Inledning och invigning

Torsdagen den 10 maj kl 10.30 inleds PsykoterapiMässan 2012 med en paneldebatt om tillgänglighet under rubriken: Vem har rätt till psykoterapi? Vem ska betala – samhället eller individen själv? Vilka former av psykoterapi ska samhället stå för? Moderator: Ann Lindgren, journalist och författare. Missa inte detta tillfälle att diskutera en viktig och aktuell fråga. En officiell invigningsceremoni äger rum kl 12.05 med tal och musik.

Presentation av paneldebatten som inleder
PsykoterapiMässan 2012 den 10 maj kl 10:30–12:00 (K1)

Vem har rätt till psykoterapi? Vem ska betala – samhället eller individen själv? Vilka former av psykoterapi ska samhället stå för?

Allt fler människor – inte minst unga – drabbas av olika psykiska problem. Psykoterapi skulle kunna hjälpa många av dem. Köerna är dock långa till landstingens psykoterapeuter. Alternativet är att söka hjälp privat, vilket många inte har råd med. Hur är det egentligen med tillgängligheten till psykoterapi? En del uppger att väntetiderna har minskat. Andra hävdar motsatsen. Frågan är vem som ska betala för den enskildes behov av psykoterapi. Ska samhället stå för finansieringen? Ska de som har råd betala själva för sin psykoterapi. Kan psykoterapin finansieras genom en blandning av offentliga och privata medel? Vilka former av psykoterapi ska samhället erbjuda och finansiera? Vem skall välja: patienten/klienten, vårdgivaren eller sjukvårdshuvudmannen? Dessa och antagligen fler frågor ryms inom den övergripande frågeställningen om tillgängligheten av psykoterapi. Diskussionen är inte ny men fortfarande lika aktuell.

PsykoterapiStiftelsen (PS) har sedan dess grundande 2003 arbetat för ökad kunskap om psykoterapi men även för ökad tillgänglighet av psykoterapi. PS anordnar en paneldiskussion med deltagande av politiker från den styrande alliansen och oppositionen, tjänstemän från Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, företrädare för professionen och ideell verksamhet samt patientorganisation. Moderator: Ann Lindgren, journalist och författare.

Deltagare: Anders Andersson, (KD), ledamot, Riksdagens socialutskott, Lena Hallengren, (S), vice ordförande, Riksdagens socialutskott, Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Mårten Gerle, sakkunnig psykiatri, Socialstyrelsen (SoS), Jimmie Trevett, Förbundsordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Marika Markovits, Direktor, Stockholms Stadsmission, Anna Lazar, PsykoterapiStiftelsen.

Möt politikerna

Utöver den viktiga paneldebatt som inleder PsykoterapiMässan 2012 kommer traditionsenligt politiker att inbjudas för att samtala med besökare och utställare under mässdagarna.

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-05-08  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj