Arrangörer och samverkansparter

PsykoterapiMässan 2012 arrangeras av PsykoterapiStiftelsen i samarbete med Akademiker-förbundet SSR och Sveriges Psykologförbund.

  • Sigmund Soback, Ordförande, PsykoterapiStiftelsen
  • Anders Wächter, Eva Wikman, Inger Larsson, Mässledningen, PsykoterapiMässan 2012
  • Mässgrupp: Amparo Cárdenas, Anna Rönnerfalk, Birgit Hallerfors, Eva Norrby, Gertrud Sjövall, Johan Swahn, Kerstin Alm Åström, Kurt-Roland Berg, Margareta Mörner, Sofia Berglind, Sonja Härdelin.

                                  

Psykoterapistiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi. Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är psykoterapi en mycket effektiv behandling, som bör användas i större utsträckning än idag. Därför måste kunskaper om psykoterapi öka inom vård, habilitering, rehabilitering och andra områden där psykoterapi kan förbättra hälsa och livskvalitet. Kunskapen om psykoterapi behöver också öka hos allmänheten, politiker, administrativa chefer och handläggare, personal inom vård och omsorg, skola, företagshälsovård och övriga som kommer i kontakt med psykiskt lidande.

Psykoterapi måste ges ökade möjligheter till utveckling genom stöd till psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprogram, utbyte av kunskaper mellan psykoterapeuter med olika inriktningar och tvärvetenskapligt kunskapsutbyte. Inom ramen för detta ändamål ska stiftelsen

  • hålla informationsmöten, konferenser och regelbundet arrangera större arrangemang som till exempel PsykoterapiMässan
  • stödja och informera om forskning och utveckling inom psykoterapiområdet
  • bidra till utformandet och spridningen av informationsmaterial om psykoterapi
  • samarbeta med för stiftelsens ändamål lämpliga organisationer Stöd stiftelsens viktiga arbete för psykoterapin
  • för dem som behöver få tillgång till psykoterapi
  • för att öka kunskapen om psykoterapi
  • för forskning och utvecklingsarbete inom psykoterapi

Pg 90 04 16 - 9

www.psykoterapistiftelsen.se

PsykoterapiStiftelsens Resestipendium

Psykoterapistiftelsen har utlyst ett resestipendium för att möjliggöra för aktiva psykoterapeuter, psykoterapistuderande och psykoterapiforskare att vidga sina vyer. Stipendiesumman är maximalt 10 000 kr. Stipendiaten presenterar erfarenheter och intryck från resan vid en föreläsning på PsykoterapiMässan.

 

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-03-19  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj