Välkommen till årets viktigaste forum för dig och alla som arbetar med eller intresserar sig för psykoterapi. Vi har samlat landets mest framstående experter och praktiker för att ge dig inspiration, nya insikter och värdefulla lärdomar som stärker dig i ditt dagliga arbete.

Under dessa två dagar kan du välja mellan fyra parallella spår och skräddarsy din upplevelse utifrån vad som intresserar dig allra mest. Här får du möjligheten att inspireras av och bredda dina kunskaper inom olika terapeutiska inriktningar, utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och utvecklas i din yrkesroll.

Den psykiska ohälsan breder ut sig och är numera på allas läppar – samhällskriser och oroliga tider har aktualiserat och belyst frågan ännu mer. Hur kan vi ta krafttag för att främja psykiskt välmående och bidra till ett friskare och sundare samhälle? På PsykoterapiMässan lyfter vi en rad olika frågor och terapiformer, såsom existentiell beteendeterapi, Deep Brain Reorienting, DBR – den nya psykoterapimetoden som läker trauma, existentiella samtal i grupp samt makt och psykoterapi och mycket mera.

Varmt välkommen till PsykoterapiMässan 2024!

#PSYKOTERAPIMASSAN

Eva Wikman
Ordförande
PsykoterapiStiftelsen

Anders Klingström
Ordförande
Psykoterapeutföreningen –
Akademikerförbundet SSR

Sara Hjertstedt
Projektledare, Insight Events Sweden
Sara.Hjertstedt@insightevents.se

UTSTÄLLARE 2024