TALARE 2024

Programmet för 2024 är under bearbetning och talarlistan presenteras i början på 2024