Stort tack till alla som deltog vid
PsykoterapiMässan 10–12 maj 2012

Den 10 maj inleddes PsykoterapiMässan 2012 med en rivstart i form av en paneldiskussion om tillgänglighet av psykoterapi.

Mässan kunde även 2012 presentera en rad intressanta föreläsningar av kollegor från stora delar av landet. Föreläsningarna introducerade en stor spännvidd av ämnen som bidrog till vidgade vyer hos besökarna. Gästföreläsare var Russ Harris från Australien, Louis Castonguay, Kristin Osborn och Scott D Miller från USA. En film visades med nestorn Otto Kernberg, USA, som konsulteras av tre psykoterapeuter med varsin inriktning.

Ett särskilt program för allmänheten erbjöds under lördagen då bl.a Russ Harris föreläste om sin bok ACT With Love/Kärlekens ACT. En riktad satsning mot studenter gjordes delvis med hjälp av en blogg som drevs av två PTP-psykologer.

Bilder från mässan

Här hittar du en bildkavalkad från mässan!

Skrivet och sagt om psykoterapi och PsykoterapiMässan 2012

Utvärdering i korthet

PsykoterapiMässan 2012 besöktes av ca 1 200 personer (800/dag).

Av de drygt 200 utvärderingar som kommit in framgår att många var nöjda med arrangemanget och med att det var spännande föreläsningar och intressanta gästföreläsare, men att man upplevde lokalerna för stora, att det var för få besökare och att man var missnöjd med att en del föreläsningar fick ställas in.

De flesta uttrycker intresse av att besöka en framtida mässa.

Mässledningen tackar härmed för alla värdefulla synpunkter och idéer som framkommit.

Tack för oss!

Arbetet med 2012 års PsykoterapiMässa är nu avslutat och vi som arbetat med mässan tackar för oss. Planering inför nästa har påbörjats och frågor, synpunkter och idéer kan lämnas på info@psykoterapimassan.se.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

   

 

 

 

Uppdaterad 2012-11-06  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj