1 augusti, 2018 Webmaster

PsykoterapiMässan 2018 – Matilda Wurm

matilda_wurmMatilda Wurm tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och doktorerade på Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 2018. Hon är en av redaktörerna av boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande.

Personer som avviker från majoritetsnormen upplever minoritetsstress som kan leda till högre förekomst av ohälsa. Med tanke på detta samt generella terapeutfärdigheter, etiska riktlinjer och lagar borde HBTQ+ – kompetens vara en självklarhet. Samtidigt finns det risker med att lära ut ytlig kunskap. Hur kan vi säkerställa att minoritetsstress, exempelvis i form av mikroaggressioner, inte förekommer i terapirummet? Om detta kommer Matildas föreläsning handla om.

Vi passade på att ställde några snabba frågor till Matilda inför hennes medverkan på PsykoterapiMässan.

Vad är det viktigaste att tänka på i terapirummet när man möter personer som avviker från majoritetsnormen?
Det viktigaste är att kunna sätta sina egna erfarenheter och förväntningar lite åt sidan och se vad personen framför en verkligen har för behov.

Vad är det vanligaste felet man gör?
Att man utgår mycket från sig själv eller ”normklienten” och tänker att patienten behöver det man själv skulle vilja ha. Det har att göra med att vi ofta har svårt att skilja mellan gruppnivå och individnivå.

Vad ser du som den största utmaningen för psykoterapeuter idag?
Det tror jag är samma sak, vi behöver kunna ta oss utanför våra egna bekväma ramar.  Bara för att jag inte kan föreställa mig någonting betyder inte det att det är fel för klienten.

Varför tycker du att man ska besöka PsykoterapiMässan i höst?
Främst bredden! Många olika arbetssätt och synpunkter lyfts fram som jag som individ kanske inte har så mycket tid att fördjupa mig i annars.

Vad tror du vi kommer tycka är särskilt intressant att få höra under ditt framförande på PsykoterapiMässan 2018?
Om jag inte kan gå utanför mina egna erfarenheter så blir det lätt att jag behandlar alla lika enligt en mall. Då riskerar vi att missa information som är viktig att ha för att få ett bra utfall och vi lägger mycket ansvar på klienten. I värsta fall kommer klienten inte tillbaka. Jag tror jag kan ge handfasta tips som gör det lättare att undvika typiska fallgropar i framtiden.

Matildas pass på PsykoterapiMässan: 8D – HBTQ+ – kompetens i terapirummet: En självklarhet med fallgropar