TALARE 2020

Programmet för 2022 är under bearbetning och talarna presenteras inom kort.
Vi presenterar stolt 2020 års talarlista!

#PSYKOTERAPIMASSAN

allan_linner

Allan Linnér

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar utifrån sitt arbete som Radiopsykologen i P1 och sina drygt 40 år som individ-, par- och familjeterapeut

anna_k

Anna Kåver

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare. Hon är författare till nio böcker inom området psykologi och psykoterapi.

anna_gerge

Anna Gerge

PhD-student, fil. mag., leg. psykoterapeut, hypnosterapeut, dipl. Expr Art therapist, EMDR- handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

birgitta

Birgitta Elmquist

Socionom, Leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterpi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

camilla_von

Camilla von Below

Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi och lektor. Arbetar vid Stockholms universitet och S:t Lukas i Uppsala

cecilia_a

Cecilia Arlinger Karlsson

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och handledare i KBT.

christian_r

Christian Rück

Professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

dan_w

Dan Wetterborg

Leg. psykolog, Med. Dr. vid PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen samt lärare och forskare vid Karolinska institutet

david_c

David Clinton

Docent, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

elin_l

Elin Lundberg

Leg. psykoterapeut, socionom, familjeterapeut Föreläsare och författare.

elisabeth_s

Elisabeth Serrander

leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi.

eva_m

Eva Magnusson

Professor emerita i psykologi vid Umeå universitet.

evelina_l

Evelina Linder

Socionom/Leg. psykoterapeut.

gerhard

Gerhard Andersson

Professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet

helen_l

Helena Löfgren

Leg. Psykoterapeut, Fil. kand. psykologi.

johan_w

Johan Wetterlöv

Leg. psykoterapeut och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet. Jobbar deltid som psykoterapeut och verksamhetschef vid behandlingshem (Segesholm och Österlenportens behandlingshem i Skåne) för unga kvinnor med utsatthet, komplex problematik och psykisk ohälsa.

jon_p

Jon Petter A. Stoor

Samisk leg psykolog från Giron (Kiruna), och PhD student på Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste – Psykisk Helsevern og Rus, Finnmarkssykehuset HF, Norge. Stoor genomförde 2015-16 på regeringsuppdrag en kunskapssammanställning om psykosocial ohälsa bland samer för Sámediggi/Sametinget i Sverige, och har projektlett framtagandet av en ”Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland”. Stoor är också engagerad i forskning och samarbeten kring urfolkshälsa i Arktis.

kristoffer_p

Kristoffer Pettersson

Leg. Psykolog, Sankt Olofsmottagningen.

lisa_k

Lisa Koser

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter. Lisa är även utbildad socionom.

liv_raissi

Liv Raissi

Leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/ lärare. Hon är fd ordförande för Svenska föreningen för ISTDP och har aktivt bidragit till spridning av ISTDP, genom arrangemang av konferenser och utbildningar, sedan 2012. Utöver terapier, kurser och utbildningar i eget bolag undervisar Liv på Göteborgs universitet.

marta_k

Marta Cullberg Weston

Fil.lic., Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, författare.

martina_i

Martina Isaksson

Doktorand, Leg. psykolog vid Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.

matilda_z

Mathilda Zotterman

Psykolog och psykoterapeut, Psykoterapienhet Rosenlund i Psykiatri Södra Stockholm (PSS).

may_n

May Nilsson

Socionom/Leg. psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi.

peter_d

Peter Dehlbom

Leg. psykolog och psykoterapeut vid Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm, anknuten till Karolinska Institutet.

paul_perris

Poul Perris

Läkare, leg. psykoterapeut och handledare, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi

sofie_b

Sofie Bäärnhielm

Docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt centrum.

susanshoff

Susan Hanshoff

Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter.

svenroman

Sven Román

Psykiater och överläkare inom BUP (Mora). Han är en ivrig debattör i Läkartidningen inom området psykiatri och psykoterapi.

vegard

Vegard Hanken

Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad EFT-terapeut och handledare, Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi

viola

Viola Argus-Zivaljic

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling.

xavier

Xavier Amador

Ph.D. Visiting Professor, State University of New York and President, The LEAP Foundation.

dans

Dan Stiwne

Leg. psykolog och psykoterapeut och docent i klinisk psykologi. Han är utbildad existentiell psykoterapeut och har verkat som lärare och handledare i psykolog- och psykoterapeututbildningar. Han är nu verksam som lärare, handledare och examinator i existentiell vägledning och psykoterapi.

bjorn

Björn Philips

Docent, universitetslektor, Stockholms universitet. Foto: Henrik Dunér

karinA

Karin Kali Andersson

Leg. psykolog, klimatpsykologerna.

ullakarin

Ullakarin Nyberg

Överläkare, Med. dr., Norra Stockholms Psykiatri.

malin_f

Malin Fors

Psykologspecialist, Finnmarkssykehuset,