UTSTÄLLNING & SPONSORSKAP

Unik möjlighet att marknadsföra ert företag!

På Psykoterapimässan ges du en unik möjlighet att marknadsföra ert företag och företagets tjänster mot landets leg. psykoterapeuter. Samtidigt som du personligen möter potentiella kunder och knyter nya affärskontakter uppdateras du i det senaste inom forskning, metoder och erfarenheter från fältet.

På Psykoterapimässan möts ledande representanter från olika teoretisk bakgrund, inriktning

och specialitet. Här presenteras nya forskningsrön, här förs de aktuella debatterna och här ges utrymme för informella möten. Intensiva diskussioner kring evidens, kvalitet, offentlig finansiering samt legitimerings- och utbildningsfrågor pågår i oförminskad omfattning. Behovet av att diskutera och informera om psykoterapi är viktigare än någonsin. Missa inte möjligheten att profilera ert företag på Sveriges mötesplats för leg. psykoterapeuter!

Deltagarprofil: Leg. Psykoterapeuter med olika bakgrunder såsom socionomer, psykologer och läkare samt andra som i sitt yrke kommer i kontakt med psykoterapi från hela landet.

Kontakt för information om vad som ingår i utställningspaketer och bokning:
Utställningsansvarig Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

#PSYKOTERAPIMASSAN

UTSTÄLLARE 2024