4 juli, 2024 Webmaster

Poul Perris gästar PsykoterapiMässan

– Intervju inför hans medverkan

 

Varmt välkommen till PsykoterapiMässan säger vi till Poul Perris. Poul är leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare samt rektor på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. På mässan i höst kommer han föreläsa om Schemafokuserad KBT för Primärvården.

Vi tog en pratstund med Poul inför hans medverkan, om hans bakgrund, vad han brinner lite extra för och vad vi kan förvänta oss av hans föreläsning.

 

Berätta om din bakgrund och hur du kom att verka inom psykoterapin

Jag växte upp utanför Umeå i en familj där psykoterapi var ett återkommande tema. Gruppen runt mina föräldrar introducerade kognitiv terapi till Sverige i början av 1980-talet i samband med nedläggningen av mentalsjukhusen. Även om mina intressen då var på annat håll så deltog ofta vi barn i samtalen runt matbordet. Jag utbildade mig till läkare, men visste ganska snart att min huvudsakliga nyfikenhet låg inom psykoterapin och åkte över till New York för att utbildade mig i schematerapi hos Jeffrey Young. Därefter kompletterade jag med en svensk legitimation i psykoterapi. 2005 tog jag över som rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, (CBTI), den högskola som mina föräldrar startade 1988.   

 

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?

Att verka för vetenskapligt psykoterapeutisk behandling som inte faller på eget grepp. Vi behöver lyfta det individanpassade och transdiagnostiska perspektivet.  KBT, som jag själv är med och företräder, riskerar att bli alltmer urvattnat. På många håll inom första linjen säger man sig erbjuda evidensbaserad vård och lyfter fram KBT, samtidigt som insatserna ofta begränsas till 3-5 samtal. Det är nära falsk marknadsföring. Evidensbasen för de flesta KBT ansatser vid vanliga problem som till exempel panikångest och depression utgår från studier där behandlingarna ligger på runt 12-15 sessioner. Därtill uppvisar en stor grupp patienter i första linjen samsjuklighet där vi ofta saknar studier.

 

Vad gör du gärna när du inte arbetar?

Umgås med familjen, läser gärna religion och idéhistoria. Mina barn är i tjugoårsåldern och att vara med dem är utvecklande. Började spela golf under pandemin och kämpar alltjämt för par.

 

Varför bör man inte missa din föreläsning på PsykoterapiMässan? Vad får man med sig, i termer av kunskap, verktyg?

Jobbar man inom första linjen och träffar patienter där problem ofta uppstår inom terapirelationen, eller inte är motiverade till att engagera sig i den förändring som krävs så kan föreläsningen vara intressant.

Schemafokuserad KBT är en transdiagnostisk ansats där den kognitiva teorin och inlärningspsykologin integreras i en utvecklingspsykologisk teori utifrån våra grundläggande känslomässiga behov. Ansatsen främjar att kunna se och förstå vilka faktorer som bidrar till och vidmakthåller patientens aktuella lidanden och problem, vilket öppnar upp för riktade interventioner för hållbar förändring. Interventionerna utgår från 4 principiella nivåer: kognitiva, beteendefokuserade, upplevelsebaserade (affektiva) och relationella. Förhoppningsvis får deltagaren med sig en nyfiken och empatisk blick på människan.  

 

Med lite tur finns det tid att läsa en god bok eller lyssna på en spännande podd eller liknande i sommar.  Vad läser du just nu som du kan rekommendera?

Läser om Röde Orm av Frans G. Bengtsson.

 

Ta del av Poul Perris föreläsning Schemafokuserad KBT för Primårvården under tisdagen på pass 5C och med ett fördjupningspass inom ämnet på 6C.