PsykoterapiStiftelsenPsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psykisk hälsa genom psykoterapi – bildades 2003 av Riksföreningen PsykoterapiCentrum. Stiftelsen är sedan hösten 2011 helt fristående. Stiftelsen ska stödja ökad tillgång till kunskap och forskning om, samt utveckling av psykoterapi. Stiftelsen fullgör sitt uppdrag genom att i olika sammanhang informera om psykoterapi, stödja initiativ inom psykoterapeutisk verksamhet, delta i Samrådsforum för psykoterapi, dela ut resestipendier och inte minst, sedan 2004, ha övertagit arrangörskapet av PsykoterapiMässan från Psykoterapiinstitutet.
www.psykoterapistiftelsen.se

Akademikerförbundet SSRAkademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker inom socialt arbete och psykoterapi. Våra kärnfrågor rör akademisk utbildning, forskning, profession, arbetsmarknad och anställningsvillkor. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i frågor som rör medlemmarna. Vi finns på hela arbetsmarknaden och är inte bundna till någon speciell sektor eller arbetsgivare – därför kan vi ge dig trygghet och stöd genom hela arbetslivet. Vi arbetar för att stärka din anställning och dina möjligheter till karriär och professionell yrkesutövning. Vi har också en särskild yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter. Välkommen som medlem!
www.akademssr.se

Informa IBC SwedenInforma IBC Sweden tillhör Informa Plc. Informa är världens största börsnoterade organisatör av mässor, event, konferenser och kurser och tillhandahåller mötesplatser och möjligheter för kunskap att delas världen över. Informa har drygt 8000 anställda på 150 kontor i 40 länder. Informa IBC Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen 200 mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kända experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter.
www.informasweden.se