4 juli, 2018 Webmaster

PsykoterapiMässan 2018 – Anna Norlén

anna_norlenAnna Norlén är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former. Nu är Anna verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

På PsykoterapiMässan kommer hon och föreläser om hur lek kan användas som en väg till förändring och vara ett verktyg i kommunikation och betydelse för utveckling av psykisk hälsa och välbefinnande.

Vi ställde några frågor till Anna inför hennes medverkan!

Vad ser du som den största utmaningen för psykoterapeuter idag?
Att förhålla sig på ett sansat och praktiskt tillämpbart sätt i diskussionen om evidens för olika behandlingsmodeller.

Kan du ge ett praktiskt exempel på hur lek kan användas som en väg till förändring och vara ett verktyg i kommunikation?
Man kan använda material som olika leksaker, bilder och ritmaterial som ett sätt att stödja och stimulera kommunikation, t ex om hur man känner sig eller vad man vill förändra. Det är ett sätt att på ett kreativt och lekfullt sätt stödja kommunikation som passar i princip alla åldrar. Inte bara barn och unga. Jag möter många föräldrar som också kan behöva den typen av stöd för att på ett nyanserat sätt uttrycka ”Hur blir det här för mig, hur tänker jag, hur känner jag? ” Särskilt användbart är det om det gäller sånt som man inte har pratat om förut eller sånt som är väldigt svårt. Då kan det vara krångligt att hitta bra ord men man kanske kan börja med att visa. Det blir som en utgångspunkt för att prata vidare.

Varför tycker du att man ska besöka PsykoterapiMässan i höst?
Jag tycker att det är ett bra tillfälle att få en överblick över strömmingar i branschen och tillgång till ny kunskap och inspiration.

Vad tror du vi kommer tycka är särskilt intressant att få höra under ditt framförande?
Jag hoppas att det bidrar till en ny syn på och kanske uppgradering av vad lek och lekfullhet kan betyda för människor i olika åldrar och i en behandling.

Annas föreläsningspass på PsykoterapiMässan; 3B – Lek och psykisk hälsa – hänger det ihop?