PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Panelprogram

Paneler

Torsdag den 18 maj kl 13.30–15.00

128
PsykoterapiStiftelsen

Panel: Behöver rehabiliteringen rehabiliteras?

I den offentliga debatten konstateras att endast 20 procent av de individer som behöver rehabiliteringsåtgärder får det, att mer än 8 000 kvinnor under 40 år har förtidspensionerats det senaste året och att rehabiliteringsåtgärder inte ger effekt pga att de sätts in för sent. Psykisk ohälsa är oftast den bakomliggande orsaken. Trots detta erbjuds inte psykoterapeutisk/psykologisk hjälp. Systemfel? Politisk dragkamp? I panelen kommer rehabiliteringsfrågan diskuteras ur ett mångfacetterat perspektiv.

Medverkande:
Alf Bergroth, professor i rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet
Aleksander Perski, docent, chef för Stressmottagningen, Karolinska Sjukhuset, m fl
Erik Ullenhag, vårdpolitisk talesman (fp), m fl
Moderator: Sigmund Soback, överläkare, Psykoterapiinstitutet

Fredag den 19 maj kl 13.30–15.00

245
PsykoterapiStiftelsen

Panel: Primärvårdspatienters behov av psykologisk kompetens en självklarhet – vad bromsar utvecklingen?

En mycket stor procent av personer som söker primärvården lider av psykiska besvär. Vilken hjälp som erbjuds beror på var i landet man bor. På flera ställen finns goda exempel, men flertalet vårdcentraler saknar fortfarande psykologisk/psykoterapeutisk kompetens. I panelen kommer representanter från berörda verksamheter i Göteborg presentera hur de löst frågan åtföljt av en diskussion med övriga paneldeltagare samt med åhörarna om hur utvecklingen kan underlättas och påskyndas.

Medverkande:
Kerstin Brunnström, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 5, Göteborg Centrum-Väster,(s)
Charlotte Barouma, specialist i allmänmedicin, privatläkare Göteborg
Maj-Len Eklund, leg psykoterapeut, Din Vårdcentral i Bagarmossen AB, Stockholm
Ove Eriksson, överläkare, Skärholmens Psykiatriska mottagning, Stockholm
Birgitta Sevefjord, sjukvårdslandstingsråd SLL (v)
Johnny Söderlund, samverkansfrågor, Försäkringskassan Göteborg
Lena Weirén, leg psykolog, Svalebo vårdcentral och verksamhetsansvarig Hälsopsykologerna ,
PTJ AB, Göteborg
Moderator: Ej klart

Fredag den 19 maj kl 13.30–15.00

246
PsykoterapiStiftelsen

Panel: Splittring eller samling?

Tankar om integration mellan olika terapiinriktningar
Inom psykoterapi och psykoterapiforskning pågår en hel del revirstrider där olika uppfattningar står mot varandra i vissa frågor. Men det har också lanserats både teoretiska och praktiska idéer om hur olika skolor, modeller och tekniker kan integreras på sätt som kan komma patienter till nytta. Under det här samtalet kommer olika sådana tankar att redovisas och diskuteras.

Medverkande:
Gerhard Andersson, professor
Rolf Holmqvist, professor
Lars-Gunnar Lundh, professor
Rolf Sandell, professor em, m fl
Moderator: Ej klart

Lördag den 20 maj
PsykoterapiStiftelsen

Första pris i tävlingen om den psykopolitiska guldplaketten!

Till våra stora glädje har det kommit in ett antal förslag och prisutdelning och presentation av det vinnande förslaget kommer ske under lördagen i utställningshallen.

 

Paneler öppna för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr/dag inkl moms.

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se