Internationella gästföreläsare

Louis Castonguay, torsdag 10 maj, kl 13:30–15:15

Professor vid psykologiska institutionen vid Penn State University. Disputerade i klinisk psykologi vid S.U.N.Y. Stony Brook, genomförde klinisk tjänstgöring vid U.C. Berkeley och en post-doc vid Stanford University. Castonguays vetenskapliga arbete omfattar mer än 120 publikationer (inklusive fyra böcker där han är en av redaktörerna) och hans forskning är psykoterapi-integrerande och fokuserar på förändringsprocess och psykoterapiutbildning. Han ägnar sig också åt att undersöka effektiviteten av nya integrativa behandlingar för generaliserat ångestsyndrom och depression, och i utvecklingen av nätverk för praktik och forskning (Practice Research Network), som syftar till att underlätta samarbetet mellan kliniker och forskare. Louis Castonguay har tagit emot ett flertal utmärkelser, bland annat Distinguished Psychologist Award från American Psychological Association Division of Psychotherapy för sina samlade insatser inom psykoterapifältet. Han har också varit ordförande för North American Society for Psychotherapy Research, samt för International Society for Psychotherapy Research. Louis Castonguay föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Linköpings Universitet.

Föreläsning: Pathways of connections between research and practice in psychotherapy

The goal of this presentation is to suggest ways to reduce the gap between empirical research and clinical practice. Some of the factors that have contributed to this weak alliance will first be discussed. Conditions under which research might be most useful to clinicians will then be presented. Two lines of research (on psychotherapy integration and psychopathology) meeting such conditions will be briefly reviewed. Finally, the development of Practice Research Networks will be described as an optimal strategy to create scientifically rigorous and clinically relevant studies.

Russ Harris, fredag 11 maj, kl 08:45–10:30

Från början läkare, flyttade från England till Australien 1991 och öppnade egen praktik som allmänläkare i Melbourne. Kom att intressera sig alltmer för de psykologiska orsakerna till psykiska besvär och allt mindre för att skriva ut recept. Intresset för människans psykologi ledde till ett karriärskifte och nu arbetar han i två kompletterande roller: som psykoterapeut och som coach. Harris är en internationellt erkänd ACT-handledare och leder workshops för en mängd olika yrkesgrupper över hela världen. Han är en flitig föredragshållare på internationella psykologikonferenser. På svenska finns hans tre bästsäljare Lyckofällan, (The Happiness Trap), ACT helt enkelt och Kärlekens ACT. Russ Harris föreläser på Psykoterapimässan i samarbete med Natur & Kultur, som ger ut hans böcker på svenska.

Föreläsning: The Happiness Trap

Popular beliefs about happiness are misleading and will make you miserable if you base your life on them. Dr Russ Harris, author of the international best-seller The Happiness Trap, will present a realistic, pragmatic, and scientifically-based approach to genuine happiness, using the principles of ACT (acceptance and commitment therapy). The aim of ACT is to create a rich, full and meaningful life while accepting the pain that inevitably goes with it. ACT helps you to clarify your deepest values, and use them to guide and motivate your goals and actions; and it also teaches you “mindfulness” skills, to handle painful thoughts and feelings more effectively, so they have much less impact and influence over you. “Mindfulness” is a special mental state of awareness, openness, and focus. Until recently, we could only learn mindfulness skills through ancient Eastern practices such as meditation, yoga or martial arts. However now, thanks to ACT, we can all learn these skills simply and easily in the space of a few minutes - so come along and Russ will show you how!

Kristin Osborn, lördag 12 maj, kl 10:45–12:30

Psykoterapeut, forskare och nära kollega till Leigh McCullough (en av PsykoterapiMässans gästföreläsare 2010) som utvecklat den integrativa korttidspsykoterapimodellen ”Affekfobiterapi”. I samarbete med McCullough har Kristin Osborn i mer än 15 år använt och utvecklat modellen i sitt arbete med vuxna, ungdomar, familjer och grupper. I sin forskning är Kristin Osborn mest intresserad av ickeverbal interaktion mellan terapeut och patient. Hon har utbildat och handlett anställda inom psykiatrisk vård i både Nordamerika och Europa. Kristin Osborn har en fakultetsutnämning vid Harvard Medical School (HMS) och är Co-director för HMS Psychotherapy Research Program. Hon är medlem av styrelsen för International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) och är IEDTAs kassör och ansvarig samordnare av utbildningen. Hon har medverkat i Clinical Strategies to Become a Master Psychotherapist (2005) och publicerat artikeln Learning how to rate video-recorded therapy sessions: A Practical Guide for Trainees and Advanced Clinicians, Psychotherapy Journal, (June 2011). Kristin Osborn föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, SAPU.

