Nu presenteras årets program – boka in 24-25 september

Välkommen till årets viktigaste forum för dig och alla som arbetar med eller intresserar sig för psykoterapi. Vi har samlat landets mest framstående experter och praktiker för att ge dig inspiration, användbara verktyg, nya insikter och värdefulla lärdomar som stärker dig i ditt dagliga arbete.

Under dessa två dagar kan du välja mellan fyra parallella spår och skräddarsy din upplevelse utifrån vad som intresserar dig allra mest. Här får du möjligheten att inspireras av och bredda dina kunskaper inom olika terapeutiska inriktningar, utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och utvecklas i din yrkesroll.

Den psykiska ohälsan breder ut sig och är numera på allas läppar – samhällskriser och oroliga tider har aktualiserat och belyst frågan ännu mer. Hur kan vi ta krafttag för att främja psykiskt välmående och bidra till ett friskare och sundare samhälle? På PsykoterapiMässan lyfter vi en rad olika frågor och terapiformer, såsom existentiell beteendeterapi, Deep Brain Reorienting, DBR – den nya psykoterapimetoden som läker trauma, existentiella samtal i grupp samt makt och psykoterapi och mycket mera.

Varmt välkommen till PsykoterapiMässan 2024!

Läs programmet här >>

Klara talare för PsykoterapiMässan 2024

Programarbetet pågår för fullt och talarlistan börjar fyllas på. Vi kan redan nu stolt presentera följande som talare på PsykoterapiMässan 2024;

Marta Cullberg Weston, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i Klinisk Psykologi, psykoterapeut, lärare och handledare i Visualiserande Psykoterapi. VPT/S, författare.

Anna Gerge, fil.dr, leg. psykoterapeut, DBR-terapeut, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Insidan Anna Gerge AB.

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare.

Anna Sigrell, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare och lärare i psykoterapi i egen verksamhet samt verksamhetsutvecklare i barn och ungdomspsykiatrin i Region Sörmland.

 

Programmet och talarlistan uppdateras löpande med start i början på nästa år, håll er uppdaterade här.

PsykoterapiMässan tillbaka 24-25september 2024

Boka redan nu in 24-25september 2024 då PsykoterapiMässan är tillbaka. Mötesplatsen för det senaste inom kvalificerat psykoterapeutiskt arbete!

På PsykoterapiMässan ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom det psykoterapeutiska fältet samtidigt som du har möjlighet att bredda ditt nätverk, såväl inom din yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet.

Vi är i full gång med programarbetet inför 2024 och vi tar tacksamt emot din åsikt. Vad tycker du ska vara med 2024? Hur har eller kommer saker ha förändrats, vad är relevant och hur bör det spegla PsykoterapiMässans innehåll och program? Hör gärna av dig!

Med vänliga hälsningar
Sara Hjertstedt
Projektledare, Insight Events Sweden
Sara.Hjertstedt@insightevents.se

Ullakarin Nyberg gästar PsykoterapiMässan 2022!

Inför den stundande PsykoterapiMässan är vi stolta över att presentera Ullakarin Nyberg som talare. Ullakarin figurerar ofta i media på temat suicid och psykisk ohälsa och är aktuell som programledare i Sveriges Radios Livet med Ullakarin Nyberg. Hon var dessutom en av SR:s sommarpratare år 2021. Ullakarin är för många känd som en av Sveriges främsta experter inom suicidprevention och vi tog därför chansen att ställa några snabba frågor inför hennes medverkan på PsykoterapiMässan.

 

Hur kom det sig att du fick upp ögonen för psykisk ohälsa och psykoterapi?

Jag började som onkolog innan jag blev psykiater och arbetade i många år på Radiumhemmet; Stockholms stora cancerklinik. Redan som ung läkare märkte jag att mina patienter berättade annat för mig än för mina kollegor. Jag fick ta del av många livsberättelser utan att jag ställde särskilt många frågor. Allt sedan dess har jag funderat över hur man kan skapa förutsättningar för ett gott och förtroendefullt möte som hjälper patienten att berätta sin historia.

 

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?

