PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

PRAKTISK Information

Så här kommer du till Stockholmsmässan

Pendeltåg från Stockholm C avgår 8-12 ggr/timme och når Älvsjö station efter bara 9 minuter. Med bil kör du enklast E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/Älvsjö.
Det finns 4.000 parkeringsplatser, avgift 25 kr/timme eller
70 kr/dygn. Åker du taxi, har de större taxibolagen fasta priser till Stockholmsmässan från såväl Arlanda, Bromma som City.

Anmälan

Du anmäler dig direkt på internet, www.psykoterapimassan.se
Där bokar du också seminarier (OBS! Rangordna två alternativ med siffrorna 1 och 2), kvällsaktiviteter, SL-kort och hotellrum. Senast den 31 mars 2006 vill vi ha din anmälan som är bindande. Alla nedanstående priser är exklusive moms. Betalning sker mot faktura med momsen specificerad.

  1. Avgiften för ett 3-dagars mässkort är 2 600 kr och berättigar till entré till utställningen och samtliga föreläsningar/seminarier efter förbokning av plats samt på övriga sådana i mån av plats. Dagkort kostar 1 400 kr per dag och berättigar entré till den valda dagens utställning och föreläsningar/seminarier efter förbokning av plats samt på övriga sådana i mån av plats.
  2. Föreläsare, erhåller 50 % rabatt på ovanstående avgifter, max två personer per programpunkt.
    I övrigt enligt punkt 1 ovan.
  3. Föreläsare som enbart deltar på eget seminarium erhåller ett tillträdeskort till utställningen under den egna seminariedagen.
  4. För heltidsstuderande på universitet och högskolor kostar ett 3-dagars mässkort 500 kr och dagkort 250 kr per dag. OBS! Var vänlig bifoga studentintyg/bevis tillsammans med din anmälan. I övrigt enligt punkt 1 ovan.
  5. Utställares kontaktperson samt föranmälda medarbetare som bemannar montern erhåller tillträdeskort till utställningen.

Mässkort 3-dagar = entré till valda dagars föreläsningar/
seminarier samt utställningen och miniseminarier.

Mässkort, dagkort = entré till vald dags föreläsningar/seminarier samt utställningen och miniseminarier.

Tillträdeskort för besökare kostar 100 kr/dag inkl moms och säljs endast på plats. Tillträdeskortet gäller för entré till utställningen, miniseminarier, paneler och de offentliga föreläsningar som markerats med grått fält. Gäller även för tillträde vid invigningen, i mån av plats (först till kvarn).

Lunchlåda

Nyhet på årets mässa är att du kan förbeställa en lunchlåda à 75 kr inkl moms, innehållande pastasallad och dryck. Vilken typ av sallad som serveras respektive dag finns beskrivet på anmälan on-line.
OBS! Lunchlådan kan man inte köpa direkt på plats - den måste förbeställas.
För andra lunchalternativ hänvisar vi till Stockholmsmässans egna restauranger eller andra lunchalternativ i området.

Öppettider

Torsdag den 18/5 08.00 – 18.30. Utställningen öppnar 08.30
Fredag den 19/5   08.30 – 18.30
Lördag den 20/5   08.30 – 17.00

Hotellbokning

De förbokade hotellen (förutom Hotel Älvsjö som ligger vid Stockholmsmässan) är centralt belägna inom gångavstånd från centralstationen, flygbussterminalen och pendeltågen. Rum bokas i den ordning beställningarna kommer StoCon tillhanda. För att vi skall kunna tillgodose önskemål, bör du boka ditt rum i god tid och senast den 13 april, 2006. Logikostnaden betalas direkt till hotellet. Önskar du bli fakturerad för ditt hotellrum måste du skriftligen informera hotellet tidigast två veckor före ankomst. För att undvika kostnader i samband med avbeställning av hotellrum bör detta ske skriftligen dock senast den 8 maj 2006. Därefter förbehåller sig StoCon rätten att fakturera för avbeställda nätter.

SL-kort

Du har möjlighet att köpa SL-kort till ett mycket förmånligt pris. SL-kort gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och pendeltåg (ej flygbussar) i Stockholmsregionen under hela eller delar av mässans dagar. Beställ SL-kort på anmälningsblanketten. SL-kortet skickas till dig tillsammans med övriga biljetter. Pris för 24-timmars kort är 45 kr och för 48-timmar, 90 kr, priserna är inklusive 6 % moms.

Bekräftelse

Stockholm Convention Bureau (StoCon), skickar en skriftlig bekräftelse på ditt deltagande och eventuell hotellbokning i god tid före mässan. Ditt mässkort, seminariebiljetter etc inkluderas i försändelsen och skickas till den adress du uppger på anmälningsblanketten.

Avbokning

Vid avbokning som görs fram t o m den 15 april debiteras en expeditionsavgift på 25 % på deltagaravgiften. Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift motsvarande hela deltagaravgiften.

Försäkring

Deltagaravgiften inkluderar inte någon försäkring. Varken organisationskommittén eller Stockholm Convention Bureau kan hållas ansvariga för skador under eller som ett resultat av mässan.

Behandling av personuppgifter

Mässdeltagarnas personuppgifter enligt PUL-lagen (som lämnas via anmälningsblanketten) kommer att behövas även efter mässans genomförande för redovisning av vad som framkommit under mässan. Det gäller bl a för statistiska ändamål och för utskick av information om framtida nya mässor inom ämnesområdet. Om du inte vill att dina personuppgifter ska publiceras kan du meddela detta till StoCon i samband med anmälan eller senare.

Information om anmälan, betalning och hotellbokning

Stockholm Convention Bureau (StoCon)
Box 6911, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-546 515 00 eller telefax: 08-546 515 99
e-post: confirmation@stocon.se.

Information om Mässan

Mässledningen, PsykoterapiStiftelsen
Ulla Grebo, ulla.grebo@psykoterapimassan.se.
Margareta Mörner, margareta.morner@pyskoterapimassan.se.
Mikael Westrell, mikael.westrell@psykoterapimassan.se.

 

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se