ANMÄLAN

Anmälan för psykoterapimässan

Läs mer om vår hantering av personuppgifter på: Privacy Policy

Prisinformation (priserna är exkl.moms)

Medlem i Akademikerförbundet SSR betalar 2695 kr exklusive moms.

Icke medlem betalar 3195 kr exklusive moms.