TALARE 2018

Talarlistan för 2018 är under bearbetning och publiceras löpande

#PSYKOTERAPIMASSAN

agneta_ronn

Agneta Rönn

Agneta har en fil. mag./handl. och är ordförande i Sglf Stödgruppsledarnas Förening Sverige och har arbetat 30 år med barn och unga som har levt i svåra livssituationer

allan_linner

Allan Linnér

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar utifrån sitt arbete som Radiopsykologen i P1 och sina drygt 40 år som individ-, par- och familjeterapeut

anna_gerge

Anna Gerge

PhD-student, fil. mag., leg. psykoterapeut, hypnosterapeut, dipl. Expr Art therapist, EMDR- handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete

anna_norlen

Anna Norlén

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former. Nu är Anna verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm

bjorn_samuelsson

Björn Salomonsson

Läkare, psykoanalytiker och docent i barnpsykiatri vid Karolinska Institutet. Hans forskning och BVCverksamhet fokuserar på stöd till familjer som råkat i kris under perinatalperioden: postpartumdepression, spädbarnsstress och relationskriser

bjorn_wrangsjo

Björn Wrangsjö

Docent, barn- och ungdomspsykiater och psykoanalytiker

charlotta_bjorklind

Charlotta Björklind

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker - medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen - och klinisk lärare vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet

christer sandahl

Christer Sandahl

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och senior professor i samhälls- och beteendevetenskap vid Karolinska Institutet

christina_loyd

Christina Lloyd

Leg. psykoterapeut, gruppsykoterapeut, ThD, MA, (religionspsykologi & existentiell hälsa), Spec. traumabehandling

clarence

Clarence Crafoord

Specialist i allmän psykiatri sedan 1968 och medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Idag jobbar han på Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur

eva_henriques

Eva Henriques

Leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut, utbildad vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU)

eva_tillberg

Eva Tillberg

Dansterapeut (GPU), leg. psykoterapeut med specialiserad inriktning barn och unga, handledare och lärare i psykoterapi

falk_leichsenring

Prof. Dr. rer. nat. Falk Leichsenring

Psychologist, Psychoanalyst, Professor of Psychotherapy Research in the Department of Psychosomatics and Psychotherapy of the University of Giessen since 2007

fanny_marell

Fanny Marell

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare.

fredrik_tysklin

Fredrik Tysklind

Leg. psykolog och verksam vid MBT-teamet på Beroendecentrum, Stockholm

giorgio_grossi

Giorgio Grossi

Docent i biologisk psykologi och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Sedan år 2000 är han verksam som forskare och kliniker vid Stressmottagningen i Stockholm

goran_larsson

Göran Larsson

Präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare, verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun

inga_denhag

Inga Dennhag

Fil. doktor, psykolog och psykoterapeut. Hon arbetar kliniskt på BUP i Umeå och undervisar och forskar på BUP Klinisk vetenskap

inger_ekbom

Inger Ekbom

Socionom/leg. psykoterapeut/verksamhetsutvecklare

jan johansson

Jan Johansson

Leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut, utbildad vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU)

jenny_klefbom

Jenny Klefbom

Leg. psykolog

johanna_lavallius

Johanna Levallius

Psykolog, forskare och föreläsare vid Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning

jonas_ramnero

Jonas Ramnerö

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i klinisk psykologi vid Stockholms universitet

katarina_martensson

Katarina Mårtenson Blom

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare & lärare, fil. dr.

kerstin_bergh

Kerstin Bergh Johannesson

Specialist i klinisk psykologi, leg. psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens i psykoterapi

lena_engelmark

Lena Engelmark

Chefredaktör, Tidskriften Socionomen

margareta warja

Margareta Wärja

fil. dr., leg psykoterapeut, musikterapeut, uttryckande konstterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

maria_wiwe

Maria Wiwe

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och utbildare inom mentaliserinsgbaserat arbete, medförfattare till boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar”

marie_asberg

Marie Åsberg

Senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet/ Danderyds sjukhus och har forskat kring stress och utmattning de senaste 20 åren efter att tidigare ha arbetat mest med depression och suicidalitet

marie_lundberg

Marie Lundberg

Dokumentärfilmare och TV-producent främst för SVT. Marie driver produktionsbolaget Svenska barnprogram med särskild inriktning mot mångfald och barns rätt till sin egen unikitet

matilda_wurm

Matilda Wurm

Tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och doktorerade på Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 2018. Hon är en av redaktörerna för boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande

moa_mannheimer

Moa Mannheimer

Leg. psykolog. Verksam som Centrumchef vid Barnafrid Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings Universitet

niki_sundstrom

Niki Sundström

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare och verksam vid MBT-teamet i Psykiatri Sydväst, Stockholm

odette_crafoord

Odette Crafoord

Representerar den som har upplevt och blivit utsatt för dålig vård

olivia_wigzell

Olivia Wigzell

Generaldirektör på Socialstyrelsen

patrick_sjoberg

Patrik Sjöberg

Föreläsare och författare, men framförallt en barnrättskämpe som strider för allas rätt till en trygg uppväxt

paul_perris

Poul Perris

Läkare, leg. psykoterapeut och handledare, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi

per_carlbring

Professor Per Carlbring

Stockholms Universitet, varvar egna forskningsfynd med tips på praktiska övningar

philip_hwang

Philip Hwang

Professor i tillämpad psykologi, Göteborgs universitet och leg. psykolog och psykoterapeut. Hans forskning handlar i första hand om utvecklingspsykologi

poa

Poa Samuelberg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksam som certifierad utbildare och handledare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi /TF-KBT Linköpings Universitet

rebecka_malm

Rebecka Malm

Leg. psykolog är behandlare, handledare och föreläsare. Hennes främsta intresse ligger inom känslofokuserade och transdiagnostiska metoder, samt att göra psykologi mer handson och lättillgängligt för alla. Hon har en bakgrund inom primär- och specialistvård, men arbetar nu privat

rikke_kjelgaard

Rikke Kjelgaard

Leg. psykolog (KBT) och internationellt godkänd ACT Trainer. Driver företaget Human ACT

sabina_gusic

Sabina Gusic

Psykolog och doktorand, arbetar i Teamet för krigsoch tortyrskadade på BUP i Region Skåne

sofia

Sofia Bidö

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksam som Verksamhetsledare vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling

sue_johnson

Dr. Sue Johnson

Author, clinical psychologist, researcher, professor, popular presenter and speaker and a leading innovator in the field of couple therapy and adult attachment. Sue is the primary developer of Emotionally Focused Couples and Family Therapy (EFT)

ulf_gustavsson

Ulf Gustavsson

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, tidigare chef för Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala. Har i många år arbetat med ett särskilt migrations/flyktingfokus

ullakarin_nyberg

Ullakarin Nyberg

Överläkare och psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Hon arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet och är ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

louis

Luis de Miranda

PhD, philosophical counsellor at the Philosophical Parlour, Stockholm. He is a certified practitioner and a member of the board of the SSFP (Svenska Sällskapet För Filosofisk Praxis). He is the author of several books translated into various languages. He is also a specialist of esprit de corps, and doing research at the Örebro University on wellbeing as Well-Belonging.

mariab

Maria Burman

Leg. psykolog, verksam i Skåne, med bred erfarenhet av att arbeta med relationsproblem i parterapi samt med individuell terapi (KBT/ACT) och psykologisk rådgivning.

paulg

Paul Gilbert

Professor of Clinical Psychology at the University of Derby, UK. Today he investigates the effects of compassion focused therapy.

nadja2

Nadja Karlsson

Transperson och föreläsare

christinam

Christina Morberg Pain

Leg.psykolog, arbetar med MBT inom kriminalvården i Storbritannien

Talare

Anders Klingström

Ordförande i styrelsen för Psykoterapeutföreningen – en del av Akademikerförbundet SSR. Socionom, leg. psykoterapeut psykodynamisk inriktning och inriktad mot barn- och ungdomspsykoterapi. Arbetar på barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning och egen mottagning. Handleder även i psykoterapi på psykologiska institutionen i Stockholm.

asa_nilsonne

Åsa Nilsonne

Läkare, psykiater och psykoterapeut

gunnar_b

Gunnar Bohman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och med dr. F.d. lektor vid Stockholms universitet