VÄLKOMMEN TILL PSYKOTERAPIMÄSSAN!

Mötesplatsen för det senaste inom kvalificerat psykoterapeutiskt arbete – tillbaka 4–5 oktober 2022!

I och med dagens samhällssituation med kris, trauma, psykisk ohälsa hos unga och vuxna och en pågående pandemi är PsykoterapiMässan en än viktigare och angelägen mötesplats. Här ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom det psykoterapeutiska fältet samtidigt som du har möjlighet att bredda ditt nätverk, såväl inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet.

Vi är i full gång med programarbetet inför 2022 och vi tar tacksamt emot din åsikt. Vad tycker du ska vara med 2022? Hur har eller kommer saker ha förändrats, vad är relevant och hur bör det spegla PsykoterapiMässans innehåll och program? Hör gärna av dig!

 

Med vänliga hälsningar

Michael Linnell,
Insight Events Sweden
michael.linnell@insightevents.se

#PSYKOTERAPIMASSAN

UTSTÄLLARE 2020