TALARE 2024

Vi presenterar stolt 2024 års talarlista!

#PSYKOTERAPIMASSAN

Alexander Widholm

Alexander Widholm


leg. psykolog, leg. Psykoterapeut


Alisson McMahan

Allison McMahan


leg. psykolog, doktorand, Psykiatri Södra Stockholm, Region Stockholm, Karolinska Institutet


Anders Larsson

Dr. Andreas Larsson


Universitetslektor i klinisk psykologi, Mittuniversitetet


Andre Marx

André Marx


Specialist i allmänmedicin. Tidigare medicinskt ansvarig för Nedtrappningsmottagningen Björkhagen


Anna Gerge

Anna Gerge


fil.dr., leg. psykoterapeut, DBR-terapeut, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Insidan Anna Gerge AB


noname

Anna Krantz


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult. S:t Lukas i Stockholm, Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr i psykologi, lektor. S:t Lukas i Uppsala, Stockholms universitet


Anna Lazar

Anna Lazar


leg. psykolog, leg. Psykoterapeut


Anna Malmquist Saracino

Anna Malmquist Saracino


Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Biträdande processägare för späda och småbarn inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm,


Anna Sigrell

Anna Sigrell


leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare, verksamhetsutvecklare i barn och ungdomspsykiatrin, Region Sörmland. Lärare i psykoterapi i egen verksamhet


Bjön Philips

Björn Philips


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet


Camilla Von Below

Camilla Von Below


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi, författare, Lektor vid Stockholms universitet. Arbetar med terapi och handledning vid S:t Lukas i Uppsala.


Camilla Wachtmeister

Camilla Wachtmeister


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm


noname

Caroline Stenqvist


Handledare, lärare i psykoterapi, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stockholms universitet. Handledare samt undervisar i psykoterapi i privat regi; inom medveten andning, kreativa metoder; rörelse/dans, bild och musik


Dr Christina Lloyd

Dr Christina Lloyd


leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi, handledare och lärare i psykoterapi


Christoffer Rahm

Christoffer Rahm


leg. läkare, specialist i psykiatri, med dr, forskargruppsledare Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet / Stockholms länssjukvårdsområde,


Elin Wesslander

Elin Wesslander


leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i psykoterapi, EW Specialistpsykologi AB. Elin är verksam i den egna firman EW Specialistpsykologi AB och har arbetat länge som kliniker, handledare, utbildare. Hennes specialintresse är att stötta behandlare att titta på sig själva för att utvecklas i sina yrkesroller. Elin driver Specialistbloggen och är författare till boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapiarbetet


Elisabeth Serrander

Elisabeth Serrander


leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi


Erik Forsell

Erik Forsell


leg. psykolog, doktor i Medicinsk vetenskap, utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm


Gunnar Bohman

Gunnar Bohman


Med.dr., leg. psykolog/leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Tidigare univ. lektor, Stockholms universitet


Göran Högberg

Göran Högberg


leg. läkare, med.dr., specialist i barnpsykiatri och allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, Privat praktik


noname

Harry Moilanen


Präst, leg. psykoterapeut, certifierad EMDRterapeut, handledare och lärare i psykologisk behandling. S:t Lukas i Uppsala


Inga Dennhag

Inga Dennhag


Docent, lektor, psykolog, KBT-psykoterapeut, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk vetenskap, Umeå Universitet samt barn- och ungdomspsykiatri, Region Västerbotten, Umeå. Inga Dennhag har skrivit en bok som heter ”Makt och Psykoterapi”. Hon har ett särskilt fokus på genus och kultur i sin forskning om sexuella trakasserier, övergrepp, prostitution och traumabehandling. Dennhag undervisar om maktteorier, KBT och Compassion teorier


Irena Makower

Irena Makower


Docent i psykologi, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare


Isabel Petrini

Isabel Petrini


leg. psykolog, eget företag. Isabel arbetar dels kliniskt, dels med utbildning och handledning i egen regi.


noname

Kalle Norwald


Socionom, leg. psykoterapeut, auktoriserad sexolog, Norwald Sexologi & Psykoterapi


Katarina A Sörngård

Katarina A Sörngård


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi Sörngårds Psykologbyrå AB


Kerstin Bergh Johannesson

Kerstin Bergh Johannesson


med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, lärare och handledare i psykoterapi. Certifierad EMDR Europa trainer.
Tidigare arbetsplatser Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Nu egen verksamhet med ackrediterade utbildningar i EMDR-terapi, handledning och psykoterapi.


Lena Wennlund

Lena Wennlund


Socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi,


Liza Varga

Liza Varga


Socionom, leg. Psykoterapeut


noname

Magnus von Campenhausen


leg. psykolog, stiftelsen Manscentrum i Stockholm. Bred erfarenhet av arbete inom psykiatrin, mest med personer med psykoser och dömda till rättspsykiatrisk vård. Varit anlitad av Manscentrum sedan 2007 och anställd där sen 2015


Maria Anter

Maria Anter


Socionom, leg. psykoterapeut med gruppinriktning, handledare och lärare i psykoterapi och numera Enhetschef för Psykoterapi/MBT-teamet på BCS,


Maria Breide

Maria Breide


leg. psykolog, doktorand, Psykiatri Södra Stockholm, Region Stockholm, Karolinska Institutet


Markus Dencker

Markus Dencker


leg. psykolog, skribent, familje- och miljöterapeut, Viksjö Gård behandlingshem


noname

Markus Erosson


Socionom, universitetsadjunkt i socialt arbete, socionomprogrammet, Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens Universitet,


Marta Cullber Weston

Marta Cullberg Weston


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapeut, lärare och handledare i visualiserande psykoterapi. VPT/S. Författare


Niklas Möller

Niklas Möller


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksamhetsansvarig, Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala,


noname

Nita Gyllander


leg. psykoterapeut, dansterapeut, familjeterapeut och handledare. Medförfattare i forskningsrapporter baserade på dansterapi för unga med ADHD resp. depression, BUP Karlstad,


noname

Per Magnus Johansson


Psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Peter Andersson

Peter Andersson


Lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete. Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi


Poul Perris

Poul Perris


leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare. Rektor, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


Sigmund Karterud

Sigmund Karterud


Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke lærebøker om emner som gruppeanalyse, personlighet, personlighetsforstyrrelser, selvpsykologi, mentaliseringsbasert terapi (MBT), m.m. Siste bøker er «Personlighetsfokusert terapi» (svensk utgave 2023) og «Group Analysis. A Modern Synthesis» (Routledge 2024)


Susanna Carolusson

Susanna Carolusson


leg. psykolog, leg. psykoterapeut, past vice pres. EgoState International. Privat verksam sedan 35 år. Privat verksam i Susanna Carolussons Firma, Hedersmedlem Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos,


UllaKarin Nyberg

Ullakarin Nyberg


Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri


Ylva Novak

Ylva Novak


Verksamhetschef och Bo Vinnars, ordförande i Sjukvårdsföreningen.


Ysse Berntsson

Ysse Berntsson


Gestaltterapeut, psykodramaterapeut, Din insida