Föreläsning: Treating the Difficult Patient by using Affect Phobia Therapy to focus on selfcompassion and other adaptive feelings to resolve self-attacking behaviors

Affect Phobia Therapy (APT), a Short Term Dynamic Psychotherapy, developed by Leigh McCullough, is based on the premise that internal conflicts about feelings underlie most psychologically-based disorders. Conflicts are viewed as “Affect Phobias”, fear of feelings. Similar to external phobias, a patient with an affect phobia avoids the experience and expression of internal responses like grief, anger and healthy self-compassion in the same way as a person with a phobia about bridges would avoid bridges. The APT therapist helps patients recognize the avoided feelings as well as their method of avoidance. By using a variety of integrative techniques the therapist helps expose the patient to the visceral experience of the avoided feeling in a step-by-step process using anxiety regulation and gentle confrontation of defenses. Working with shame is particularly important with these kind of difficult patients. Kristin Osborn will illustrate her work with vignettes of video-taped therapy sessions.

Scott D Miller, lördag 12 maj, kl 13:15–15:00

PhD, forskare och psykoterapeut vid Institute for the Study of Therapeutic Change, (ISTC) Chicago, USA. Har stor erfarenhet av kliniskt arbete och har arbetat med utvärdering och forskning under många år. Frågeställningar som han har intresserat sig för är: Vad säger den senaste forskningen om förändring och resultat? Hur kan man på ett enkelt sätt utvärdera sitt arbete med klienter? Hur kan man bli bättre i arbetet med klienter i sitt dagliga arbete? Miller har utvecklat en metod med bedömningsskalor som utgår från patientens upplevelse av förändring och möjligheter att i samarbete med terapeuten korrigera behandlingen utifrån detta. Han är känd för sitt inspirerande sätt att förmedla kunskap. Föreläsningen hålls på engelska som tack vare hans humoristiska och underhållande sätt är lätt att förstå. Det går bra att ställa frågor på svenska och det händer att han delvis glider över på svenska. Miller har publicerat ett stort antal artiklar och flera böcker bl a Escape from Babel: Toward an Unifying Language for Psychotherapy Practice (1997), Heart and Soul of change: What Works in Therapy (1999) och The Heroic Client: A revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client- Directed, Outcome-Informed Therapy (2000). Miller föreläser på PsykoterapiMässan i samarbete med Akademikerförbundet SSR:s yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter.

Föreläsning: What Works and Partnering with Clients

For today’s practitioner, finding reliable information about what works in therapy can be challenging. Treatment professionals are increasingly confronted with the prospect of trying to match difficultto- treat clients with a dizzying array of “best practice” treatment models described in the literature. What does the research actually say works? In this presentation, Scott D. Miller, Ph.D. will translate 40 years of outcome research into practical therapeutic skills for forming more effective and efficient partnerships with consumers of behavioral health services.

Film: Otto Kernberg, fredag 11 maj kl 13:30-16:30

Otto Kernberg, Psykoanalytiker och professor i psykiatri vid Weill Cornell Medical College, New York – Presbyterian hospital, USA. Har i decennier tillsammans med sina kollegor vid Institutet för Personlighetsstörningar bedrivit omfattande forskning kring diagnosticering och behandling av patienter med grava personlighetsstörningar. Dr Kernberg har utvecklat den psykoanalytiska teorin om borderline personlighetsorganisation och narcissistisk patalogi. Hans arbete har på ett avgörande sätt bidragit till utvecklingen av den moderna objektrelationsteorin. Denna utbildningsfilm ingår i den amerikanska serien: ”Se och lär av Mästare”. Filmen visas på PsykoterapiMässan i samarbete med Cognitus.

Otto Kernberg: Live Case Consultation

Vi visar en utbildningsfilm i den amerikanske serien ”Se och lär av Mästare” med Otto Kernberg som konsulteras av tre olika terapeuter med tre olika teoretiska orienteringar; En terapeut som arbetar klientcentrerat presenterar en kvinnlig klient som växt upp med svåra sexuella övergrepp; En psykoanalytiker diskuterar en klient han träffat i fyra månader men som fortfarande känns som en främling; En kognitiv beteendeterapeut beskriver sitt arbete med en isolerad ensamstående man som längtar efter ett fullgott sexliv men som är fången i önskningar som handlar om masochism och fetischer. Filmen visar Kernbergs skicklighet i arbetet med mycket svåra utmanande patienter. Genom att ställa frågor siktar han in sig på viktiga karaktärsdrag och aspekter hos patienten såväl som dynamiken i interaktionerna mellan terapeut och klient. Efterföljande diskussion.

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-03-19  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj