TALARE 2022

Vi presenterar stolt 2022 års talarlista!

#PSYKOTERAPIMASSAN

Keynotes

Malin Fors

Malin Fors


Dr. philos., psykologspecialist i klinisk psykologi med psykoterapi, psykoanalytiker (IFPS). Verksam vid VPP Hammerfest, Norge, privatpraktik, lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
10:00 Makt, maktlöshet och motstånd i terapirummet – en hyllning till kliniskt mod


Fler talare

allan_linner

Allan Linnér


Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar utifrån sitt arbete som Radiopsykologen i P1 och sina drygt 40 år som individ-, par- och familjeterapeut

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
11:10 7D – Möten och minnen från terapirum och radio – om att arbeta med begränsade förutsättningar i tid och rum


profile-icon-png-898

Anna Lagerström


Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:55 11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


Anna Rosengren

Anna Rosengren


Leg. psykolog specialiserad på barn och tonåringar, handledare

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
12:20 8D – KBT ur ett barnperspektiv


anna-rosa

Anna-Rosa Perris


Leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?


birgitta

Birgitta Elmquist


Socionom, Leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterpi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
12:20 2B – Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna
15:00 4C – APT (Affect Phobia Therapy) – en integrativ modell med fokus på affekter


Björn Philips

Björn Philips


Docent, universitetslektor, Stockholms universitet. Foto: Henrik Dunér

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
09:10 PANELDISKUSSION: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?


Camilla Järte

Camilla Tell Järte


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?


Camilla von Below_foto Carola Björk

Camilla von Below


Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi och lektor. Arbetar vid Stockholms universitet och S:t Lukas i Uppsala

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
13:30 9D – Anknytning och psykoterapi – teori, forskning och kliniska erfarenheter


IMG_20220814_205704754~2

Camilla Wachtmeister


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:00 10C – Att regleras tillsammans – emotionellt och somatiskt


cecilia_a

Cecilia Arlinger Karlsson


Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och handledare i KBT.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
12:20 2C – Unified protocol för ungdomar: Diagnosöverskridande psykologisk behandling


christian_r

Christian Rück


Professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:55 11D – Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?


Christina Lloyd

Christina Lloyd


Leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi, handledare, lärare i psykoterapi, Institutet för unga och meningsskapande

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:00 10D – Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa


david_c

David Clinton


Docent, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
13:30 3B – Förstå och bemöta ätstörningar


elin_l

Elin Lundberg


Leg. psykoterapeut, socionom, familjeterapeut Föreläsare och författare.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
10:00 6D – Nytt i Sverige: hundassisterad psykoterapi


elisabeth_s

Elisabeth Serrander


Leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
13:30 9B – Existentiell livsvärldsanalys – ett helhetsperspektiv


profile-icon-png-898

Eva Gafvelin Ramberg


Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


eva_m

Eva Magnusson


Professor emerita i psykologi vid Umeå universitet.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
13:30 3D – Vad borde könstillhörigheten betyda i mötet med klienter?


evelina_l

Evelina Linder


Socionom/Leg. psykoterapeut.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4D – När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv


Georgios Karvelas

Georgios Karvelas


Socionom, leg. psykoterapeut

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?


gerhard

Gerhard Andersson


Professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
09:10 PANELDISKUSSION: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?
11:10 1B – Alliansens betydelse i en digital värld


heike erkers

Heike Erkers


Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR’

Programpunkt/er:
Moderator


helen_l

Helena Löfgren


Leg. Psykoterapeut, Fil. kand. psykologi.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
08:30 5B – Att behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang


Ika Hidemark

Ika Hidemark


Leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut, specialist i mental hälsa, Bragée rehab

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:00 10C – Att regleras tillsammans – emotionellt och somatiskt


Jenny S Svebeck

Jenny S Svebeck


Socionom, leg. psykoterapeut, medicine magister i psykoterapi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
12:20 2B – Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna
15:00 4C – APT (Affect Phobia Therapy) – en integrativ modell med fokus på affekter


profile-icon-png-898

Henrik Lennartsson


Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


Katarina Sörngård

Katarina A. Sörngård


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, författare. Verksam i Sörngårds Psykologbyrå AB, sekreterare i Sveriges Neuropsykologers förening.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:55 11A – Psykoterapi vid autism – är det möjligt?


profile-icon-png-898

Lena Wennlund


Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


profile-icon-png-898

Lis Johles


PsykoterapiStiftelsen

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
09:10 PANELDISKUSSION: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?


lisa_k

Lisa Koser


Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med 25 års erfarenhet från kliniskt arbete, bl a inom offentlig vård som socialtjänst, såväl som privat vård.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
13:30 9A – Systemisk psykoterapi med unga vuxna – att öppna upp psykoterapirummet och bjuda in anhöriga


Liv Raissi

Liv Raissi


Liv ger en introduktion till hur ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) kan användas  som en hjälpsam guide till att förstå människan utifrån ett kognitivt, emotionellt, fysiologiskt och interpersonellt perspektiv. Hur kan vi lyssna till våra patienter med både öron och ögon, och vad ska vi lyssna efter? Vilka interventioner blir effektiva i terapi utifrån den informationen? Hur jobbar vi utifrån en specifik metod, samtidigt som vi är öppna inför människans egen visdom och ”metod”? Välkommen till ett smakprov av ISTDP.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4B – ISTDP som guide 


Maria Farm foto Fredrik Bernholm

Maria Farm


Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1A – Han är så bra på att ta egentid – genusperspektiv på psykologisk behandling och tips för jämställdhet i praktiken


profile-icon-png-898

Markus Erosson


Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:55 – 11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller? 


marta_k

Marta Cullberg Weston


Fil.lic., Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, författare.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
08:30 5C – Visualiseringens Reparativa Kraft


martina_i

Martina Isaksson


Doktorand, Leg. psykolog vid Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
12:20 8C – Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT) – en transdiagnostisk behandling för psykisk ohälsa förknippad med en överkontrollerad personlighetsstil


matilda_z

Mathilda Zotterman


Psykolog och psykoterapeut, Psykoterapiteamet på Psykiatri- och beroendemottagningen på Tiohundra i Norrtälje.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
11:10 7C – Compassionfokuserad terapi (CFT) i grupp


may_n

May Nilsson


Socionom/Leg. psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
13:30 9C – Kan lek verkligen hjälpa?


Mikael Landén

Mikael Landén


Professor i psykiatri, Göteborgs universitet, forskare, Karolinska Institutet, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, författare

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
16:10 Diagnoser, evidens och vetenskap – och vad som ser ut att vara det


Minna Forsell.PNG

Minna Forsell


Leg. psykolog, auktoriserad existentiell psykolog. Styrelseledamot i Sällskapet för existentiell psykoterapi. Arbetar med psykoterapi och kursverksamhet på egna mottagningen Existentiellt Vis.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
11:10 7B – Existentiell vägledning och terapi – när livet blir ohanterligt
Tisdag 4 okt
11:10 1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


Niklas Möller

Niklas Möller


Leg. psykolog, verksamhetschef, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
12:20 8B – XBT – Existentiell Beteendeterapi


Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik


Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, lärare, författare

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:00 10A – Med naturen som medterapeut – ekopsykoterapi för vuxna och barn


vegard

Vegard Hanken


Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad EFT-terapeut och handledare, Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
08:30 5D – Emotionsfokuserad Terapi – att förändra känslor med känslor


viola

Viola Argus-Zivaljic


Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
08:30 5A – Dynamiska korttidsterapier – en introduktion
10:00 6A – Hur man bildar ett nätverk – ensam är inte stark
15:55 11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?

 


xavier

Xavier Amador


Ph.D. Visiting Professor, State University of New York and President, The LEAP Foundation.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
15:00 10B – Webinar: I am not sick, I don’t need help! Research on anosognosia and evidence based ways to help


Stefan Einhorn

Stefan Einhorn


Professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet, överläkare, Radiumhemmet

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
13:30 3C – Konsten att fördärva sitt liv – eller inte


susanshoff

Susan Hanshoff


Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
13:30 9A – Systemisk psykoterapi med unga vuxna – att öppna upp psykoterapirummet och bjuda in anhöriga


Sören Lander

Sören Lander


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning. Han är idag pensionär, men fortfarande delvis verksam inom primärvård och företagshälsovård förutom att han sedan ca tjugo år tillbaka översätter spanskspråkig (främst argentinsk psykologisk litteratur). Han har även varit svensk representant på några kongresser om den argentinska (pichonianska) varianten av socialpsykologi i Sydeuropa och Sydamerika.

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1D – Del 1: ”El Francesito, en (o)möjlig dokumentärfilm om Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel Kohan
12:20 2D – Del 2 fortsättning: ”El Francesito, en (o)möjlig dokumentärfilm om Enrique Pichon Rivière” i regi av Miguel Kohan


ullakarin

Ullakarin Nyberg


Överläkare, Med. dr., Norra Stockholms Psykiatri.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
11:10 7A – Suicid – ny forskning


paul_perris

Poul Perris


Läkare, leg. psykoterapeut och handledare, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
13:30 3A – Schematerapi: Diagnos på basen av vad?
15:00 4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?


profile-icon-png-898

Sara Nylén


Psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm (PSS)

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
11:10 7C – Compassionfokuserad terapi (CFT) i grupp


Sigmund Soback ny

Sigmund Soback


PsykoterapiStiftelsen

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
11:10 1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?
Onsdag 5 okt
15:55 11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?


sofie_b

Sofie Bäärnhielm


Docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt centrum.

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
12:20 8A – Kulturella faktorer – om vikten av kultursensitivitet vid bemötande i psykoterapeutiska samtal med människor från olika kulturer


Peter Myhr

Peter Myhr


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad inom MCT Level 1 & 2

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
10:00 6C – Metakognitiv terapi – ett nytt verktyg mot psykisk ohälsa


Petra Wiechel

Petra Wiechel


Klinisk specialistpsykolog

Programpunkt/er:
Tisdag 4 okt
15:00 4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?


Pilka Herner 2

Pilka Herner


Speciallärare, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi enligt UHÄ samt utbildad i visualiserande psykoterapi och interpersonell psykoterapi (IPT)

Programpunkt/er:
Onsdag 5 okt
10:00 6B – Bor det en författare i varje psykoterapeut?