PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

INVIGNING

 

Torsdag den 18 maj kl 9.00–10.15

Invigningsceremoni
Mässledningen
Södra Latins Kammarkör

under ledning av Klara Rylander

Invigningsföreläsning

Den moderna tröttheten – Om modernitet och otillräcklighet

Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Karin har bl.a skrivit:

Det mätbara samhället: Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa (1988)

Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter (1990)

Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siecle (1994)

Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur (1997)

Nostalgia: En känslas historia (2001)

Tecknen: Läkaren och konsten att läsa kroppar (2004)

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se