PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Kliniska mötesplatser

Kliniska mötesplatser

Ett möte mellan några kliniskt verksamma psykoterapeuter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar ger var och en av psykoterapeuterna sin syn på en patients problem.
Vad förenar och hur skiljer sig psykoterapeuternas synsätt?
Åhörarna inbjuds att tillsammans med panelen diskutera problemet.

Torsdag den 18 maj kl 13.30–14.45

127
PsykoterapiStiftelsen
Klinisk mötesplats
Anna Krantz, leg psykolog, psykoanalytiker
Carl Gyllenhammar, leg läkare, leg psykoterapeut, kognitiv psykoterapi
Torborg Klingzell, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, familjeterapeut
Eva Lena Molin, leg psykoterapeut, bild- och symboldrama terapi
Moderator: Mikael Westrell, socionom, leg psykoterapeut

Fredag den 19 maj kl 13.30–14.45

244
PsykoterapiStiftelsen
Klinisk mötesplats
Sara Janowski, leg läkare, psykoanalytiker
Anton Henning, leg psykolog, kognitiv beteendeterapi
Gullvi Sandin, leg psykolog, leg psykoterapeut, par/familjeterapi
Mats Sparrman, leg psykolog, leg psykoterapeut, familj- och nätverksterapi
Moderator: Erik Trygg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut

Lördag den 20 maj kl 11.00–12.15

330
PsykoterapiStiftelsen
Klinisk mötesplats
Lars Bohman, beteendevetare, leg psykoterapeut, psykodynamisk individual/familjeterapi
Maria Farm, leg psykolog, kognitiv beteendeterapi
Solveig Strandberg-Eriksson, leg psykoterapeut, systemisk familjeterapi
Anita Eriksson, leg psykolog, leg psykoterapeut, gruppterapi
Moderator: Margareta Mörner, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut

 

Kliniska mötesplatser öppna för allmänheten mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr/dag inkl moms.

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se