13 september, 2016 Webmaster

Patrick Luyten till Psykoterapimässan 2016!

Vi välkomnar Prof. Dr. Patrick Luyten, Faculty of Psychology & Educational Sciences, University of Leuven, Belgium & Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, UK till Psykoterapimässan 2016!

Patrick håller i passet Extending the mentalizing approach to so-called “difficult” patients with persistent somatic complaints 09:30 – 10:30 tisdagen den 15 november.

Patienter med ihållande somatiska besvär anses ofta vara ”svårbehandlade” patienter. Denna workshop syftar till att introducera en mentaliseringsbaserad strategi för att öka förståelse och lyckas med behandling av dessa patienter. Vi börjar med förståelsen för dessa patienter med sådana besvär som är rotade i anknytnings- och mentaliseringsmetoder. Detta följs sedan av en introduktion till dynamisk interpersonell terapi (DIT), en integrerad mentaliserad psykologisk behandling som nyligen har anpassats för patienter med ihållande somatiska besvär. Grundläggande principer, åtgärder och faser i DIT kommer att beskrivas med hjälp av rollspel. Fokus kommer att ligga på deltagarnas egna kliniska fall, så att deltagarna uppmanas att ta med sig egna kliniskt material i verkstaden.

Missa inte att ta del av en av Patricks avhandlingar nedan, skriven tillsammans med bland andra den engelske psykoanalytikern Peter Fonagy, som anses vara mentaliseringsteorins viktigaste namn.

Contemporary psychodynamic approach.pdf