Jag anser att vi i vården ofta glömmer patientens egen expertis och kompetens. Vi formulerar ett problem och söker lösningar, utan att först ta reda på vad patienten vill ha hjälp med och vilka erfarenheter hen har av liknande situationer och hur hen har hanterat dessa. Jag försöker tänka att vi är två experter som möts och att jag alltid kan fråga patienten när jag inte förstår. Jag önskar att det här vore lika självklart som det låter.

 

Vem är du utanför det professionella – vad gör du gärna när du inte är på arbetet?

Jag tränar, sjunger i kör, läser, lagar mat och umgås med familjen. Jag har nyligen fått barnbarn och honom tillbringar jag mycket tid med.

 

Varför är temat för din medverkan – suicid – så aktuellt, enligt dig?

Självmorden ökar hos unga och minskar inte i den takt vi skulle önska i andra åldersgrupper. Varje dag tar fyra personer sitt liv i vårt välfärdsland om man räknar både säkra och osäkra självmord. Vi behöver lära oss mer om hur vi ska möta människor som inte orkar leva och hur vi kan hjälpa självmordsbenägna personer att hitta alternativ när deras lidande känns outhärdligt.

 

Varför bör man inte missa Din föreläsning på PsykoterapiMässan?

Jag utgår alltid från kunskap och erfarenhet som går att tillämpa i praktiken och är kanske den psykiater i Sverige som har mött flest personer som är drabbade av självmordets konsekvenser. De som lyssnar på mig brukar tycka att deras möten med patienter som inte orkar leva och sörjande närstående underlättas av det jag lär ut.

 

Ullakarins föreläsning ”Suicid – ny forskning” äger rum under mässans andra dag, onsdagen den 5 oktober, kl. 11:10-12:10 (Pass 7A). Väl mött!

Visualiseringsteknik – effektivt verktyg vid anknytningsbrist, negativ självbild och trauman från barndomen

Med ett par turbulenta år i ryggen står vi återigen inför den efterlängtade, och än mer aktuella, PsykoterapiMässan: ett självklart forum för dig som arbetar med, eller som vill hålla dig uppdaterad inom, kampen mot den psykiska ohälsan. På plats i Stockholm gästas vi av en lång rad namnkunniga personer som delar med sig av sina värdefulla insikter och erfarenheter – som exempelvis Marta Cullberg Weston, som håller ett föredrag på plats på temat visualisering. Vi passade på att ta en pratstund med Marta med anledning av hennes stundande medverkan:

Berätta kort om din bakgrund och hur du kom att verka inom psykoterapin
Efter att under mina psykologi-studier ha läst Freuds Drömtydning och fascinerats av den inre världen bestämde jag mig för att bli psykoanalytiker. Det blev jag också, men jag blev besviken på den terapeutiska effekten av metoden. Snubblade på 80-talet över visualiseringstekniken Symboldrama som erbjöd helt andra möjligheter att utforska den inre världen och för en reparativ approach. Har fortsatt att utveckla den metoden som nu har beteckningen Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama.

Är det någon specifik fråga i arbetet som du brinner lite extra för?
Ju mer jag har arbetat med visualiseringsteknik, desto mer fascinerad är jag över möjligheterna att reparera skador från toxisk barndoms-stress. Många av dessa smärtsamma erfarenheter som påverkat hela personlighetsutvecklingen har man inte satt ord på tidigare. I arbetet med inre scener kan en läkningsprocess startas.

Vad gör du gärna när du inte arbetar?
Mitt arbete är så stimulerande att jag fortsätter på övertid, också med att skriva om tekniken. Men jag kopplar gärna av med lekfulla aktiviteter i alla dess former och umgänge med barn o barnbarn.

Varför är det tema som du ska tala om på mässan så aktuellt?
Visualiseringsinslagen är centrala i många olika tekniker (EMDR, Schematerapi, Rescripting i KBT och förstås i Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama) men utan att man lyfter fram denna möjlighet att nå information från höger hjärnhalva. Som den engelska psykoterapeuten Sue Gerhard noterar så haltar verbala terapier betänkligt genom att ”den vänstra hjärnhalvan gör sig till tolk för verbalt lagrade minnen medan höger hjärnhalva inte kommer till tals.”

Varför bör man inte missa din föreläsning på PsykoterapiMässan? Vad får man med sig, i termer av kunskap, verktyg eller liknande?
Om man vill hitta vägar att få med smärtsamma ”ordlösa” erfarenheter i terapin eller få en uppdatering av visualiseringens roll i psykoterapi bör man inte missa min föreläsning. Förhoppningsvis kan man gå vidare och skaffa sig redskap för att integrera visualiserings-moment i den terapeutiska metod som man själv använder.

 

Marta Cullberg Westons föreläsning titulerad ”Visualiseringens reparativa kraft” äger rum under mässans andra dag, onsdagen den 5 oktober, kl. 08:30-09:30 (Pass 5C). Väl mött!

Psykoterapimässan 2020 – Klimatångest och hoppfullhet

Karin ”Kali” Andersson, leg. psykolog, har under det gångna året tillägnats en hel del uppmärksamhet i media för sitt engagemang i det allt vanligare ångesttillståndet klimatångest. Detta har medfört ett mycket stort intresse bland psykologer, psykoterapeuter och bland andra närbesläktade yrkesgrupper inom det psykologiska fältet. På PsykoterapiMässan 2020 är det Kali som leder den allra första föreläsningen. Vi passade på att ta en pratstund med Kali med anledning av hennes medverkan.

Du kommer att hålla i den första föreläsningen på PsykoterapiMässan 2020 inför hela det samlade auditoriet. Temat ligger dig förstås varmt om hjärtat – berätta gärna lite mer om hur du fick upp ögonen för klimatångest.

Efter ungefär fem år i rollen som leg. psykolog, där fokus låg på mötet med den enskilde individen, så började jag samtidigt att bli alltmer intresserad av klimatfrågan. Jag läste till exempel väldigt mycket om ekosystem och hur de fungerar. Det var då jag verkligen förstod hur pass allvarlig situationen är och att jag ville försöka åstadkomma en förändring – men att det är bråttom. Så hur kan jag engagera mig i miljö- och klimatfrågor och samtidigt dra nytta av mina kunskaper inom psykologi? Klimatångest blev därför en naturlig fråga att engagera mig inom.

Under coronapandemin har det rapporterats om sjunkande nivåer av luftföroreningar och sjunkande klimatpåverkan till följd av ett minskat resande. Samtidigt hör vi att allt fler individer befaras falla offer för psykisk ohälsa till följd av pandemins verkningar. Har du själv sett någon förändring kopplat till klimatångest, på individnivå eller ur ett större perspektiv?

Jag har inte sett några studier kring det, men jag tror att just klimatångesten kan ha minskat hos en del. Man kanske hoppas att detta blir ett uppvaknande och att världen inte blir som förr när krisen är över. Det kan också vara så att vissa upplever pandemin och sjukdomsspridningen som mer akut och närmare till hands än klimatfrågan, och att klimatångesten får stå lite åt sidan. Samtidigt kan klimatångest öka om man inte kan engagera sig som tidigare, eftersom handlingskraft är en lindrande faktor.

Vi kommer se bakslag för klimatet igen när krisen är över, eftersom alla de incitament som driver miljöförstöringen finns kvar. Grundproblemet handlar inte om koldioxidekvivalenter utan om ett sätt att tänka kring oss själva och ekosystemet.

Finns det något som vi inte redan kan läsa oss till i programmet som du kommer att beröra, och som du kan ge oss ett smakprov på?

Ja – vi kommer bland annat att titta närmare på känslan av hopp. Vad är hopp och vad skiljer hopp från önsketänkande? Vad kännetecknar hoppfulla människor och vad skiljer dem från andra – och inte minst, hur kan man lära sig att bli hoppfull?

Varför bör man inte missa ditt anförande på mässan?

Det är viktigt att alla som möter individer med klimatångest i vård och samtal, har nödvändig kunskap om klimatångesten och vilka fallgropar vi ska undvika. Man kan exempelvis inte applicera ”vanlig” terapi på klimatångest. Klimatångest är en tilltagande problematik och något som vi behöver lära oss mer om och jag hoppas att jag kan bidra till detta.

Möt Karin ”Kali” Andersson på årets Psykoterapimässa.