15 februari, 2016 Webmaster

PsykoterapiMässan 2016 – Agendan börjar fyllas på!

Tiden går fort. Om 9 månader är det åter dags för Psykoterapimässan! Planeringen är igång för fullt och i detta nu fylls agendan med spännande talare från hela landet! Eftersom ni säkert är nyfikna avslöjar vi några av namnen redan nu!

asa-nilsonne

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne – Åsa är psykiater och legitimerad psykoterapeut, senior professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet i Stockholm. Åsa kommer på Psykoterapimässan tala om Mindfulness 2016. Mindfulness har blivit en mötesplats för olika sätt att utforska vårt medvetande: här möts äntligen introspektionen och neuropsykologin. Av tradition har den andliga/religiösa traditionen och den experimentella psykologin levt sida vid sida utan nära kontakt. Detta trots att båda intresserar sig för vårt medvetande, våra tankar och våra känslor. Idag börjar alltfler broar byggas mellan den subjektiva, introspektiva vägen till förståelse, och vår objektiva, mer naturvetenskapliga strävan att begripa oss själv. Mindfulness har visat sig vara ett användbart redskap i det pågående brobygget. Åsa kommer att diskutera senaste tidens insikter och överraskande vetenskapliga fynd.

Anna Kåver

Anna Kåver

Anna Kåver – legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare. Verksam på Uppsala KBT-mottagning. Centrum för evidensbaserad praktik, samt på Uppsala universitet. Hon har även ägnat många år åt behandlingsutveckling i psykiatrin för patienter med Emotionellt instabil personlighetsstörning/ Borderline. Anna Kåver har skrivit sju böcker inom området KBT, bland annat den nu aktuella uppdaterade KBT i utveckling samt Social ångest- Att känna sig granskad och bortgjord och Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Hon var Sommarpratare i P1 år 2011. På PsykoterapiMässan talar Anna om KBT i utveckling – nya perspektiv med känslor och bildminnen i fokus.

Pia Litzell Berg – Socionom, leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Pia är dessutom redaktör för Psykoterapi – teori och metod i Socionomen. För många inom socialt arbete och i psykoterapeutiskt arbete är handledning önskad och efterfrågad. Ibland är handledningen däremot ett måste för den enskilde. Det kan t.ex. vara obligatorisk handledning på arbetsplatsen eller handledning inom en utbildning. Efter många år som handledare i olika sammanhang har Pia erfarenhet av handledningar som är kreativa och meningsfulla och av handledningar där vi fastnat i negativa processer.

I seminariet presenteras några olika utgångspunkter för förståelse av processer i handledning under rubriken Handledning – ett område mellan psykoterapi och utbildning.

Maj-Britt Nilsson – leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, författare. Maj-Britt kommer tala om Det osynliga traumat. Om läkande samtal. Föreläsningen handlar om läkande erfarenheter utifrån mötet med människor vars existentiella ensamhet och isolering bottnar i djupa och tidiga känslomässiga bristtillstånd, desorienterad anknytning. De kan inte kommunicera sina trauman verbalt utan snarare ”kommunicerar trauma” ordlöst. Ord får kontakt med språk endast genom ickeverbal kommunikation i en trygg och kärleksfull relation. Läkningsprocessen åskådliggörs genom praktiska exempel.

Vi har dessutom nöjet att presentera en internationell talare som håller sitt pass på engelska:

Suzette Boon – PhD, is a clinical psychologist and psychotherapist. She has more than thirty years of experience working in mental health institutions. She is a trainer and supervisor for the Dutch Society for Family Therapy and the Dutch Society for Hypnosis. Since the late eighties, she has specialized in the diagnosis and treatment of complex dissociative disorders. She has worked as a researcher at the Free University of Amsterdam (Psychiatric Department). She translated and validated the Dutch version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D) and received a PhD for her thesis “Multiple Personality Disorder in the Netherlands” in 1993. She has published several books, book chapters and many articles on both the diagnosis and treatment of dissociative disorders. On PsykoterapiMässan Suzette will talk about: An overview of phase-oriented treatment for patients with complex trauma-related disorders

Verkar det här spännande? Bra! För det kommer mera… Agendan uppdateras löpande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *