vi kan hjälpa klienter till effektivt engagemang, hopp
 • Att bryta destruktiva mönster som kan uppstå i skuggan av de ekologiska kriserna

 Karin Kali Andersson, leg. psykolog, klimatpsykologerna.


10:40
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


11:10

VALBART PASS 1 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

1A – Makt och privilegier i terapi

 • Hur når vi förbi paradigmet om ”kulturkompetens”?
 • Hur förhandlas sociala maktordningar i terapirummet?
 • Politisk korrekthet och reaktionsbildning
 • Rasistiska patienter
 • Maktförhandlingar
 • Hur man blir Good Enough istället för kompetent

Malin Fors är psykologspecialist i klinisk psykologi och psykoterapi på Finnmarkssykehuset och i privatpraktik. Hon är universitetslektor på UiT, Norges Arktiska Universitet. Hon vann Tabin Award för sin bok ”A Grammar of Power in Psychotherapy” som kom ut på APA Books 2018.

1B – Allians och internet – vad vet vi om alliansens betydelse i en digital värld?

 • Kan en allians etableras i samband med internetbaserad KBT?
 • Hur ser alliansen ut när internet och face-to-face KBT blandas?
 • Har vi mätt rätt sorts allians? Ska allians med programmet mätas och inte bara terapeuten?

Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller? 

Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och patient/klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.

Psykoterapeuter med inriktning: KBT, Psykoanalys, Gruppsykoterapi.

1D – Del 1: ”El Francesito, en (o)möjlig dokumentärfilm om Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel Kohan

I denna dokumentär från 2017 tecknar regissören (likt en Sherlock Holmes) genom intervjuer och tillbakablickar bilden av den legendariske argentinske psykiatrikern, psykoanalytikern och socialpsykologen Enrique Pichon Rivière (1907 1977). Han var en sannskyldig kulturell gränsöverskridare (guaraníkultur, psykoanalys, konst, fotboll, tango, journalist etc.) i det Argentina, som från 1940-talet och framåt kom att utvecklas till ett av världens psykoanalytikertätaste länder (och där Pichon Rivière var en av initiativtagarna och någon att fortfarande nästan obligatoriskt hänvisa till inom psykoanalytiska kretsar i Sydamerika).

En kort inledande bakgrund till Pichon Rivière ges innan filmen och efteråt finns visst utrymme för diskussion och frågor.

Rekommenderat fortsättningspass 2D.

Sören Lander är leg psykolog och leg psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning. Han är idag pensionär, men fortfarande delvis verksam inom primärvård och företagshälsovård förutom att han sedan ca tjugo år tillbaka översätter spanskspråkig (främst argentinsk psykologisk litteratur). Han har även varit svensk representant på några kongresser om den argentinska (pichonianska) varianten av socialpsykologi i Sydeuropa och Sydamerika.


12:20

VALBART PASS 2 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

2A – Behandling för skam, sexuellt destruktiva beteenden och PTSD pga. barndomsövergrepp

En ny behandling som riktar sig till kvinnor med stor utsatthet, destruktiva beteenden, skam och trauma.

Många kvinnor och unga kvinnor som lever i destruktiva relationer, missbruk, sexuellt självskadande, prostitution och stor psykisk ohälsa behöver en sammansatt och multimodal behandling som riktar in sig på alla dessa delar. Denna behandling som utvärderas av Linköpings Universitet har som syfte att vara en sådan behandling.

Föreläsningen kommer ge dig kunskap om Komplex PTSD, hur man kan konkret jobbar med skam och riskbeteenden för återtraumatisering hos personer med stor utsatthet och komplex problematik.

