15 december, 2023 Webmaster

Klara talare för PsykoterapiMässan 2024

Programarbetet pågår för fullt och talarlistan börjar fyllas på. Vi kan redan nu stolt presentera följande som talare på PsykoterapiMässan 2024;

Marta Cullberg Weston, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i Klinisk Psykologi, psykoterapeut, lärare och handledare i Visualiserande Psykoterapi. VPT/S, författare.

Anna Gerge, fil.dr, leg. psykoterapeut, DBR-terapeut, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Insidan Anna Gerge AB.

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare.

Anna Sigrell, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare och lärare i psykoterapi i egen verksamhet samt verksamhetsutvecklare i barn och ungdomspsykiatrin i Region Sörmland.

 

Programmet och talarlistan uppdateras löpande med start i början på nästa år, håll er uppdaterade här.