27 juni, 2018 Webmaster

PsykoterapiMässan 2018 – Talarintervju – Inga Dennhag

inga_denhagInga Dennhag är filosofie doktor, psykolog och psykoterapeut, arbetar kliniskt på BUP i Umeå och undervisar och forskar på BUP Klinisk vetenskap. Inga kommer till PsykoterapiMässan för att ge konkreta förslag på hur makt kan utjämnas i terapisamtalet.

Vi passade på att ställa några frågor inför hennes medverkan och pratade bland annat om hur makt kan förekomma inom psykoterapin och vad hon ser som en stor utmaning idag.

På vilket sätt förekommer makt inom psykoterapin?
Vi har olika kultursfärer med oss in i terapirummet. Vi har alla våra erfarenheter och bakgrunder. Klienter – utsatta och i kris, men i viss mån med egenmakt. Terapeuter – hög grad av formell (rätt att ta beslut, föra klientens talan på behandlingskonferenser mm) och informell makt (kläder, smycken, sätt att föra oss på) Normer i terapirummet – Tex om avvikande genusbeteenden; bredbent manliga könsuttryck hos en kvinna kan väcka avsky och kan leda till att man som terapeut inte förstärker kvinna på samma sätt som en annan kvinna. Den strukturella makten utspelar sig genom just normer – normer om uppdelning och hierarkisering i tex sexualitet, ålder, funktionshinder osv. Osynliggörandet av funktionshindrande – normer om könsneutralitet/få intressen osv – att inte fråga vidare – att inte vara nyfiken – en tystnadskultur

Hur gör man för att utjämna makten?
Bli mer medveten och lära sig mer om diskriminering och makt, läsa och öva, använda sig av tekniker för validering, samtalstekniker, göra lika för alla klienter.

I bedömningsfasen – vara noggrann att använda halvstrukturerade metoder istället för att bara intervjua. Använd både formulär och intervju osv.

Vad ser du som den största utmaningen för psykoterapeuter idag?
Tid att vara humanistiska och noggranna. I ett tidseffektivt samhälle är det svårt att hinna tänka efter och vara jämlik, snabbhet kan ge utrymme för mer fördomar och slarv.

Om vi ska vara tidseffektiva – behöver vi se till att använda både samtal och datateknik som är utformade för att passa olika grupper av individer

Varför tycker du att man ska besöka Psykoterapi Mässan i höst?
För att förnya sig och bli inspirerad till att lära sig mer om makt, efter #MeToo rörelsen så blev alla varse om vikten av att tänka på genus, det angår oss alla, både kvinnor och män. Det är lika viktigt med ålder, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, tro, klass och kroppsstorlek etc.