 • Genomgång av uppkomst av Komplex PTSD och vad det är
 • Genomgång av hur traumasymptom generellt och hur skam och självdestruktiva beteenden och destruktiva relationer hänger ihop
 • Hur man behandlar och jobbar med självhävdelse färdigheter för att minska att dessa personer hamnar i nya destruktiva relationer

Johan Wetterlöv, leg. psykoterapeut och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet. Jobbar deltid som psykoterapeut och verksamhetschef vid behandlingshem (Segesholm och Österlenportens behandlingshem i Skåne) för unga kvinnor med utsatthet, komplex problematik och psykisk ohälsa.

2B – Kulturella faktorer – om vikten av kultursensitivitet vid bemötande i psykoterapeutiska samtal med människor från andra kulturer

 • Barriärer till psykiatrisk vård och psykoterapi för migranter
 • Interkulturell kommunikation
 • Kulturkänslig bedömning och diagnostik som grund till behandling

Sofie Bäärnhielm, docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt centrum.

2C – Unified protocol för ungdomar: Diagnosöverskridande psykologisk behandling

 • bakomliggande teori
 • aktuell forskning
 • översikt av behandlingsupplägg
 • Illustration av hur man använder teknikerna med ungdomar

Unified protocol adresserar de mekanismer som är gemensamma för att skapa och vidmakthålla bland annat olika ångestsyndrom och depression. Behandlingen för ungdomar innehåller känslokunskap, tekniker för medveten närvaro och kognitiv omstrukturering, problemlösning, exponering och beteendeaktivering. Föreläsningen kommer ge en presentation av bakomliggande teori, aktuell forskning, översikt av behandlingsupplägg och illustrera hur man använder teknikerna med ungdomar.

Cecilia Arlinger Karlsson, är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och handledare i KBT. Hon har lång erfarenhet av psykoterapi med barn, ungdomar och vuxna både inom psykiatrin och som privatpraktiserande psykolog. Som psykolog och psykoterapeut har hon en bred utbildning för att arbeta med kognitiv beteendeterapi för de flesta vanligt förekommande psykiatriska bekymmer i linje med den senaste forskningen.

2D – Del 2 fortsättning: ”El Francesito, en (o)möjlig dokumentärfilm om Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel Kohan

I denna dokumentär från 2017 tecknar regissören (likt en Sherlock Holmes) genom intervjuer och tillbakablickar bilden av den legendariske argentinske psykiatrikern, psykoanalytikern och socialpsykologen Enrique Pichon Rivière (1907 1977). Han var en sannskyldig kulturell gränsöverskridare (guaraníkultur, psykoanalys, konst, fotboll, tango, journalist etc.) i det Argentina, som från 1940-talet och framåt kom att utvecklas till ett av världens psykoanalytikertätaste länder (och där Pichon Rivière var en av initiativtagarna och någon att fortfarande nästan obligatoriskt hänvisa till inom psykoanalytiska kretsar i Sydamerika).

En kort inledande bakgrund till Pichon Rivière ges innan filmen och efteråt finns visst utrymme för diskussion och frågor.

Vi rekommenderar att du valt del 1 1D för största utbyte av detta pass.

Sören Lander är leg psykolog och leg psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning. Han är idag pensionär, men fortfarande delvis verksam inom primärvård och företagshälsovård förutom att han sedan ca tjugo år tillbaka översätter spanskspråkig (främst argentinsk psykologisk litteratur). Han har även varit svensk representant på några kongresser om den argentinska (pichonianska) varianten av socialpsykologi i Sydeuropa och Sydamerika.


13:30

VALBART PASS 3 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

3A – Anknytningsteori för femåringar – om att använda konkreta metoder i psykoterapi för enskilda, barn, tonåringar och familjer

 • I terapirummet – ge kunskap, väcka känslor och engagemang
 • Levandegöra anknytningsteorins trygghetscirkel med hjälp av gosedjur
 • Visa den tredelade hjärnan med hjälp av handen
 • Berätta om mentalisering med hjälp av Bamsegänget och Hulken

Elin Lundberg, Leg psykoterapeut, socionom, familjeterapeut Föreläsare och författare.

3B – Webinar: I am Not Sick, I Don’t Need Help!

Research on anosognosia and evidence based ways to help.

Xavier Amador, Ph.D. Visiting Professor, State University of New York and President, The LEAP Foundation

3C – När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv

Presentation av nytt behandlingsprogram i 6 steg baserat på KBT och innehåller:

 • Kartläggning av den individuella problematiken
 • Hjälp att skapa motivation och fatta beslut om förändring
 • Strategier för att få stopp på de mekanismer som driver ätproblemet

Evelina Linder, socionom/leg psykoterapeut.

3D – Vad får könstillhörigheten betyda – i vardag, vård och vetenskap?

 • Vad gör kulturella normer för kvinnor och män och biologiskt könsskillnadstänkande med klienters självförståelser och förändringsmöjligheter?
 • Behandlarens föreställningar om kvinnor och män – vad betyder de i mötet med klienter?
 • Heteronormativitet och/eller binärt tvåkönstänkande i mötet med klienter – konsekvenser och farhågor
 • Klientmötet som en plats för förhandlingar om vad könstillhörigheten ska betyda
 • Könsneutralt eller könsspecifikt förhållningssätt i klientmötet?

Eva Magnusson är professor emerita i psykologi vid Umeå universitet.


14:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00

VALBART PASS 4 (välj ett pass)

4A – Känslan av verklighet: Relationella perspektiv på psykoterapi och handledning

 • Vad känns verklig och äkta i psykoterapi och handledning?
 • Hur uppstår en upplevelse av verklighet i psykoterapi och handledning?
 • Hur påverkas känslan av verklighet av det relationella samspelet?

David Clinton, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

4B – ISTDP som guide 

Liv ger en introduktion till hur ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) kan användas som en hjälpsam guide till att förstå människan utifrån ett kognitivt, emotionellt, fysiologiskt och interpersonellt perspektiv. Hur kan vi lyssna till våra patienter med både öron och ögon, och vad ska vi lyssna efter? Vilka interventioner blir effektiva i terapi utifrån den informationen? Välkommen till ett smakprov på vad ISTDP går ut på att få med dig konkreta exempel från verkligheten.

 Liv Raissi är leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/lärare. Hon är fd ordförande för Svenska föreningen för ISTDP och har aktivt bidragit till spridning av ISTDP, genom arrangemang av konferenser och utbildningar, sedan 2012. Utöver terapier, kurser och utbildningar i eget bolag undervisar Liv på Göteborgs universitet.

4C – Livsvärldsanalys – ett utforskande av människans fyra existentiella dimensioner

 • Fenomenologisk kartläggning av klientens livssituation
 • Fysisk, social, personlig och andlig dimension
 • Filosofiskt perspektiv på mänskligt varande-i-världen

Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi.

4D – Konsten att fördärva sitt liv – eller inte

 • Den kluvna människan
 • Om våra mörka egenskaper
 • Några tips på hur vi kan fördärva våra liv
 • Kan vi förändras och i så fall hur?
 • Dumhet och klokhet

Stefan Einhorn, är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet.


16:10
Paneldiskussion: Hur kan samhället idag ta vara på den psykoterapeutiska kunskapen?

Paneldeltagare:

Poul Perris, läkare, Leg. psykoterapeut samt rektor för Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Han har länge engagerat sig i frågor kring psykoterapi.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrer, psykiatrisamordnare och projektledare för Psykisk Hälsa på SKR. Hon har i många år varit ansvarig och haft ett stort inflytande för de satsningar som gjorts inom psykiatri och psykoterapi.

Sven Román, psykiater och överläkare inom BUP (Mora). Han är en ivrig debattör i Läkartidningen inom området psykiatri och psykoterapi.

Gunnar Bohman, Med. Dr, Leg. psykolog och psykoterapeut. Gunnar är även före detta universitetslektor vid Stockholms universitet.


17:00 – 18:00
Mingel med tid för nätverkande

#PSYKOTERAPIMASSAN