VÄLKOMMEN TILL PSYKOTERAPIMÄSSAN!

Mötesplatsen för det senaste inom kvalificerat psykoterapeutiskt arbete!

Välkommen till årets viktigaste forum för dig och alla som arbetar med eller intresserar sig för psykoterapi. Vi har samlat landets mest framstående experter och praktiker för att ge dig användbara verktyg, nya insikter och värdefulla lärdomar som stärker dig i ditt dagliga arbete.

Under dessa två dagar kan du välja mellan fyra parallella spår och skräddarsy din upplevelse utifrån vad som intresserar dig allra mest. Här får du möjligheten att inspireras av och bredda dina kunskaper inom olika terapeutiska inriktningar, utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och utvecklas i din yrkesroll.

Den psykiska ohälsan breder ut sig och är numera på allas läppar – samhällskriser och oroliga tider har aktualiserat och belyst frågan ännu mer. Hur kan vi ta krafttag för att främja psykiskt välmående och bidra till ett friskare och lyckligare samhälle? På PsykoterapiMässan lyfter vi en rad olika frågor och terapiformer, såsom existentiell beteendeterapi, unified protocol, metakognitiv terapi, anknytningsteori, genusperspektiv på psykologisk behandling, och mycket mer.

Varmt välkommen till PsykoterapiMässan 2022!

Med vänliga hälsningar

Michael Linnell,
Insight Events Sweden
michael.linnell@insightevents.se

#PSYKOTERAPIMASSAN

UTSTÄLLARE 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *