PsykoterapiMässan torsdag 10 maj 2012

Se utförligare program i Mässkatalogen!

Generell branschnivå, gb
Ger grundläggande orientering i det aktuella ämnet. Vänder sig till psykoterapeuter, psykologer, läkare, studenter samt andra inom branschen med grundläggande kunskaper kring psykoterapi, behandling och psykologi.

Fördjupad branschnivå, fb
Främst riktad till yrkesverksamma inom branschen samt andra personer med särskilda förkunskaper i det aktuella ämnet. Utgår från att publiken är väl bekant med problemområdet, den aktuella tekniken etc.

Generell och fördjupad branschnivå, gfb
Vänder sig i lika hög utsträckning till branschfolk i allmänhet som till personer med särskilda förkunskaper inom det aktuella ämnet. Ger både grundläggande orientering och fördjupad kunskap.

Gästföreläsare: Louis Castonguay 13:30–15:15

100 gfb (K1)
Pathways of connections between research and practice in psychotherapy.

Programpass 1, 13:45–15:00

101 gfb
Bristande sexuellt intresse/lust hos kvinnor; Nyfikenhet, frimodighet och frigörelse
Eddie Sandström

102 gfb
Det kroppen berättar - en meningsskapande process. En fallstudie och magisteruppsats
Lotta Ring

103 fb
Utveckling av en mentaliseringsbaserad korttidspsykoterapi för barn
Jan-Olov Karlsson

104 gb
Existentiell psykoterapi – vad hur varför?
Jan Aronsson

106 fb
Människor med dubbla diagnoser - Hopplösa patienter eller hopplös vård
Eva Rosenlund

108 gb
Psykodrama, mångsidigt användbart instrument i terapeutiska, pedagogiska och organisatoriska sammanhang
Lars Tauvon

110 gfb
Empirisk evidens för Symboldramas effektivitet i psykoterapi
Anne H Berman

111 gb
Coachande Psykologer
Per-Olof Eriksson

112 gfb
Projektionens förbannelse
Andreas Murray

113 gfb
KBT-gruppbehandling för kvinnor med ptsd-symtom och självdestruktiva beteenden
Heléne Karlsson Eklundh

114 gb
Det existentiella samtalet - några kännetecken
Gunnar Nilsson

115 gfb
Det slutna rummets mysterium. Om psykodynamisk psykoterapi
Karin Eckerstein

116 gb
Metakognitiv terapi (MCT)
Ola Brar

117 fb
Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd
Sven Bölte

Programpass 2, 15:30–16:45

120 gfb
I backspegeln: Utvärdering av dynamisk korttidsterapi
Rose-Marie Bresäter

121 gfb
Theraplay samspelsbehandling; fokus på förälderns egen anknytningserfarenhet och
förmåga till "insightfulness"
Britta Sundberg

122 gfb
Varför talar man inte om det? Att möta män utsatta för sexuella övergrepp
Inger Björklund

123 gfb
Existens och rehabilitering. Vad är ett hållbart liv - och hur uppnår man det?
Dan Stiwne

124 gb
Inannas bröllop - sinnlighet och ömsesidighet i sexualiteten. Uttryckandekonst workshop (del 1. Obs! Fortsätter som 143 utan paus)
Nadja Gruberg

126 gb
Klienters upplevelse av vad som varit verksamt i det terapeutiska samtalet
Kristina Fredriksson

127 gfb
Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) på en Mottagning för Unga
Marianne Borgengren

128 gb
ACT –Ett nytt perspektiv på ångest?
Tomas Tegethoff

129 fb
EMDR-terapeutisk behandling vid ångest och depressiva tillstånd
Gunvor Ingemansson

130 gfb
Kognitiv medicin
Anders Wallin

132 gb
Vad i vår kommunikation är det som ger effekt?
Adam Löfving

133 gfb
Kreativt gestaltande gruppbehandling för specialistpsykiatrins patienter - workshop
Therese Göransson

134 gfb
Psykoterapi för unga personer med psykos- och missbruksproblematik
Jonas Stålheim

135 fb
Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Teori och verklighet
Siv Boalt Boëthius

136 gfb
Psykologisk behandling av ADHD – från manual till verklighet
Daniel Finn Wallhed

137 fb
EMDR
Kerstin Bergh Johannesson

138 gfb
Alliansens betydelse i KBT
Anna Kåver

Programpass 3, 17:15–18:30

140
gfb
Psykodynamisk sexologi; sensualitetsövningar med affektfokus
Eddie Sandström

142 fb
Bron och brobygget som motiv och metafor i terapiarbetet
Majlis Lundström

143 gb
Inannas bröllop - sinnlighet och ömsesidighet i sexualiteten. Uttryckandekonst workshop (del 2. Obs! Fortsätter direkt efter 124.)
Nadja Gruberg

145 gfb
Vad finns i svarta lådan? Studier av terapiprocesser för att förstå ett visst utfall
Fredrik Odhammar

146 gfb
Kliniska erfarenheter av schematerapi i grupp
Ingrid Wiklund Landin

147 gfb
Att bli eller vara en psykoterapeut – om professionell utveckling under påbyggnadsutbildning och första åren efter
Jan Carlsson

149 gfb
Psykoterapi, en utflykt i metaforernas landskap
Gudrun Olsson

150 gfb
Gruppsykoterapi - en outnyttjad potential
Christer Sandahl

151 gfb
Psychotherapy in an omnipotent society
Giorgio Tricarico

152 fb
Alliansen mellan klient-terapeut och handledare
Helene Ybrandt

153 fb
Vem vill leva som en U-båt?
Kitta Söderlind-Ridell

154 gfb
Imago relationsterapi och relationell psykoterapi
Suzanne Gieser

155 gb
Samtalsgrupper med existentiella teman för patienter i psykiatrisk öppenvård
Erika Hilli

156 gfb
När motivation är målet
Carl-Åke Farbring

 

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-05-08  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj