Ullakarin Nyberg gästar PsykoterapiMässan 2022!

Inför den stundande PsykoterapiMässan är vi stolta över att presentera Ullakarin Nyberg som talare. Ullakarin figurerar ofta i media på temat suicid och psykisk ohälsa och är aktuell som programledare i Sveriges Radios Livet med Ullakarin Nyberg. Hon var dessutom en av SR:s sommarpratare år 2021. Ullakarin är för många känd som en av Sveriges främsta experter inom suicidprevention och vi tog därför chansen att ställa några snabba frågor inför hennes medverkan på PsykoterapiMässan.

 

Hur kom det sig att du fick upp ögonen för psykisk ohälsa och psykoterapi?

Jag började som onkolog innan jag blev psykiater och arbetade i många år på Radiumhemmet; Stockholms stora cancerklinik. Redan som ung läkare märkte jag att mina patienter berättade annat för mig än för mina kollegor. Jag fick ta del av många livsberättelser utan att jag ställde särskilt många frågor. Allt sedan dess har jag funderat över hur man kan skapa förutsättningar för ett gott och förtroendefullt möte som hjälper patienten att berätta sin historia.

 

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?

Jag anser att vi i vården ofta glömmer patientens egen expertis och kompetens. Vi formulerar ett problem och söker lösningar, utan att först ta reda på vad patienten vill ha hjälp med och vilka erfarenheter hen har av liknande situationer och hur hen har hanterat dessa. Jag försöker tänka att vi är två experter som möts och att jag alltid kan fråga patienten när jag inte förstår. Jag önskar att det här vore lika självklart som det låter.

 

Vem är du utanför det professionella – vad gör du gärna när du inte är på arbetet?

Jag tränar, sjunger i kör, läser, lagar mat och umgås med familjen. Jag har nyligen fått barnbarn och honom tillbringar jag mycket tid med.

 

Varför är temat för din medverkan – suicid – så aktuellt, enligt dig?

Självmorden ökar hos unga och minskar inte i den takt vi skulle önska i andra åldersgrupper. Varje dag tar fyra personer sitt liv i vårt välfärdsland om man räknar både säkra och osäkra självmord. Vi behöver lära oss mer om hur vi ska möta människor som inte orkar leva och hur vi kan hjälpa självmordsbenägna personer att hitta alternativ när deras lidande känns outhärdligt.

 

Varför bör man inte missa Din föreläsning på PsykoterapiMässan?

Jag utgår alltid från kunskap och erfarenhet som går att tillämpa i praktiken och är kanske den psykiater i Sverige som har mött flest personer som är drabbade av självmordets konsekvenser. De som lyssnar på mig brukar tycka att deras möten med patienter som inte orkar leva och sörjande närstående underlättas av det jag lär ut.

 

Ullakarins föreläsning ”Suicid – ny forskning” äger rum under mässans andra dag, onsdagen den 5 oktober, kl. 11:10-12:10 (Pass 7A). Väl mött!

Visualiseringsteknik – effektivt verktyg vid anknytningsbrist, negativ självbild och trauman från barndomen

Med ett par turbulenta år i ryggen står vi återigen inför den efterlängtade, och än mer aktuella, PsykoterapiMässan: ett självklart forum för dig som arbetar med, eller som vill hålla dig uppdaterad inom, kampen mot den psykiska ohälsan. På plats i Stockholm gästas vi av en lång rad namnkunniga personer som delar med sig av sina värdefulla insikter och erfarenheter – som exempelvis Marta Cullberg Weston, som håller ett föredrag på plats på temat visualisering. Vi passade på att ta en pratstund med Marta med anledning av hennes stundande medverkan:

Berätta kort om din bakgrund och hur du kom att verka inom psykoterapin
Efter att under mina psykologi-studier ha läst Freuds Drömtydning och fascinerats av den inre världen bestämde jag mig för att bli psykoanalytiker. Det blev jag också, men jag blev besviken på den terapeutiska effekten av metoden. Snubblade på 80-talet över visualiseringstekniken Symboldrama som erbjöd helt andra möjligheter att utforska den inre världen och för en reparativ approach. Har fortsatt att utveckla den metoden som nu har beteckningen Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama.

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?
Ju mer jag har arbetat med visualiseringsteknik, desto mer fascinerad är jag över möjligheterna att reparera skador från toxisk barndoms-stress. Många av dessa smärtsamma erfarenheter som påverkat hela personlighetsutvecklingen har man inte satt ord på tidigare. I arbetet med inre scener kan en läkningsprocess startas.

Vad gör du gärna när du inte arbetar?
Mitt arbete är så stimulerande att jag fortsätter på övertid, också med att skriva om tekniken. Men jag kopplar gärna av med lekfulla aktiviteter i alla dess former och umgänge med barn o barnbarn.

Varför är det tema som du ska tala om på mässan så aktuellt?
Visualiseringsinslagen är centrala i många olika tekniker (EMDR, Schematerapi, Rescripting i KBT och förstås i Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama) men utan att man lyfter fram denna möjlighet att nå information från höger hjärnhalva. Som den engelska psykoterapeuten Sue Gerhard noterar så haltar verbala terapier betänkligt genom att ”den vänstra hjärnhalvan gör sig till tolk för verbalt lagrade minnen medan höger hjärnhalva inte kommer till tals.”

Varför bör man inte missa din föreläsning på PsykoterapiMässan? Vad får man med sig, i termer av kunskap, verktyg eller liknande?
Om man vill hitta vägar att få med smärtsamma ”ordlösa” erfarenheter i terapin eller få en uppdatering av visualiseringens roll i psykoterapi bör man inte missa min föreläsning. Förhoppningsvis kan man gå vidare och skaffa sig redskap för att integrera visualiserings-moment i den terapeutiska metod som man själv använder.

 

Marta Cullberg Westons föreläsning titulerad ”Visualiseringens reparativa kraft” äger rum under mässans andra dag, onsdagen den 5 oktober, kl. 08:30-09:30 (Pass 5C). Väl mött!

Psykoterapimässan 2020 – Klimatångest och hoppfullhet

Karin ”Kali” Andersson, leg. psykolog, har under det gångna året tillägnats en hel del uppmärksamhet i media för sitt engagemang i det allt vanligare ångesttillståndet klimatångest. Detta har medfört ett mycket stort intresse bland psykologer, psykoterapeuter och bland andra närbesläktade yrkesgrupper inom det psykologiska fältet. På PsykoterapiMässan 2020 är det Kali som leder den allra första föreläsningen. Vi passade på att ta en pratstund med Kali med anledning av hennes medverkan.

Du kommer att hålla i den första föreläsningen på PsykoterapiMässan 2020 inför hela det samlade auditoriet. Temat ligger dig förstås varmt om hjärtat – berätta gärna lite mer om hur du fick upp ögonen för klimatångest.

Efter ungefär fem år i rollen som leg. psykolog, där fokus låg på mötet med den enskilde individen, så började jag samtidigt att bli alltmer intresserad av klimatfrågan. Jag läste till exempel väldigt mycket om ekosystem och hur de fungerar. Det var då jag verkligen förstod hur pass allvarlig situationen är och att jag ville försöka åstadkomma en förändring – men att det är bråttom. Så hur kan jag engagera mig i miljö- och klimatfrågor och samtidigt dra nytta av mina kunskaper inom psykologi? Klimatångest blev därför en naturlig fråga att engagera mig inom.

Under coronapandemin har det rapporterats om sjunkande nivåer av luftföroreningar och sjunkande klimatpåverkan till följd av ett minskat resande. Samtidigt hör vi att allt fler individer befaras falla offer för psykisk ohälsa till följd av pandemins verkningar. Har du själv sett någon förändring kopplat till klimatångest, på individnivå eller ur ett större perspektiv?

Jag har inte sett några studier kring det, men jag tror att just klimatångesten kan ha minskat hos en del. Man kanske hoppas att detta blir ett uppvaknande och att världen inte blir som förr när krisen är över. Det kan också vara så att vissa upplever pandemin och sjukdomsspridningen som mer akut och närmare till hands än klimatfrågan, och att klimatångesten får stå lite åt sidan. Samtidigt kan klimatångest öka om man inte kan engagera sig som tidigare, eftersom handlingskraft är en lindrande faktor.

Vi kommer se bakslag för klimatet igen när krisen är över, eftersom alla de incitament som driver miljöförstöringen finns kvar. Grundproblemet handlar inte om koldioxidekvivalenter utan om ett sätt att tänka kring oss själva och ekosystemet.

Finns det något som vi inte redan kan läsa oss till i programmet som du kommer att beröra, och som du kan ge oss ett smakprov på?

Ja – vi kommer bland annat att titta närmare på känslan av hopp. Vad är hopp och vad skiljer hopp från önsketänkande? Vad kännetecknar hoppfulla människor och vad skiljer dem från andra – och inte minst, hur kan man lära sig att bli hoppfull?

Varför bör man inte missa ditt anförande på mässan?

Det är viktigt att alla som möter individer med klimatångest i vård och samtal, har nödvändig kunskap om klimatångesten och vilka fallgropar vi ska undvika. Man kan exempelvis inte applicera ”vanlig” terapi på klimatångest. Klimatångest är en tilltagande problematik och något som vi behöver lära oss mer om och jag hoppas att jag kan bidra till detta.

Möt Karin ”Kali” Andersson på årets Psykoterapimässa.

PsykoterapiMässan 2020 – Programmet är klart

Vi presenterar stolt 2020 års program för Psykoterapimässan!

Du kan välja mellan fyra parallella spår och sätta ihop ditt eget konferensprogram utifrån vad som är mest inspirerande för dig. Under dessa fullspäckade dagar ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap från olika terapeutiska inriktningar, nätverka med kollegor och att bredda ditt nätverk, såväl inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet.

Läs programmet här!

PsykoterapiMässan 2018 – Nadja Karlsson

nadja2Nadja Karlsson, transperson och föreläsare kommer till PsykoterapiMässan för att föreläsa om könsnormer utifrån en transpersons perspektiv. Vi passade på att ställa några frågor inför hennes medverkan.

Vad kommer vi få höra under ditt framförande på PsykoterapiMässan?
Jag kommer att prata ur ett perspektiv att vara en transperson, hur man tänker men också hur man blir bemött i samhället, så det är ett väldigt aktuellt ämne. Jag har valt att stå lite vid sidan om och se absurditeten, hur man som transperson kan bemötas av samhällets normer. Blir en mer åskådning av hela vårt samhälle när man är på detta sättet.

Vad var det som till slut fick dig att komma ut som transperson?
Jag har vetat hela mitt liv. Mitt första minne är att jag är transperson. Jag är född 1964 och då fanns ingen information om transpersoner så det gick inte att komma ut. Jag försökte en gång men förstod direkt att det inte kommer att gå, det funkade inte på den tiden. Så jag försökte anpassa mig för att bli en manlig cool fotograf och gifte mig med en kvinna och tänkte att, blir jag bara riktigt kär så kommer jag att lyckas med det här och hålla borta den hemliga sidan jag hade. Men det går inte, man mår inte bra. Jag var runt 40 år när min pappa dog och när jag såg honom dö så förstod jag ju att jag också någon gång kommer dö och då tänkte jag att jag inte kan ljuga ett helt liv. Jag klarade inte av att leva på det viset. Det blev ett stort byte i livet. Det var mycket som hände just under denna tiden som resulterade i att jag kom ut just då, jag var i ett läge i livet som gjorde det möjligt.

Har beslutet att komma ut påverkat dig på något negativt sätt?
Jag var ju frilansare på den tiden och fick kicken från vissa jobb som inte ville röra vid mig, men jag var i en position vid den tiden i mitt liv så att jag kunde på något sätt använda min position. Jag var 40 år och hade den självkänsla och självförtroendet som en ung person kanske inte har. Men visst är det negativt, jag gick från att vara 40-årig man och var aldrig rädd för något, som 40-årig transperson fick jag tänka nytt i livet och jag kan bli väldigt dåligt bemött som transperson. Jag har haft tur att inte råkat ut för något större övergrepp men det är nog lite tur, att man bor på rätt ställe i stan, att man har tur helt enkelt.

