PsykoterapiMässan lördag 12 maj 2012

Se utförligare program i Mässkatalogen!

Generell branschnivå, gb
Ger grundläggande orientering i det aktuella ämnet. Vänder sig till psykoterapeuter, psykologer, läkare, studenter samt andra inom branschen med grundläggande kunskaper kring psykoterapi, behandling och psykologi.

Fördjupad branschnivå, fb
Främst riktad till yrkesverksamma inom branschen samt andra personer med särskilda förkunskaper i det aktuella ämnet. Utgår från att publiken är väl bekant med problemområdet, den aktuella tekniken etc.

Generell och fördjupad branschnivå, gfb
Vänder sig i lika hög utsträckning till branschfolk i allmänhet som till personer med särskilda förkunskaper inom det aktuella ämnet. Ger både grundläggande orientering och fördjupad kunskap.

Programpass 1, 09:00–10:15

300 gb
Introduktion till musikterapi
Katarina Lindblad

301 gb
Vad är Symboldrama? Tillfälle att pröva på!
Sigbritt Nordlund

302 gb
Gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor på Ersta fristad
Helena Dahlström

303 gb
Svartsjuka och existentiell terapi
Bo Blåvarg

304 gb
Att sörja tillsammans
Satu Hirsch

305 gb
The Red Book, CG Jung, The Book of Symbols, ARAS, När själen vill uppleva något kastar hon ut en bild och bjuder oss stiga in i den
Gunilla Midbøe

306 gfb
Psykoterapeutiska skolbildningars dialektik och spänningsfält: från evidensbaserade till integrativa metoder
Peter Skaldeman

307 gfb
Om drömlivets betydelse
Arne Jemstedt

308 gfb
Varför hatar män kvinnor som älskar dem?
Eva Rusz

310 gb
Viksjö Gårds modell för integrationsarbete med ensamkommande flyktingungdomar
Maria Kruse

311 gfb
Genusperspektiv inom individuell terapi och parterapi enligt Imago Relationsterapi
Hannah Engel

312 gb
Psykisk hälsovård för mänskliga och ekonomiska vinster!
Lars Ahlin

313 gfb
Psykologisk behandling vid depression
Gerhard Andersson

314 gfb
Socionomen och psykoterapi
Pia Litzell Berg

315 gfb
Att vara man idag – villkor och utmaningar (del 1)
Gunnar Karlsson

Gästföreläsare: Kristin Osborn 10:45–12:30

320 gfb
Treating the Difficult Patient by using Affect Phobia Therapy to focus on selfcompassion and other adaptive feelings to resolve self-attacking behaviors
Kristin Osborn

Programpass 2, 10:45–12:00

321 gfb
Seminarium: Grupputveckling och psykoterapigruppers utveckling
Anders Hempel

323 gfb
Att arbeta med det ofattbara, Norge, Utøya, sommaren 2011
Renate Grønvold Bugge

325 gfb
Skammens väg till kärlek
Else-Britt Kjellqvist

326 gfb
Psykoterapeutiska och existentiella reflektioner kring några unga vuxnas bärande livsvärld bortom berättelsen
Bengt Sundberg

327 gfb
Workshop: Mindfulness i psykoterapi – Detachment eller Attachment?
Teresa Allzén

328 gfb
En kvinnas kamp med det onämnbara – från barn till vuxen
Ullabritt Bodlund

329 gfb
Ny metod: Livsförändringsterapi LiFT – en väg till större personlig mognad och självomhänder-tagande
Eugenia Rozenberg

330 gfb
Att Leva istället för att överleva i våra nära relationer
Eva Berlander

331 gfb
Våld i familjen, kartläggning och behandling inom BUP
Ole Hultmann

332 gfb
Konstnärliga rum – att arbeta genom konst och skapande i psykoterapi och handledning
Margareta Wärja

333 gfb
Individualiserad Autismrelaterad Terapi – IAT
Sylvia Mellfeldt Milchert

334 gfb
Om skillnader och likheter mellan psykoterapeutiska skolor med avseende på det kliniska arbetet
Per Magnus Johansson

335 gfb
Att vara man idag – utmaningar och villkor (del 2)
Gunnar Karlsson

Gästföreläsare: Scott D Miller 13:15–15:00

340 gfb
What Works and Partnering with Clients
Scott D Miller

Programpass 3, 13:30–14:45

341 fb
Depression, ångest och psykologiska försvar vid självmordsnärhet: två empiriska under-sökningar
David Titelman

342 gb
Berörd, bekräftad och berikad av musik. Musikterapi i klinisk verksamhet
Barbro Netin-Olofsson

343 gfb
Tankar som håller? Härbärgerande genom terapeutens reflekterande i arbete med utvecklings-störda
Annelie Dahlin

344 gfb
Finns det hjälp att få för män med borderline? Ett pilotprojekt med DBT för män presenteras
Peter Dehlbom

345 gfb
Betydelsen för den äldre människan med psykisk ohälsa att få möjlighet att prata med andra i liknande livssituation
Pia Litzell Berg

347 gfb
Det yttersta sveket: konsekvenser för barnet ur ett anknytningsperspektiv
Anna Sylvén Björnör

348 fb
Den Elliptiska Dialogen. I Gränslandet mellan Jungs Analytiska Psykologi och Batesons Systemteori
Gunilla Midbøe

349 gfb
Suicidprevention på Internet
Carl von Essen

350 gfb
Hypnos när allt annat är prövat (del 1)
Michael Rundblad

353 gfb
Att närma sig ett litet barn – om att utvecklas till en relationell psykoterapeut
Anna Christina Sundgren

354 gfb
Tre perspektiv på psykisk sjukdom
Claudia Fahlke

Programpass 4, 15:15–16:30

360 gb
Psykodrama och Mentalisering
Eva-Karin Ström

362 gfb
Självdestruktivitet, självhat och riskbeteenden hos unga kvinnor sett ur ett anknytnings-perspektiv
Ingrid Skinner

363 gb
Första hjälpen till psykisk hälsa; Mental Health First Aid
Britta Alin Åkerman

365 gb (nya paneldeltagare)
Upprop för en Ny Psykiatri,

Björn Wrangsjö, barn- och ungdomspsykiater, psykoanalytiker,
David Bergman, barn- och ungdomspsykiater, barnläkare,
Gunnar Bohman, leg psykolog, leg psykoterapeut,
Kajsa M Nordström, läkare,
Madeleine Söderström, beteendevetare,
moderator: Lance Cederström, socionom, leg psykoterapeut.

367 gfb
En ny syn på åldrande
Carl von Essen

368 gfb
Skolövergripande faktorer i handledning, myt eller möjlighet?
Ulla Hansjons-Gustafsson

370 gb
Kriminalitet som livsstil
Gunnar Bergström

371 gfb
Hypnos när allt annat är prövat (del 2)
Michael Rundblad

372 fb
Workshop: På spaning efter det ordlösa, eller Body & Mind i praktiken
Teresa Allzen

374 gb
Skinners Walden Två – En psykolog drömmer om utopia
Lars Klintwall

375 gfb
Komplexa fall inom psykiatrin
Eleonore Rydén

Allmänhetsprogrammet 09:00–16:30

Se egen sida!

Fotoutställning torsdag–lördag

501
Fotoutställning: Treatment in Context
Caroline Jensen

 

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-05-08  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj