TALARE 2022

Vi presenterar stolt 2022 års talarlista!

#PSYKOTERAPIMASSAN

Keynotes

Malin Fors

Malin Fors


Dr. philos., psykologspecialist i klinisk psykologi med psykoterapi, psykoanalytiker (IFPS). Verksam vid VPP Hammerfest, Norge, privatpraktik, lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.


Fler talare

allan_linner

Allan Linnér


Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar utifrån sitt arbete som Radiopsykologen i P1 och sina drygt 40 år som individ-, par- och familjeterapeut


Anna Rosengren

Anna Rosengren


Leg. psykolog specialiserad på barn och tonåringar, handledare


anna-rosa

Anna-Rosa Perris


Leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut


birgitta

Birgitta Elmquist


Socionom, Leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterpi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).


Björn Philips

Björn Philips


Docent, universitetslektor, Stockholms universitet. Foto: Henrik Dunér


Camilla Järte

Camilla Tell Järte


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut


Camilla von Below_foto Carola Björk

Camilla von Below


Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi och lektor. Arbetar vid Stockholms universitet och S:t Lukas i Uppsala


profile-icon-png-898

Camilla Wachtmeister


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm


cecilia_a

Cecilia Arlinger Karlsson


Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och handledare i KBT.


christian_r

Christian Rück


Professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.


Christina Lloyd

Christina Lloyd


Leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi, handledare, lärare i psykoterapi, Institutet för unga och meningsskapande


Dan Wetterborg1

Dan Wetterborg


Leg. psykolog, Med. Dr. vid PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen samt lärare och forskare vid Karolinska institutet


david_c

David Clinton


Docent, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.


elin_l

Elin Lundberg


Leg. psykoterapeut, socionom, familjeterapeut Föreläsare och författare.


elisabeth_s

Elisabeth Serrander


Leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi.


eva_m

Eva Magnusson


Professor emerita i psykologi vid Umeå universitet.


evelina_l

Evelina Linder


Socionom/Leg. psykoterapeut.


Georgios Karvelas

Georgios Karvelas


Socionom, leg. psykoterapeut


gerhard

Gerhard Andersson


Professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet


heike erkers

Heike Erkers


Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR


helen_l

Helena Löfgren


Leg. Psykoterapeut, Fil. kand. psykologi.


Ika Hidemark

Ika Hidemark


Leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut, specialist i mental hälsa, Bragée rehab


Jenny S Svebeck

Jenny S Svebeck


Socionom, leg. psykoterapeut, medicine magister i psykoterapi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).


johan_w

Johan Wetterlöv


Leg. psykoterapeut och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet. Jobbar deltid som psykoterapeut och verksamhetschef vid behandlingshem (Segesholm och Österlenportens behandlingshem i Skåne) för unga kvinnor med utsatthet, komplex problematik och psykisk ohälsa.


Katarina Sörngård

Katarina A. Sörngård


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, författare. Verksam i Sörngårds Psykologbyrå AB, sekreterare i Sveriges Neuropsykologers förening.


profile-icon-png-898

Lis Johles


PsykoterapiStiftelsen


lisa_k

Lisa Koser


Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med 25 års erfarenhet från kliniskt arbete, bl a inom offentlig vård som socialtjänst, såväl som privat vård.


Liv Raissi

Liv Raissi


Liv ger en introduktion till hur ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) kan användas  som en hjälpsam guide till att förstå människan utifrån ett kognitivt, emotionellt, fysiologiskt och interpersonellt perspektiv. Hur kan vi lyssna till våra patienter med både öron och ögon, och vad ska vi lyssna efter? Vilka interventioner blir effektiva i terapi utifrån den informationen? Hur jobbar vi utifrån en specifik metod, samtidigt som vi är öppna inför människans egen visdom och ”metod”? Välkommen till ett smakprov av ISTDP.
Liv Raissi, leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare


Maria Farm foto Fredrik Bernholm

Maria Farm


Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut


marta_k

Marta Cullberg Weston


Fil.lic., Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, författare.


martina_i

Martina Isaksson


Doktorand, Leg. psykolog vid Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.


matilda_z

Mathilda Zotterman


Psykolog och psykoterapeut, Psykoterapienhet Rosenlund i Psykiatri Södra Stockholm (PSS).


may_n

May Nilsson


Socionom/Leg. psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi.


Mikael Landén

Mikael Landén


Professor i psykiatri, Göteborgs universitet, forskare, Karolinska Institutet, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, författare


Minna Forsell.PNG

Minna Forsell


Leg. psykolog, auktoriserad existentiell psykolog. Styrelseledamot i Sällskapet för existentiell psykoterapi. Arbetar med psykoterapi och kursverksamhet på egna mottagningen Existentiellt Vis.


Niklas Möller

Niklas Möller


Leg. psykolog, verksamhetschef, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.


Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik


Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, lärare, författare


vegard

Vegard Hanken


Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad EFT-terapeut och handledare, Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi


viola

Viola Argus-Zivaljic


Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling.


xavier

Xavier Amador


Ph.D. Visiting Professor, State University of New York and President, The LEAP Foundation.


Stefan Einhorn

Stefan Einhorn


Professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet, överläkare, Radiumhemmet


susanshoff

Susan Hanshoff


Leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter.


Sören Lander

Sören Lander


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning. Han är idag pensionär, men fortfarande delvis verksam inom primärvård och företagshälsovård förutom att han sedan ca tjugo år tillbaka översätter spanskspråkig (främst argentinsk psykologisk litteratur). Han har även varit svensk representant på några kongresser om den argentinska (pichonianska) varianten av socialpsykologi i Sydeuropa och Sydamerika.


ullakarin

Ullakarin Nyberg


Överläkare, Med. dr., Norra Stockholms Psykiatri.


paul_perris

Poul Perris


Läkare, leg. psykoterapeut och handledare, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi


profile-icon-png-898

Sara Nylén


Psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm (PSS)


Sigmund Soback ny

Sigmund Soback


PsykoterapiStiftelsen


sofie_b

Sofie Bäärnhielm


Docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt centrum.


peter_d

Peter Dehlbom


Leg. psykolog och psykoterapeut vid Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm, anknuten till Karolinska Institutet.


Peter Myhr

Peter Myhr


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad inom MCT Level 1 & 2


Petra Wiechel

Petra Wiechel


Klinisk specialistpsykolog


Pilka Herner 2

Pilka Herner


Speciallärare, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi enligt UHÄ samt utbildad i visualiserande psykoterapi och interpersonell psykoterapi (IPT)