Fick du hjälp via några samtal? Vad gav dem dig?
Ja, jag gick upp till RFSL:s kurator när jag tog mina första steg och det var då jag flyttade från min dåvarande fru. Jag gick upp i skakande förtvivlan till kuratorn och fick mycket bra hjälp! Hon hjälpte mig att sakta acceptera vem man är och det tar lite tid då man mått dåligt så länge. Jag är nu klassad som transsexuell. Då gick jag på utredning i nästan ett år. Det är lite komiskt för jag gick för att bli utredd, dem har verkligen ens liv i ens hand. Dem bestämmer om man ska gå vidare och bli utredd och till slut så skrev dem på det och 14 dagar senare ringde dem och sa att: vi är inte så bra på detta så kan du komma och föreläsa för oss? Det är bättre nu men det säger lite om hur man sett på transpersoner. Man hade inte låtit någon operera oss för blindtarmen och sedan låtit oss berätta hur man ska göra. Det har inte riktigt funnits någon kunskap och det var ju jättebra att de ringde upp och ville ha mer kunskap men samtidigt är det ett ganska absurt samhälle som sätter makten över oss på det viset. Som heteronormativ man utsätts man nästa aldrig för sådant. Som transsexuellt förstår jag kvinnor bättre nu och också normaliteter, jag förstår deras utsatthet mer nu än då som Stefan, som jag hette då, han var en rätt vänstervriden kille men han förstod inte så mycket hurdant det var. Det är en nyttig resa. Jag jobbade på ett mångkulturellt center i Fittja första året, jag var ute och hade guidade visningar och ibland säger jag på skoj att alla män egentligen skulle behöva ställa sig i klänning på Fittjas tunnelbanestation. Det hade varit rätt bra för samhället.

Varför tycker du att man ska besöka PsykoterapiMässan 2018?
Alla skulle behöva upptäcka sig på insidan och detta är ett utmärkt tillfälle. Jag tror att alla har ett behov att lära känna sig själva och dem som jobbar med vårt inre.

Nadjas föreläsning; 5B: Mittemellanperspektivet – en resa bland könsnormernas trånga och falska påståenden

PsykoterapiMässan 2018 – Matilda Wurm

matilda_wurmMatilda Wurm tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och doktorerade på Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 2018. Hon är en av redaktörerna av boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande.

Personer som avviker från majoritetsnormen upplever minoritetsstress som kan leda till högre förekomst av ohälsa. Med tanke på detta samt generella terapeutfärdigheter, etiska riktlinjer och lagar borde HBTQ+ – kompetens vara en självklarhet. Samtidigt finns det risker med att lära ut ytlig kunskap. Hur kan vi säkerställa att minoritetsstress, exempelvis i form av mikroaggressioner, inte förekommer i terapirummet? Om detta kommer Matildas föreläsning handla om.

Vi passade på att ställde några snabba frågor till Matilda inför hennes medverkan på PsykoterapiMässan.

Vad är det viktigaste att tänka på i terapirummet när man möter personer som avviker från majoritetsnormen?
Det viktigaste är att kunna sätta sina egna erfarenheter och förväntningar lite åt sidan och se vad personen framför en verkligen har för behov.

Vad är det vanligaste felet man gör?
Att man utgår mycket från sig själv eller ”normklienten” och tänker att patienten behöver det man själv skulle vilja ha. Det har att göra med att vi ofta har svårt att skilja mellan gruppnivå och individnivå.

Vad ser du som den största utmaningen för psykoterapeuter idag?
Det tror jag är samma sak, vi behöver kunna ta oss utanför våra egna bekväma ramar.  Bara för att jag inte kan föreställa mig någonting betyder inte det att det är fel för klienten.

Varför tycker du att man ska besöka PsykoterapiMässan i höst?
Främst bredden! Många olika arbetssätt och synpunkter lyfts fram som jag som individ kanske inte har så mycket tid att fördjupa mig i annars.

Vad tror du vi kommer tycka är särskilt intressant att få höra under ditt framförande på PsykoterapiMässan 2018?
Om jag inte kan gå utanför mina egna erfarenheter så blir det lätt att jag behandlar alla lika enligt en mall. Då riskerar vi att missa information som är viktig att ha för att få ett bra utfall och vi lägger mycket ansvar på klienten. I värsta fall kommer klienten inte tillbaka. Jag tror jag kan ge handfasta tips som gör det lättare att undvika typiska fallgropar i framtiden.

Matildas pass på PsykoterapiMässan: 8D – HBTQ+ – kompetens i terapirummet: En självklarhet med fallgropar